Zájezdy pro cestovatele

Volejte +420 608 261 719 Po–Pá: 8–17

Zájezdy pro cestovatele


Volejte +420 608 261 719
Po–Pá: 8–17

Volejte Po–Pá: 8–17 hodin+420 608 261 719

Cestujte s námi a vyhrajte

Soutěž pro malé dobrodruhy


Jedete s námi na zájezd pro rodiče a děti? Pošlete nám svůj názor či zážitek i s fotografií ze zájezdu a vyhrajte celodenní rodinnou vstupenku do Aquapalace Praha!Jak vyhrát?


Váš ohlas na zájezd s fotografií soutěžícího dítěte posílejte na soutez@radynacestu.cz nejpozději do 30. 11. 2019. Do e-mailu připište křestní jméno a věk dítěte.


Poslat ohlas Stáhnout souhlas rodičů

Podrobná pravidla soutěže


Pořadatel a organizátor soutěže

Spotřebitelskou soutěž pořádá a organizuje společnost Radynacestu, s.r.o., IČ 286 59 112, sídlem Chelčického 531/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Termín a místo trvání soutěže

Soutěž se bude konat ode dne 13.02.2019 do 30.11.2019 včetně (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž bude probíhat v České republice (dále jen „místo konání soutěže“).

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která byla v době zájezdu mladší 18 let, s trvalým pobytem v České republice, která se v průběhu doby konání soutěže zúčastní zájezdu pořádaného CK Radynacestu, s.r.o. a zašle CK Radynacestu, s.r.o. feedback, který bude splňovat níže uvedené podmínky. K účasti je třeba souhlas zákonného zástupce.

Podmínky účasti v soutěži

 1. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání emailu s ohlasem soutěžícího na konkrétní absolvovaný zájezd spolu s fotkou z daného zájezdu.
 2. Email je třeba zaslat na email soutez@radynacestu.cz nejpozději do 30.11.2019.
 3. Zasláním emailu s ohlasem a fotkou dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel a zákona č. 101/2000 Sb.
 4. Zasláním emailu s ohlasem a fotkou dává soutěžící souhlas se zveřejněním fotky s křestním jménem a věkem soutěžícího u konkrétního zájezdu pořadatele a v jeho propagačních materiálech, na webu cestovní kanceláře pořadatele, případně v jeho katalogu s nabídkou zájezdů.
 5. Ze soutěže budou vyloučeny ohlasy s fotkami, které:
  1. Budou v rozporu s dobrými mravy
  2. Budou urážlivé ve vztahu k pořadateli/organizátorovi
  3. Nebudou splňovat výše uvedené zadané podmínky

Výhra

 1. Výhercem soutěže se stane soutěžící, který splní všechny výše uvedené podmínky a bude dne 09.12.2019 vylosován ze všech zaslaných soutěžních emailů splňujících pravidla soutěže jedním ze zaměstnanců cestovní kanceláře pořadatele.
 2. Soutěž má pouze jednoho výherce.
 3. Hlavní výhrou je celodenní rodinná vstupenka do Aquapalace Praha.
 4. Výherce bude ze strany pořadatele kontaktován emailem do 15 dnů od skončení soutěže a výhra bude výherci předána osobně nebo zaslána prostřednictvím České pošty.

 Další podmínky

 1. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výhry v hotovosti či její výměna za jinou cenu.
 2. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele.
 3. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a podmínkami.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky, a to bez udání důvodu a stanovení náhrady.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci včas předána v souladu s pravidly.
 6. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která případně účastníkovi vznikne prostřednictvím získané výhry či v souvislosti s užíváním výhry.
 7. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání
 8. Účast v soutěži je dobrovolná.
 9. V případě, že soutěžící kdykoliv změní názor na zveřejnění fotografie v propagačních materiálech pořadatele, sdělí tuto skutečnost pořadateli prostřednictvím emailu zaslaného na email zajezdy@radynacestu.cz a jeho fotografie bude odstraněna do 7 dnů od doručení emailu pořadateli.


Cestujte s námi mazaně. Jsme cestovatelé – profíci.

ŽÁDNÁ MASOVKA

Průměrně 15 cestovatelů na jeden zájezd. Pro pohodovou atmosféru.

SKRYTÁ MÍSTA

Máme vlastní koncept. Poznáte i místa, o kterých se běžně nepíše.

NADŠENÍ PRŮVODCI

Chválí nám je všichni. Jsou to profíci, kteří v cizině žili a milují cestování.

MYSLÍME DOPŘEDU

Včas rezervujeme vstupenky a jsme připraveni na vše s předstihem.


NOVÝ E-BOOK
PLNÝ CHUTI!

Co ochutnat na cestách?
Gastro rady, tipy
a recepty z celého světa..