Zájezdy pro cestovatele

Volejte +420 775 303 633 Po–Pá: 8–17

Zájezdy pro cestovatele


Volejte +420 775 303 633
Po–Pá: 8–17

Ptáte se

Ostatní

Koronavirus

Koronavirus - zájezdy, přesuny, storno


Mám u vás zakoupen zájezd s termínem odjezdu v nejbližších dnech. Jak mám postupovat?

Vyhlášení nouzového stavu na území ČR zahrnuje i absolutní zákaz vycestování z České republiky do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začíná platit v noci z neděle 15. 3. na pondělí 16. 3. 2020 a platí po dobu trvání nouzového stavu, tedy do 11. 4. 2020 včetně.

Po dobu zákazu tedy nebude umožněno našim klientům překročit státní hranice, proto jsme nuceni všechny zájezdy v uvedených termínech zrušit. O náhradních termínech zájezdů a převedení na pozdější termíny vás budeme během následujících dnů a týdnů informovat.

Prosíme vás o trpělivost. Všechny klienty, kteří mají zájezd s termínem odjezdu do 12. 4. 2020 zakoupen, budeme sami kontaktovat telefonicky či e-mailem s návrhem řešení.


Mám u vás koupený zájezd. Je možné přesunout rezervaci na podzimní termín? 

Záleží v prvé řadě na tom, zda jde o zájezd, který jsme byli nuceni zrušit z důvodu vládního nařízení, tedy o zájezd s termínem odjezdu do 12. 4. 2020, či nikoli. Pokud ano, sami se vám s nabídkou přesunu na jiný termín ozveme. Pokud jste zájezd rezervovali v rámci akce po 2. 3. 2020, pak také platí možnost bezplatného přesunu na pozdější termín.

Pro rezervace uzavřené před 2. 3. 2020 a s termínem odjezdu po 12. 4. 2020 bohužel neexistuje možnost přesunu rezervace na jiný termín. Záleží však na individuální dohodě a možnostech CK. Pokud je v našich silách nabídnout vám jiný termín, pak to učiníme. Nejsme ale povinní takovému požadavku vyhovět. 

 

Je možné převést zaplacené peníze za zájezd, který se měl uskutečnit v době vládou nařízeného zákazu vycestovat, na kupóny? Jaké jsou pak podmínky uplatnění kupónu? 

Ano, i tato forma narovnání je možná. Vámi zaplacená cena za původní zájezd bude převedena na kupón, který budete moci uplatnit na jakýkoliv jiný námi pořádaný zájezd dle vašeho výběru. Platnost kupónu je do 31. 12. 2022 (rezervace provedené do 31. 12. 2022, termín zájezdu není časově omezen). Kupón je přenosný, můžete jej tedy darovat komukoliv jinému. Kupón lze kombinovat s dalšími slevovými či věrnostními akcemi.

Prostředky na kupónu však nelze směnit za peníze. Pokud od nově uzavřené smlouvy o zájezdu odstoupíte s povinností platit storno, započtou se finanční prostředky z kupónu na storno a vystavíme vám nový kupón ponížený o zaplacené storno. Kupón na zájezd je krytý pojištěním pro případ úpadku.

Platí také, že CK nezodpovídá za ztracené, ukradené nebo zničené kupóny. Každý, kdo kupónem disponuje, je povinen chránit kód kupónu před těmito vlivy i před jeho zneužitím třetí osobou.

 

Mám zakoupen zájezd na jaro/léto tohoto roku. Mohu počítat s tím, že se zájezd pojede? 

Nelze nic předvídat. Situaci sledujeme, vyhodnocujeme a průběžně reagujeme na aktuální události. Situace se mění ze dne na den. Držíme se pokynů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a Světové zdravotnické organizace. Věříme, že jednotlivé státy udělají maximum, aby byly schopné v sezoně 2020 cestovatelům nabídnout bezpečí a odpovídající služby. 


Mám zaplacenu zálohu zájezdu, ale nechci teď doplácet doplatek. Je to možné?

Zákazník je dle Všeobecných obchodních podmínek povinen zaplatit cenu zájezdu a prokázat to dokladem o zaplacení; neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve stanoveném termínu, má CK právo jeho účast stornovat a účtovat odpovídající storno poplatek. Vystavujete se tak riziku, že po vás budeme doplatek vymáhat i v případě, že zájezd ve skutečnosti neabsolvujete a zájezd z vaší strany zrušíte. Pokud vám byl zájezd zrušen ze strany CK a využili jste nabídku přesunu na pozdější termín, automaticky se posunul také termín doplatku zájezdu. 


