Zájezdy pro cestovatele
Tisknout zájezd  

Velký okruh Izraelem + GALILEJSKÉ JEZERO + BAHAJSKÉ ZAHRADY + MOŘE

letecky z Prahy

Dagmar Sedláčková

Dagmar Sedláčková průvodkyně

Cestování jsem propadla a nadchnu pro něj i vás.

11 dní22. 4. – 2. 5. 2021

Jediný termín v tomto roce

49 990/os.

Teď zaplatíte jen 50% z ceny a doplatek do 21. 3.

Co máte v ceně?


Letecky

Z Prahy

Ubytování

3* hotel

Stravování

Polopenze

Skupina

Do 18 osob

Průvodkyně

Po celý zájezd

Křižácké i římské památky, nejstarší město světa, poutní místa, tajuplné příběhy a legendy. Vydejte se objevit Izrael… Od severu k jihu, od východu na západ. Prozkoumáte Staré Město jeruzalémské, vychutnáte si výhled z Olivetské hory i fascinující ruch zdejších tržišť. Vydáte se do Betléma, ochutnáte rybu svatého Petra a dopřejete si nádherné pláže Tel Avivu i koupel v Mrtvém moři. Poznávejte Izrael – s průvodcem, který vás vtáhne i do míst, kam se ostatní nedostanou.

Na co se můžete těšit

 • Biblické město Jeruzalém se Zdí nářků
 • Legendární pevnost Masada (UNESCO)
 • Blahodárné koupání v Mrtvém moři
 • Projížďka lodí po Galilejském jezeře
 • Nádherné terasovité Bahajské zahrady

Velký okruh Izraelem + GALILEJSKÉ JEZERO + BAHAJSKÉ ZAHRADY + MOŘE

22. 4. – 2. 5. 2021

49 990 Kč/os.

Rezervace

Co vše zažijete: den po dni

1.DEN

Čtvrtek 22. dubna: Let do Tel Avivu, následný přejezd na hotel v Jeruzalémě, ubytování a odpočinek.

Ubytování: National Hotel

2.DEN
Zeď nářků je nejposvátnějším židovským poutním místem

Pátek 23. dubna: Nejstarší památky Jeruzaléma se nacházejí ve Starém Městě, které se dělí na židovskou, křesťanskou, muslimskou a arménskou čtvrť, a je obklopeno hradbami. Těšit se můžete na Zeď nářků, chrám Božího hrobu a další historické skvosty.

V ranních hodinách společně navštívíme křesťanskou čtvrť města. Lví bránou vstoupíme na trasu Via Dolorosa, kterou lemuje čtrnáct zastavení, na které Ježíš Kristus nesl svůj kříž. Dojdeme až k samotnému chrámu Božího hrobu, který je od 4. století hlavním poutním místem v Jeruzalémě. Chrám se nachází na hoře Kalvárie, kde na vrchu Golgota byl dle Bible v 1. století ukřižován Ježíš Kristus. 

Projdeme se po střechách domů, aby se nám naskytl pohled na známou Chrámovou horu. Ta má velký význam především pro Židy, ale také pro muslimy, křesťany, protestanty. Díky tomu je dnes brána jedním z nejuctívanějších míst na světě. Dominantou celého prostranství je Skalní dóm ze 7. století. 

Odpoledne se dle počasí projdeme po osmanských hradbách z 16. století, ze kterých se nám naskytnou krásné výhledy na město. Poté se přesuneme do židovské čtvrti a navštívíme známou Zeď nářků. Nejen Židé dnes toto místo navštěvují, aby mezi kameny ve zdi vložili papírek s modlitbami či prosbami.  Protože při západu slunce začne Šabat, můžete z vyhlídky sledovat, jak se Kotel před Západní zdí plní tradičně oděnými ortodoxními Židy.

Návrat na hotel společně s průvodcem nebo později individuálně.

Ubytování: National Hotel

3.DEN
Průvodkyně Dáša s našimi cestovateli u Jeskyně mléka Panny Marie v Betlémě

Sobota 24. dubna: Po snídani se vydáme do Betléma, rodiště Ježíše Krista, a poté navštívíme Mléčnou jeskyni. Odpoledne si prohlédneme palác krále Heroda a den zakončíme na Olivetské hoře. Herodion.

