Láska, nenávist, démoni a školácká chyba: biblické příběhy, které uslyšíte v Jordánsku

Katarína Maruškinová Katarína Maruškinová, Expert Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 6614x

Kdo by neznal krále Heroda, který nechal povraždit neviňátka v Betlémě? Jeho synové ale nebyli o nic lepší.

Vyberte si z našich zájezdů do IzraeleZobrazit zájezdy

Jordánsko je země příběhů, zejména těch biblických. Pro svůj původ ze svaté knihy by se mohlo zdát, že jde o velmi slušné a fádní historky. Nikoliv! Biblické příběhy, které se váží k území dnešního Jordánska, jsou plné lásky, vášně, krve, zrady a strachu. Posuďte sami!

1. Krutá nenávist a zhrzená princezna

Kdo by neznal krále Heroda, který nechal povraždit neviňátka v Betlémě? Jeho synové ale nebyli o nic lepší. Herodes Antipas se nejprve oženil s Phasaelis, ale po rozchodu svého bratra Heroda Filipa s Herodias si mladou švagrovou vzal on sám. Phasaelis tak opustil. To se nelíbilo Janu Křtiteli, který to kritizoval jako nemravnost.

Herodias za to Jana Křtitele nenáviděla a když její dcera Salome jednou veřejně tančila před hosty svého otčíma, Herodes Antipas ji okouzlen přísahal, že jí dá cokoliv, o co si řekne. Poučená matkou si Salome na stříbrném podnosu vyžádala hlavu Jana Křtitele. Svatý muž tak přišel kvůli kritice o svůj život.

A nešťastná Phasaelis? Ta se vrátila ke svému otci domů, do svého města, do Petry. Je pohřbena spolu s otcem, který byl tak uražen, že Herodům vyhlásil válku, ve slavné Pokladnici. 

2. Láska až za hrob

Židé měli podle svého zákona zakázáno brát si za manželky nežidovky. Nejeden to ale porušil. Jednomu takto nerovnému páru je věnovaná celá kniha v Bibli – je to kniha Rút, která popisuje příběh mladé Moabitky Rút a její lásky k rodině svého muže Mahlona. Kvůli mladému muži konvertuje k židovské víře a když ji po smrti manžela její tchýně vybízí, aby se vrátila ke svým bohům a své rodině, odmítne.

Namísto toho se s ovdovělou tchýní Naomi vydává na cestu zpět do země rodiny svého muže. Naomi vidí, že Rút je věrná a milující, a proto ji chce pomoct najít nový život. Rút se nakonec v Betlémě provdá za Boaza, se kterým má syna Obeda.

Obed se stal dědečkem slavného krále Davida, a tak se Rút dostala do královského rodokmene. Na Moabitku Rút si určitě vzpomene během návštěvy Jordánska kolem města Madaba, kde království Moab ve starověku existovalo. 

Čtení: Zájezdy do Izraele – srovnání a doporučení

3. Démoni ve stádě vepřů

Že Ježíš Kristus dělal podle Bible zázraky, je známo. Ale nečinil tak jen v Galilei nebo Jeruzalémě – Bible vypráví příběh o tom, že jednou navštívil kraj města Gerasy. Potkal tam muže, který byl posedlý ne jedním, ale hned celou svorkou zlých duchů, kteří si říkali Legie. Démoni mužovi působili velké trápení, takže v noci bylo slyšet jeho pláč.

Tloukl se kamením a pobýval v hrobech. Démoni rozeznali, že Ježíš má nad nimi moc, a proto ho prosili, aby je nemučil. Navrhli mu, ať je pošle do nedaleko se pasoucího stáda vepřů. Ježíš tak učinil a splašené stádo asi dvoutisíc vepřů najednou začalo utíkat směrem k jezeru, kde vepři utonuli. Posedlý muž byl zachráněn a mohl se vrátit ke své rodině do města Gerasa, dnešního Džeraše

4. I velikáni dělají chyby... 

Poslední příběh nás zavede do vesničky Wádí Músa nad světoznámou Petrou. Proč se vlastně tak jmenuje? Její název v překladu znamená Mojžíšovo údolí a odkazuje na Mojžíše, který vyvedl Židy z egyptského otroctví a vedl je suchým územím dnešního Jordánska do Zaslíbené země. Cesta jim trvala 40 let a nejednou se potýkali s nedostatkem jídla nebo pití.

Když jim došla voda poprvé, Mojžíšovi Bůh řekl, aby udeřil holí do skály, ze které vytryskne voda. Když se to ale stalo podruhé, Bůh přikázal k jiné skále pouze promluvit. Mojžíš ale opět použil svou hůl. Voda ze skály vytryskla a Izraelité se napili, ale tento čin byl Mojžíši připsán k jeho dalším skutkům jako neposlušnost.

Jak byl Mojžíš potrestán? On sám nikdy do Země zaslíbené nevstoupil, pouze ji viděl z vyhlídky, kterou u města Madaba můžete navštívit i vy – jde o horu Nebó, na které Mojžíš po vzhlédnutí cíle své dlouhé cesty také zemřel. Z vyhlídky uvidíte Mrtvé moře, město Jericho a když je dobrá viditelnost i město Jeruzalém. A u zázračného pramene ve Wádí Músa jsou dosud prázdné láhve pro místní, kteří si sem chodí natočit pramenitou vodu. 

Katarína Maruškinová

Katarína MaruškinováPrůvodce Radynacestu.czExpert Radynacestu.cz

Izrael

Izrael na vlastní oči

Vyberte si jeden z našich zájezdů do Izraele

Zájezdy do Izraele

Nejbližší volný zájezd již 20. říjnaURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/jordansko-pribehy/Doporučujeme z Jordánska

Nejnovější z JordánskaZískejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024