Zájezdy pro cestovatele
Tisknout zájezd  

To nejlepší ze Soluně + VERGINA + MNIŠSKÁ REPUBLIKA ATHOS

letecky z Prahy

Lenka Jindrová

Lenka Jindrová průvodkyně

Být cestovatelem znamená splynout s místními, nebýt jen turistou.

5 dní6. 9. – 10. 9. 2020

Jediný termín v tomto roce


Tento zájezd je obsazený


Letecky

Z Prahy

Ubytování

3* hotel v Soluni

Stravování

Snídaně

Skupina

Do 20 osob

Průvodkyně

Po celý zájezd

Po stopách římské, byzantské i osmanské říše… Míříme do Soluně – místa, kde na vás na každém kroku dýchá slavná historie. Uvidíte působivý Vítězný oblouk císaře Galeria, neminete Bílou věž či rotundu zapsanou na seznamu UNESCO. Objevíte unikátní hrobky ve Vergině a užijete si plavbu podél posvátného Athosu. Poznávejte Řecko jako cestovatel – s průvodcem, který je tady jako doma!

Na co se můžete těšit

 • Druhé největší město Řecka – Soluň
 • Tajemné hrobky makedonských králů
 • Mnišské kláštery pod horou Athos
 • Byzantské, římské i osmanské památky

Co vše zažijete: den po dni

1.DEN
Magický noční pohled na Soluň

Neděle 6. září: Přílet do Soluně v odpoledních hodinách, přesun na ubytování a následná prohlídka části historického centra města.

Odlet z Prahy, po příletu do Soluně transfer na hotel, ubytování.

Po krátkém odpočinku procházka po nábřežní promenádě centrem města okolím Aristotelova  náměstí, společná večeře v jedné z taveren v proslulé čtvrti Ladadika, plné restaurací, kaváren, barů, a oblíbené mezi turisty i místními.

V pozdějších večerních hodinách návrat na hotel.

2.DEN
Chrám Boží moudrosti Agia Sofia

Pondělí 7. září: Prohlídka nejkrásnějších koutů města, včetně symbolu města Bílé věže a odpolední výlet do Verginy.

Po snídani vyrazíme poznávat Soluň, která je zároveň městem římským, byzantským a osmanským. Nejdřív si prohlédneme římské fórum a starověkou agoru s krásně zrekonstruovaným římským divadlem, kostelem Panagia Chalkeon a tureckými lázněmi Bey Hamam. Procházkou centrem města kolem chrámu Boží moudrosti Agia Sofia dojdeme k jedné z nejpůsobivějších antických památek v Soluni – Vítěznému oblouku císaře Galeria, tzv. Kamaře.

Po prohlídce sousední mimořádně zachované Rotundy, která je zároveň nejstarším soluňským křesťanským kostelem a součástí světového dědictví UNESCO, sejdeme kolem Paláce císaře Galeria a hippodromu směrem k nábřeží, kde se nachází snad nejznámější soluňská památka a symbol města – Bílá věž (Leukos Pyrgos), součást původního středověkého opevnění města.

Následovat bude volno na oběd. Po obědě přejezd objednaným transferem do městečka Vergina  (starověké Aigai), vzdáleného cca 70 kilometrů od Soluně, kde navštívíme světový unikát – podzemní skořepinové muzeum, které se jako mohyla klene nad několika hrobkami makedonských králů, z nichž jednou je podle některých archeologů hrobka samotného Filipa II. Mohyla také chrání nálezy nevyčíslitelné hodnoty (zbraně a zbroj, zlaté šperky, nádoby, fresky aj.).

Po prohlídce muzea a archeologické lokality volný čas v městečku na občerstvení a případné nákupy, poté návrat zpět do Soluně.

3.DEN
Klášter Vlatadon

Úterý 8. září: Prohlídka nejstarší části města, majestátního hradu Heptapyrgio, podzemní krypty a odpolední individuální volno k nákupům, návštěvě některého z muzeí nebo odpočinku.

Po snídani vystoupáme z centra metropole podél velmi dobře zachovalé části městských hradeb až na samý vrchol města, akropoli, kde se tyčí majestátní středověký hrad – Heptapyrgio („Sedmivěží“, též Kastro).

Po prohlídce celého komplexu budeme podél monumentálního opevnění scházet od hradu dolů malebnými úzkými uličkami, půvabnou čtvrtí Ano Poli s původní středověkou zástavbou, kde se nám budou otevírat nádherné výhledy na moře a při troše štěstí zahlédneme i vrcholky Olympu na protilehlé pevnině.

Cestou se v podhradí zastavíme v klášteře Vlatadon, jediném soluňském klášteře, který je do dnešních dnů obýván mnichy, a v maličkém kostelíku Osios David, ukrytém mezi nízkými domky této působivé čtvrti.

Procházku zakončíme návštěvou baziliky sv. Démétria, který je patronem Soluně, s velkolepými mozaikami – zde si kromě interiéru kostela prohlédneme i podzemní kryptu, kde byly odkryty zbytky starověkých římských lázní a kde byl sv. Démétrios údajně vězněn a popraven.

Volno na oběd a individuální program dle domluvy s průvodcem a vlastních preferencí. Večer možnost společné večeře v některé z taveren, návrat na hotel.

4.DEN
Klášter Karakallou na Athosu

Středa 9. září: Celodenní výlet na poloostrov Chalkidiki včetně plavby kolem pobřeží Athosu, kde uvidíme mnišské kláštery i nejvyšší horu poloostrova.

