Zájezdy pro cestovatele

Ptejte se nás +420 608 261 719 Po–Pá: 8–17

Pojistěte si bezstarostné zážitky

Na vašem bezpečí nám záleží, proto vás jistí pojišťovna Slavia

K našim zájezdům po Evropě do 50 000 Kč nabízíme pojištění Slavia A, Slavia B a Slavia C od pojišťovny Slavia, které zahrnuje pojištění léčebných výloh, zavazadel, zpoždění letu, odpovědnosti, přerušení cesty, nevyužité cestovní služby a pojištění STORNO. Pojištění léčebných výloh se vztahuje i na události, které vznikly v důsledku onemocnění COVID-19. Pojištění STORNO se vztahuje také na případ nařízené karantény související s onemocněním COVID-19.

Rozsah pojistného krytíLimity plnění (Kč)
Pojištění léčebných výloh v zahraničí
ambulantní ošetření, hospitalizace, přeprava pojištěného do vlasti, přeprava tělesných ostatků10 000 000
akutní stomatologické vyšetření15 000
nezbytné náklady na dopravu a ubytování opatrovníka30 000
Pojištění odpovědnosti
majetková újma1 000 000 (Slavia A) / 2 000 000 (Slavia B, Slavia C)
újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení1 000 000 (Slavia A) / 2 000 000 (Slavia B, Slavia C)
Úrazové pojištění
smrt následkem úrazu200 000 (Slavia A) / 400 000 (Slavia B, Slavia C)
trvalé následky úrazu200 000 (Slavia A) / 400 000 (Slavia B, Slavia C)
Pojištění zavazadel
poškození, zničení, odcizení a ztráta jedné věci15 000
poškození, zničení, odcizení a ztráta všech věcí15 000 (Slavia A) / 30 000 (Slavia B, Slavia C)
Letecká asistencevymožená částka
Pojištění storna zájezdu z důvodu vážného akutního onemocnění či úrazu pojištěného; úmrtí pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých příbuzných pojištěného; zničení, poškození či ztráty majetku15 000 (Slavia A) / 30 000 (Slavia B) / 40 000 (Slavia C)
Spoluúčast20 %
Pojištění nevyužití dovolené
odškodné za započatý den hospitalizace500/den, max. 10 000
odškodné za započatý den nevyužití dovolené z důvodu úmrtí blízkých příbuzných500/den, max. 10 000
odškodné za započatý den nevyužití dovolené z důvodu zmeškání nalodění na loď z důvodu zpoždění hromadné dopravy nebo autonehody500/den, max. 10 000
Ztráta dokladů5 000
Pojištění COVID-19součástí všech balíčků
Preventivní karanténa
úhrada ubytování a stravování nehrazeného místními úřady35 000
úhrada dopravy do ČR, pokud není možné přicestovat dle původního cestovního plánu35 000
Pojistné na den a osobu – Slavia Adospělý 50 Kč, dítě do 18 let 25 Kč
Pojistné na den a osobu – Slavia Bdospělý 63 Kč, dítě do 18 let 32 Kč
Pojistné na den a osobu – Slavia Cdospělý 80 Kč, dítě do 18 let 40 Kč

Jdeme na to prostě jinak:

SKRYTÁ MÍSTA

Máme vlastní koncept. Cílová místa perfektně známe a poznáte i ta, o kterých se běžně nepíše – autenticky.

ŽÁDNÁ MASOVKA

Na zájezd bereme průměrně 15 cestovatelů. Jde nám hlavně o pohodovou atmosféru a vaše zážitky.

NADŠENÍ PRŮVODCI

Všichni nám je chválí. Na místech, kam jezdí, se vyznají lépe než místní. Jsou s vámi od odjezdu až po návrat.

Katalog 2023