Ráno se přesuneme do města Betléma, rodiště Ježíše Krista. Prohlédneme si slavný Chrám Narození Páně, který dal na místě Kristova narození postavit císař Konstantin kostel. Dále budeme pokračovat do Mléčné jeskyně.

Po lehkém obědě v restauraci v Betlémě se přesuneme do Herodionu, jedné z pevností krále Heroda, která je i místem jeho hrobu, který zde byl objeven až v roce 2007.

Návrat na hotel v Jeruzalémě.

Ubytování: National Hotel

4.DEN
Průvodkyně Dáša s našimi cestovateli v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě

Neděle 25. dubna: Dnešní den budeme věnovat návštěvě poutních a historických míst v Jeruzalémě. Vydáme se na horu Sion, navštívíme Getsemanskou zahradu a vychutnáme si výhledy z Olivetské hory.

Po snídani nás čeká prohlídka arménské čtvrti, dále výšlap na horu Sion s hrobkou krále Davida a místem Poslední večeře. Navštívíme i hrob významného Němce Oskara Schindlera, který zachránil 1 200 Židů před smrtí v koncentračních či vyhlazovacích táborech.

Odpoledne se projdeme po Olivetské hoře, někdy nazývané také „Olivová hora“. Na jejím úpatí navštívíme Getsemanskou zahradu, ve které se nachází kostel zvaný Hrob Panny Marie, přestože zde nebyla pochována. Uvidíme také historický kostel Všech národů a na západním svahu hory největší židovský hřbitov na světě

Návrat na hotel společně s průvodcem nebo později individuálně. 

Ubytování: National Hotel

5.DEN
Průvodkyně Dáša nakupuje čerstvou šťávu z granátových jablek

Pondělí 26. dubna: Podle aktuální situace navštívíme Chrámovou horu s proslulým Skalním dómem. Následně se vydáme do čtvrti Davidovo město a vychutnáme se atmosféru jeruzalémského tržiště Mahane Jehuda.

Pokud nám to politická situace dovolí, navštívíme Chrámovou horu s dominantou celého Jeruzaléma – Skalním dómem. V období politického napětí bývá vstup na horu uzavřen.

Poté se přesuneme jižně k Davidovu městu. Jedná se o nejstarší obydlenou čtvrť Jeruzaléma a zároveň o významné archeologické naleziště, kde se můžeme projít tunely, které byly vytesané do skal již před třemi tisíci lety.

Na oběd se zastavíme v moderní části Jeruzaléma u tržiště Mahane Jehuda a odpoledne navštívíme památník holokaustu Jad Vašem.

Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Ubytování: National Hotel

6.DEN
Průvodkyně Dáša a naši cestovatelé v Jerichu

Úterý 27. dubna: Dopoledne se vydáme do pevnosti Masada (UNESCO) a poznáme Jericho, nejstarší město světa. Odpoledne si pak užijeme blahodárnou koupel v Mrtvém moři.

Dnes nás čeká společný celodenní výlet. První zastávkou bude známá pevnost Masada (UNESCO), která se vypíná nad vyprahlou krajinou Judské pouště, a byla postavena v 1. stol. před n. l. pro krále Heroda. Poté, co vyjedeme nahoru lanovkou, budeme moci obdivovat vybudovaný systém chodeb, místností a podzemních vodních nádrží. Vyslechneme si i dechberoucí příběh o Židech, kteří zde několik let vzdorovali římským legiím. 

Poté se zajedeme podívat do nejstaršího města světa Jericha, kde bude možnost ochutnat a případně nakoupit zdejší vyhlášené datle. Také uvidíme Horu pokušení, kde se Ježíš 40 dnů postil a ďábel ho pokoušel.

Následně na nás čeká oddych ve smyslu ozdravného pobytu u Mrtvého moře. V Mrtvém moři neutonete – voda, která obsahuje vysoké procento soli a tím pádem má vyšší hustotu, vás bude krásně nadnášet. Navíc léčí celou řadu kožních onemocnění, blahodárně působí na nervovou soustavu, a když vyzkoušíte také bahno, posílíte svůj krevní oběh.

