Zájezdy pro cestovatele

Volejte +420 608 261 719 Po–Pá: 8–17

Zájezdy pro cestovatele


Volejte +420 608 261 719
Po–Pá: 8–17

Volejte Po–Pá: 8–17 hodin+420 608 261 719

Sicílie - moře a památky

dní

Jediný termín v letošním roce


Zájezd je obsazen
Autobusem

Z Prahy, Brna a dalších míst

Ubytování

Hotel 3*

Stravování

Snídaně

Skupina

Do 46 osob

Průvodce

Po celý zájezd

Sicílie - moře a památky

Překrásné přírodní scenérie a pohnutá historie činní Sicílii turisticky velmi vyhledávanou zemí. Zasloužilo se o to množství památek z doby starověkých Řeků a Římanů. Nespoutanost přírody oslovila již staré Řeky a nemáme ani nejmenší pochybnosti o tom, že byste si rozhodně neměli nechat ujít údolí Chrámů u Agrigenta, Taorminu, kde na pozadí antického divadla spatříte dýmající Etnu a odlesky Jónského moře. Nezklame vás ani návštěva Palerma, Syrakus či ostrůvky Liparského souostroví.

Cestovní pojištění zařídíme my. Vy si jen vyberete:

EASY

35 Kč

UNIVERSAL + STORNO

60 Kč


Důležité informace

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před zájezdem.

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

1. den Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den Po příjezdu do NEAPOLE, dle časových možností, krátká procházka městem se známou čtvrtí Santa Lucia, královským palácem Palazzo Reale a hrozivým hradem Castel Nuovo. Nalodění na trajekt a noční plavba Tyrhénským mořem do Palerma, nocleh v kajutách.

3. den Vylodění a prohlídka památek PALERMA, hlavního města Sicílie. Návštěva města pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Město, které nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu. Normanské panovníky nám připomene královský palác, kostel Jana Poustevníka – jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova aj. Návštěva MONREALE, jenž se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida slepými oblouky s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Podél severoitalského pobřeží zamíříme směr na východ, kde můžeme sledovat siluetu všech 7 Liparských ostrovů. Příjezd na ubytování k Jónskému moři do oblasti Taorminy – Giardini Naxos.

4. den Pobyt u moře, individuální volno.

5. den Navštívíme nejexkluzivnější přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNU. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až do výšky 3.000 m. - obří lávová pole, výhledy na Catanii a do širokého okolí. Odpoledne nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vrcholem prohlídky je starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.

6. den SYRAKUSY, jedno z nejnavštěvovanějších měst Sicílie, město s významnými památkami a s bohatou minulostí, ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollona a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála, aj. Cestou zpět na ubytování prohlídka přírodního unikátu na úpatí sopky Etny u kaňonu říčky ALCANTRY. Houževnatý tok dravé říčky zde opracoval bazaltové skály do podoby, za kterou by se nestyděl ani architekt Gaudí.

7. den Turistický magnet Sicílie – chrámový komplex v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u Agrigenta (Unesco): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám… Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka (Magna Graecia) navštívíme neméně významnou památku Unesco slavnou římskou vilu císaře Maximiána Romana del Casale u PIAZZA ARMERINA s překrásnými podlahovými mozaikami, jejich rozsah nemá v římském světě obdoby.

8. den Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet do vulkanického souostroví Liparských ostrovů - ostrov VULCANO, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem.

9. den Dopoledne pobyt u moře. Kolem poledne odjezd podél severoitalského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluetu všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívímeCEFALÙ, malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním masívem La Rocca. Prohlídka zachovaných středověkých uliček, historických památek vč. katedrály Duomo di Cefalù. Večer nalodění na trajekt v Palermu, nocleh v kajutách.

10. den Působivá plavba Středozemním mořem, podél západního pobřeží celé Itálie až do toskánského Livorna. Proplujeme kolem toskánského souostroví - Elba, Montecristo, Capraia a odpoledne kolem 18.00 hod se vylodíme v Livornu. Následuje odjezd do republiky, předpokládaný návrat v neděli v ranních hodinách do ČR.

Doprava:

Za příplatek: Karviná (+430), Ostrava (+430), Nový Jičín (+430), Hranice (+330), Olomouc (+200), Ústí nad Labem (+330), Teplice (+330), Litoměřice (+330)

Ubytování:

7x ubytování v hotelu Villa Athena*** (dependance hotelu Sporting**** www.hotelsportingbaia.com) v oblasti Giardini Naxos ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím.
Pozn. Klienti ubytovaní v hotelu Villa Athena mohou využít veškerých služeb hotelu Sporting***.
Příplatek za 1/1 pokoj 2.900 Kč.

Stravování:

V ceně je zahrnuta 7x snídaně (americký bufet – sladké pečivo, houska, džem, máslo, šunka sýr, vajíčka, mléko káva, čaj). 7x večeře (výběr z menu a salátový bufet) – platí pouze pro klienty, kteří si je připlatili v CK.

Pozn. snídaně a večeře jsou podávány v hotelu Sporting ****

Cena zahrnuje:

  • dopravu klim. busem, trajekt Neapol - Palermo a Palermo - Livorno,
  • 8x ubytování: z toho 6x v hotelu*** - 2lůžk.pokoje se soc.zařízením,
  • 2x na trajektu 4lůžk. kajuty,
  • (hotel se nachází v bezprostřední blízkosti pláže známého letoviska Giardini Naxos / Taormina),
  • 7x rozšířenou snídani,
  • průvodce

Příplatek:

  • 6x večeře v hotelu - menu 1.000 Kč,
  • 1lůžk. pokoj 2.900 Kč,
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

Chcete zažít autentická místa, kam se jiní turisté nedostanou?

ŽÁDNÁ MASOVKA

Průměrně 15 cestovatelů
na jeden zájezd. Komorní atmosféra je ta nejlepší.

VLASTNÍ KONCEPT

Vše si sami připravujeme od A do Z. Průvodce je s vámi již od odletu.

SKVĚLÍ PRŮVODCI

Chválí nám je všichni. Jsou to experti, kteří v cizině žili a znají ji nejlépe.

ZÁŽITKY BEZ STAROSTÍ

Zajistíme pro vás vše od letenky přes hotel, transfery až po program.


68 pečlivě vybraných cestovatelských zážitků
Osobně prověřeno průvodci!