Zájezdy pro cestovatele

Ptejte se nás +420 608 261 719 Po–Pá: 8–17

Jak postupovat v případě, že se zájezdu nemohu/nechci účastnit?

Pokud přemýšlíte o rezervaci zájezdu u nás, víme, že vás napadají nejrůznější otázky. Možná máte i nějaké obavy, jestli je tento zájezd vhodný právě pro vás. A to je důvod, proč jsme připravili sérii těchto článků. Chceme, abyste byli informovaní. Také chceme, abyste byli před zájezdem i na zájezdu v pohodě. Po jejich přečtení budete určitě lépe rozumět našim zájezdům a budete znát odpovědi na to, co vás napadá v souvislosti s cestováním s námi.


Před zájezdem

Na zájezd nemohu odcestovat

Jak postupovat v případě, že se zájezdu nemohu/nechci účastnit?

Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být doručeno CK (emailem). 
Za den účinnosti odstoupení se považuje den, kdy bylo odstoupení doručeno do sídla CK. Tento den je prvním dnem započítávaným do dnů rozhodných pro výpočet stornopoplatku. 
V případě odstoupení od smlouvy bez zákonných důvodů je zákazník povinen uhradit stornopoplatek dle všeobecných podmínek takto:

a) při odstoupení 120 dní a více před zahájením zájezdu: 25 % z ceny zájezdu
b) při odstoupení 31 dní až 119 dní před zahájením zájezdu: 50 % z ceny zájezdu
c) při odstoupení 30 dní a méně před zahájením zájezdu: 100 % z ceny zájezdu

Napište nám. Ozveme se.

Katalog 2023