Zájezdy pro cestovatele

Ptejte se nás +420 608 261 719 Po–Pá: 8–17
Pobočka v Praze je 11.–18. 8. zavřena

Pojistěte si bezstarostné zážitky

Na vašem bezpečí nám záleží, proto vás jistí pojišťovna Generali

Rozsah pojistného krytíEasy (Kč)Universal+Storno (Kč)
léčebné výlohy včetně repatriace3 000 0003 000 000
akutní zubní ošetření10 00010 000
přivolání opatrovníka50 00050 000
trvalé následky úrazunepojištěno500 000
smrt následkem úrazunepojištěno500 000
osobní věci a zavazadlanepojištěno30 000
pojištění zpoždění zavazadelnepojištěno5 000
ODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOBENOU ŠKODUnepojištěnopojištěno
na zdravínepojištěno1 000 000
na majetkunepojištěno1 000 000
finanční náhrada za ušlý zisknepojištěno50 000
Zrušení cesty (storno)nepojištěno80 % skutečných nákladů, max. 10 000 Kč
(zvýšení o 10 000 Kč za příplatek 150 Kč)
Pojistné na den a osobuEvropa
35 Kč
Svět
48 Kč
Evropa
60 Kč
Svět
80 Kč

A co ještě byste měli vědět?

  • Zrušit či přerušit cestu (storno) je možné jen z těchto důvodů, kterými jsou např.: zdravotní důvody (akutní onemocnění či úraz), smrt v rodině, krádež či vloupání do místa bydliště, živelné pohromy v místě trvalého bydliště. Další důvody a podrobnosti viz Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky. Storno nelze uplatnit na zrušení cesty z pracovních, osobních a ostatních důvodů neuvedených v pojistných podmínkách.
  • Nedílnou součástí této nabídky jsou Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění a dodatek Úpravy pojistných podmínek - Generali Česká pojišťovna
  • Cestující na zájezd, kteří si zakoupili cestovní pojištění, jsou pojištěni cestovním pojištěním od společnosti Generali Pojišťovna a.s. V případě uzavření cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi cestujícím na zájezd a Generali Pojišťovnou a.s. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u pojistníka k osobnímu nahlédnutí. Pojistníkovi v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši finančních nároků z tohoto smluvního vztahu. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou.
  • Oznámení škodné události z cestovního pojištění
  • Informační dokument o pojistném produktu

S námi cestujete tak, jako byste byli všude místní

NÍZKÁ ZÁLOHA

Místo původní poloviny z ceny zájezdu nyní zaplatíte jen 25 %.

PENÍZE ZPĚT

Při zrušení zájezdu dostanete zpět zálohu či nový termín cesty.

COVID POJIŠTĚNÍ

K zájezdu je pojištění na onemocnění COVID-19 nebo karanténu.

Inspirujte se na našem Instagramu:

Katalog 2022