Večerní návrat na hotel v Jeruzalémě.

Ubytování: National Hotel

7.DEN
Trosky starověkého města Scythopolis

Středa 28. dubna: Dnes se podíváme do města působivých římských památek Beit She´an, objevíme křižácký hrad Belvoir a poté se přesuneme na západní břeh do Haify.

Po snídani se rozloučíme s Jeruzalémem a vydáme se na sever do města Beit She´an, kde zhlédneme trosky monumentálního římsko-byzantského města Scythopolis. Rozvaliny města ukazují, jak vypadal život v římské říši.

Následně vyrazíme ke křižáckému hradu Belvoir, který byl jedním z důležitých hradů ve Svaté zemi. Na čtvercovém půdorysu obdivuhodných rozměrů se nachází soustava hradebních zdí, bran a věží, ze kterých se naskýtá impozantní pohled do okolí i za jordánskou hranici.

Odpoledne se přesuneme na ubytování k středomořskému pobřeží do Haify.

Ubytování: Leonardo Plaza Haifa

8.DEN
Bahajské zahrady v Haifě

Čtvrtek 29. dubna: Dopoledne vypravíme do centra Haify a nádherných Bahajských zahrad. Odpoledne budeme pokračovat ke Galilejskému jezeru. Projedeme se lodí po jezeře a ochutnáme slavnou rybu svatého Petra.

Ráno zamíříme do slavných Bahajských zahrad (UNESCO), jejichž devatenáct teras nás zavede až ke svatyni náboženství Bahá’í, odkud je nádherný výhled na precizně upravené trávníky a pestré květinové záhony.

Pokračovat budeme ke Galilejskému jezeru. Nejdříve navštívíme křtitelnici Jardenit u břehu Jordánu. Dále uvidíme místo zvané Tabgha, kde stojí na místě Ježíšových zázračných činů kostel Rozmnožení chleba a ryb

Poté si prohlédneme Capernaum, kde jsou zbytky synagogy ze 4. století a dům svatého Petra. U jezera také ochutnáme slavnou rybu svatého Petra a projedeme se po jezeře lodí.

Večer návrat na hotel v Haifě.

Ubytování: Leonardo Plaza Haifa

9.DEN
Středověké opevnění přístavu Akko

Pátek 30. dubna: Prozkoumáme jedinečný archeologický park v Ceasarei a projdeme se křižáckým přístavem Akko (UNESCO).

Dopoledne navštívíme archeologický park v Ceasarei, kde se nacházejí rozvaliny antického Herodova města, křižáckých hradeb a ruiny starověkého přístavu v průzračně čistém Středozemním moři. Dominantou národního parku je herodovský amfiteátr, kde se dodnes odehrávají kulturní akce.

Odpoledne si prohlédneme starobylý křižácký přístav Akko (UNESCO), kde se na své cestě do Číny zastavil i slavný Marco Polo. Projdeme se po hradební promenádě, která vede z centra starého města podél pobřeží až k malebnému přístavu. Nevynecháme ani podzemní tunel vybudovaný templáři.

Odpoledne přesun na ubytování do Tel Avivu.

Ubytování: Lighthouse Tel Aviv

10.DEN
Moře, krásné pláže, starobylý přístav i moderní čtvrtě. To je Tel Aviv…

Sobota 1. května: Čeká nás odpočinkový den s možností koupání na plážích v Tel Avivu. Zvídavější mohou volný čas věnovat procházce po promenádě přístavu Jaffa nebo si vychutnat atmosféru místního tržiště.

Dnešní den můžeme strávit na krásných plážích Tel Avivu. Zájemci se mohou projít po promenádě do starobylého přístavu Jaffa, odkud je vyhlídka na celý Tel Aviv a poté navštívit rušné tržiště Carmel, kde je možné nakoupit suvenýry.

Ubytování: Lighthouse Tel Aviv

11.DEN

Neděle 2. května: Dle letového řádu po snídani individuální program nebo přímý přesun z hotelu na letiště a odlet zpět do ČR.Tento zájezd připravuji.Máte dotaz? Tento zájezd připravuji.Zájezd připravuji   Veronika Bendová
e-mail: bendova@radynacestu.cz
přímá linka: +420 608 859 987

Co už máte v ceně?