Ráno se vydáme objednaným transferem východním směrem ze Soluně a přes poloostrov Chalkidiki dorazíme na jeho nejvýchodnější „prst“, na němž se rozkládá posvátná mnišská republika Athos. Posledním místem, kam smí obyčejný člověk vstoupit, je pobřežní městečko Ouranoupoli.

Po pauze na oběd se zde nalodíme na výletní loď a absolvujeme úchvatnou plavbu podél pobřeží mnišského státu, na jehož půdu smějí kromě mnichů, kteří zde žijí v mnoha klášterech, vstoupit pouze muži se speciálním a složitě získaným povolením.

Z lodě, jež pluje co nejblíže pevnině, uvidíme postupně všechny pobřežní kláštery i některé ležící výše v horách a doplujeme až k samotné špičce poloostrova, mysu Athos, kterému kraluje majestátní hora stejného jména. Odtud se lodí vrátíme zpět do Ouranoupoli a po pauze na občerstvení, procházce městem a případných nákupech budeme směřovat zpět do Soluně.

Návrat v podvečerních hodinách.

5.DEN
Prastará dopravní tepna Egnatia v Soluni

Čtvrtek 10. září: Dopoledne prohlídka tureckých památek v Soluni, odpoledne odlet zpět do Prahy.

Dopoledne se vydáme na krátkou procházku podél západní části mohutného středověkého opevnění k pevnosti Vardari a po bývalé starověké dopravní tepně Egnatia, dnes rušné hlavní třídě, dojdeme do centra města, kde si prohlédneme některé památky z doby turecké nadvlády – lázně Bey Hamam, mešitu Hamza Bey, turecký bazar Bezesten aj.

Procházku zakončíme v samém středu Aristotelovy třídy, kterou lemuje množství kaváren, restaurací a obchodů a která ústí na Aristotelovo náměstí na nábřeží, kde se se Soluní rozloučíme.

Po poledni přesun na hotel, transfer na letiště a odlet do Prahy.Tento zájezd připravuji.Máte dotaz? Tento zájezd připravuji.Zájezd připravuji   Karolína Petrová
e-mail: petrova@radynacestu.cz
přímá linka: +420 596 111 602

Co už máte v ceně?

 • letenka Praha – Soluň – Praha se všemi poplatky
 • kabinové zavazadlo dle pravidel viz níže
 • fakultativní výlet do Verginy a Athosu (doprava)
 • transfer z letiště na hotel a z hotelu na letiště
 • 4x ubytování v Soluni ve 3* hotelu
 • 4x snídaně
 • průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
 • pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?

 • odbavované zavazadlo dle pravidel viz níže
 • přesuny v Soluni
 • vstupné na místě, včetně Verginy a plavby na Athos
 • cestovní pojištění
 • příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 400 Kč

Kde budete ubytováni?

 • 3* hotel v blízkosti centra Soluně

Jak je to s jídlem?

 • snídaně v hotelu podávána formou bufetu
 • během dne možnost stravování v místních restauracích a bistrech

Pojištění na cestu zařídíme

1. EASY

175 Kčcelý zájezd
35 Kčden/osoba

Srovnání a podmínky pojištění

2. UNIVERSAL + STORNO

450 Kčcelý zájezd
60 Kčden/osoba
150 Kčstorno

Srovnání a podmínky pojištění

Zdravotní pojištění se vztahuje také na onemocnění COVID-19 při vycestování do bezpečných zemí dle MZV. Více zde.

To důležité — nepřehlédněte

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem, o plánovaných časech se můžete informovat v CK. Tyto časy jsou určeny aktuálním letovým řádem a mohou podléhat změnám. Ubytování je možné vždy po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla.

První a poslední den

U zájezdů do zahraničí je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování. Program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Rezervujte včas

Doporučujeme rezervaci co nejdříve. Cena zájezdu je závislá na aktuálních cenách letenek, a ty se mohou měnit.


Vstupné na místě:

 • hromadná vstupenka na archeologické lokality (Bílá věž + řecká agora a římské fórum + Galeriův palác + Archeologické muzeum + Muzeum byzantské kultury): obyčejné 15 EUR, snížené 8 EUR
 • jednotlivé vstupné
  Rotunda: obyčejné 2 EUR, snížené 2 EUR
  Bílá věž: obyčejné 4 EUR, snížené 2 EUR
  řecká agora + římské fórum: obyčejné 2 EUR, snížené 2 EUR
  Archeologické muzeum: obyčejné 8 EUR, snížené 4 EUR
  Muzeum byzantské kultury: obyčejné 8 EUR, snížené 4 EUR
  Vergina: obyčejné 12 EUR, snížené 6 EUR
  plavba podél Athosu: orientační cena 20 EUR 
 • snížené vstupné: senioři nad 65 let s platným průkazem totožnosti

Na všechna archeologická naleziště v Řecku má nárok na vstup zdarma mládež do 18 let s platným průkazem totožnosti


Časté dotazy

Jak je zájezd náročný?


Články


Trasa zájezdu


S námi cestujete tak, jako byste byli všude místní

ZÁLOHA 1 500 KČ

Místo původní poloviny z ceny zájezdu nyní zaplatíte jen 1 500 Kč/os.

ZMĚNA ZDARMA

Zájezd si můžete změnit ještě 60 dní před termínem odjezdu, a to zdarma.

PENÍZE ZPĚT

Při zrušení zájezdu dostanete ihned zpět zálohu či nový termín cesty.

COVID POJIŠTĚNÍ

K zájezdu je pojištění na onemocnění COVID-19 nebo karanténu.