Mám u vás koupený zájezd s termínem odjezdu po 12. 4. 2020. Rád bych jel ve stejném termínu, ale do jiné destinace. Je možné převést zájezd na jinou destinaci? 

Pro stávající rezervace (uzavřené před 2. 3. 2020) bohužel neexistuje možnost přesunu zájezdu na jinou destinaci. Záleží však na individuální dohodě a možnostech CK. Pokud je v našich silách nabídnout vám jinou destinaci, pak to učiníme. Nejsme ale povinní takovému požadavku vyhovět. 


Vrátíte mi všechny peníze, pokud zájezd, který má datum odjezdu po 12. 4. 2020, zruším z důvodu obav z koronaviru? 

Bohužel ne. Ministerstvo zahraničních věcí dosud nevydalo nařízení, které by přímo zakazovalo vycestovat po tomto termínu, neexistuje tak zákonný důvod pro vrácení platby, což se ovšem může ještě změnit. Storno podmínky jsou popsány v otázce níže, a především ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud jste však zájezd zakoupili až po 2. 3. 2020 a dosud neuplynula lhůta 30 dní od rezervace, pak vám peníze při stornování zájezdu z vaší strany vrátíme. 


Mám u vás zakoupený zájezd s termínem konání na přelomu jaro/léto. Co mohu udělat pro svou bezpečnost? Jak se zachovat skutečně zodpovědně? 

Doporučujeme se před cestou zaregistrovat v databázi cestovatelů DROZD na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Dodržovat základní hygienická pravidla, vyhýbat se lidem, kteří zjevně trpí respiračním onemocněním, používat dezinfekci, při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, zakrývat si ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a nezdržovat se tam, kde je vyšší koncentrace lidí. Všechna aktuální doporučení najdete na stránkách MZV.

 
Jaké jsou storno podmínky při zrušení zájezdu?

V případě odstoupení od smlouvy bez zákonných důvodů (koronavirus bohužel není považován za zákonný důvod) je zákazník povinen uhradit storno poplatek takto:

a) odstoupení více než 20 dní před zahájením zájezdu: 50 % z ceny zájezdu

b) odstoupení 20 dní a méně před zahájením zájezdu: 100 % z ceny zájezdu

 

Plánujete rušit další zájezdy i po ukončení zákazu (tedy po 12. 4. 2020)?

Určitě neplánujeme, ovšem musíme reagovat na danou situaci v dané zemi a řídit se nařízeními vlády. S ohledem na stoupající počet nemocných může samozřejmě dojít ke zrušení dalších zájezdů. Pokud cestovní kancelář zájezd zruší, máte nárok na převedení částky na jiný zájezd.


Co se stane, když zůstanu v zahraničí v karanténě?

Cestovní kancelář je povinna vám poskytnout nezbytnou pomoc, tedy zajistit kontakty na lékaře apod. a zajistit náhradní dopravu zpět do České republiky. 


Zaplatí mi někdo nemocenské výlohy, pokud zůstanu v zahraničí v karanténě?

Karanténa je posuzována stejně, jako byste byli nemocní. Platí tedy pro vás stejné podmínky jako při vystavení neschopenky. S tím souvisí i to, že máte nárok na dávky nemocenského pojištění, jste-li řádně pojištěni. V místě pobytu by vám mělo být vystaveno potvrzení o nařízené karanténě, které je rovno českému potvrzení o nařízení karantény. Potvrzení byste pak měli neprodleně poslat svému zaměstnavateli, aby vám mohl vyplácet náhradu mzdy.


Pokud jsem se vrátil z dovolené s vaší CK a necítím se dobře, koho mám kontaktovat?

V prvé řadě svého ošetřujícího lékaře a krajskou hygienickou stanici. S ohledem na ostatní cestující samozřejmě pokládáme za vhodné, abyste také kontaktovali přímo nás. 


Uvažuji o koupi dovolené, ale mám obavy, co přijde. Mohu si koupi později rozmyslet? 

Aktuálně (od 2. 3. 2020) jsme se rozhodli vyjít klientům maximálně vstříc a pro všechny nové rezervace zájezdů nyní platí 30denní lhůta, během které můžete v případě pochybností zájezd zrušit nebo převést na jiný zájezd do jiné destinace či v pozdějším období. Zároveň důrazně doporučujeme připojistit si možnost storna zájezdu. 

Napište nám. Ozveme se.

ZÁŽITKOVNÍK
pro rodiče a děti

Zážitky pro malé dobrodruhy, cestovatelské rébusy a spousta chytré zábavy!