 • letenka Praha–Tel Aviv–Praha včetně letištních a bezpečnostních tax, kabinové a odbavované zavazadlo
 • transfer letiště–hotel–letiště
 • doprava autobusem dle programu
 • 10x ubytování v 3* hotelu (6x v Jeruzalémě, 2x v Haifě, 2x v Tel Avivu)
 • 10x polopenze
 • český průvodce po celý zájezd (mimo volný program)
 • pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?

 • cestovní pojištění
 • vstupné a bakšišné
 • jízdní MHD
 • doporučené kapesné: min. 400 $
 • příplatek za jednolůžkový pokoj: 12 000 Kč

Kde budete ubytováni?

 • pokoje s vlastním soc. zařízením

Jak je to s jídlem?

 • polopenze v hotelu
 • během dne bude možné zakoupit jídlo v místech s možností občerstvení

Podmínky pro přepravu zavazadel

 • Zavazadlo v ceně zájezdu – kabinové zavazadlo o max. rozměrech 56 (d) x 45 (v) x 25 (h) cm, hmotnost do 8 kg (toto zavazadlo si lze vzít na palubu letadla)
 • Zavazadlo v ceně zájezdu – odbavované zavazadlo o max. hmotnosti 23 kg a max. rozměrech d x v x h, jejichž součet nesmí přesáhnout 158 cm (toto bude odbavené do úložného prostoru)
 • Co nesmí obsahovat kabinové zavazadlo

Pojištění na cestu zařídíme

1. EASY

528 Kčcelý zájezd
48 Kčden/osoba

Srovnání a podmínky pojištění

2. UNIVERSAL + STORNO

1 180 Kčcelý zájezd
80 Kčden/osoba
300 Kčstorno

Srovnání a podmínky pojištění

Zdravotní pojištění se vztahuje také na onemocnění COVID-19 při vycestování do bezpečných zemí dle MZV. Více zde.

To důležité — nepřehlédněte

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem, o plánovaných časech se můžete informovat v CK. Tyto časy jsou určeny aktuálním letovým řádem a mohou podléhat změnám. Ubytování je možné vždy po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla.

První a poslední den

U zájezdů do zahraničí je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování. Program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Rezervujte včas

Doporučujeme rezervaci co nejdříve. Cena zájezdu je závislá na aktuálních cenách letenek, a ty se mohou měnit.Časté dotazy

Musím mít nějaké zvláštní očkování?

Je potřeba mít s sebou adaptér?

Je možné si vzít pro koupání v Mrtvém moři ručník z hotelu?

Jak se obléci do chrámů, kostelů a mešit?


Články


Videa


Trasa zájezduNezávazně si rezervujte už dnes

Bez poplatku je teď možné změnit zájezd i 2 měsíce před termínem odjezdu.

Velký okruh Izraelem + GALILEJSKÉ JEZERO + BAHAJSKÉ ZAHRADY + MOŘE, 22. 4. – 2. 5. 2021

Pojištění
Osoby
Celkem

Kliknutím na tlačítko REZERVOVAT provedete nezávaznou rezervaci v souladu s našimi všeobecnými podmínkami.

Srovnání a podmínky pojištění
Rezervaci vám zdarma podržíme 3 dny • Po objednání zájezdu vám zavoláme a zodpovíme vaše dotazy • Objednávku lze poté dokončit online ještě dnes


S námi cestujete tak, jako byste byli všude místní

ZÁLOHA 1 500 KČ

Místo původní poloviny z ceny zájezdu nyní zaplatíte jen 1 500 Kč/os.

ZMĚNA ZDARMA

Zájezd si můžete změnit ještě 60 dní před termínem odjezdu, a to zdarma.

PENÍZE ZPĚT

Při zrušení zájezdu dostanete ihned zpět zálohu či nový termín cesty.

COVID POJIŠTĚNÍ

K zájezdu je pojištění na onemocnění COVID-19 nebo karanténu.