Plovdiv: atraktivní kulturní město plné balkonů, arkýřů a rozšířených pater

Barbora Šupíková Barbora Šupíková, Expert Radynacestu.cz Vydáno 29. 8. 2017 • Přečteno 7441x

Bulharský Plovdiv patří k nejpřitažlivějším místům Bulharska. Je plný křivolakých uliček a historických domů s balkony a arkýři.

Víte, že... 

V Plovdivu vznikaly první bulharské odborné školy. Jejich učitelé tu psali i učebnice.

Plovdiv je druhé největší bulharské město a také krásné historické místo, kde se velkými písmeny psala slova „obchod“ a „vzdělání“. Je to jedno z nejatraktivnějších míst Bulharska - je protkané kopečky, kterým se tu říká „tepe“, křivolakými uličkami a půvabnými zákoutími. Jeho rurální atmosféru dotvářejí zachovalé domy z 19. století. Za tvůrce moderního Plovdivu je považován český architekt Josef Schnitter. Důvodem navíc, proč bulharský Plovdiv navštívit, je ten, že v roce 2019 z něj bude Evropské hlavní město kultury.

Plovdiv se nachází v bulharském vnitrozemí, přibližně na půl cesty mezi hlavním městem Sofie a vyhlášeným přímořským letoviskem Burgas. Jeho historie se počítá na desetiletí. Od doby, kdy tu město vyrostlo pro kmen Thráků pod názvem Pulpudeva nebo také Eumolpias, ještě několikrát změnilo název. Římský císař Claudius, který se města zmocnil, je přejmenoval na Trimontium neboli Trojvrší a od té doby tu téměř pět století panovali římští místodržící. Teprve když město osídlily slovanské kmeny, začalo se mu říkat Plovdiv, pod tureckou nadvládou pak Philibe.

Malé balkony pro bohaté kupce

Rozšířenými patry si místní zvětšovali prostor pro život Rozšířenými patry si místní zvětšovali prostor pro život

Ať už vás procházka Plovdivem zavede kamkoli, všude vás budou doprovázet uzounké křivolaké uličky plné domů s vyčnívajícími balkonky, arkýři a rozšířenými patry, kterými si místní obyvatelé zvětšovali svůj obytný prostor. Mnohdy jsou od sebe balkony protilehlých domů tak blízko, že si jejich obyvatelé mohou podat ruku.

Nutno podotknout, že finančně na tom plovdivští nebyli špatně. Díky strategické poloze města tu žili bohatí obchodníci a kupci, kteří mimo jiné byli mecenáši uměleckých směrů, které dotvářely bulharské národní obrození. Současná kulturní role Plovdivu je patrná v početných malých městských uměleckých galeriích. 

Nejvíce si Plovdiv užijete, když se budete jen tak bez cíle toulat šarmantními uličkami a vychutnávat si jejich atmosféru. Upravené fasády zdejších domů s mnoha zajímavými detaily jsou doslova pastvou pro oči. Jedním z nejfotografovanějších domů je Kujumdžioglův dům, pojmenovaný podle řeckého kupce, který si ho nechal postavit od Chadže Georgiho z dnešního Istanbulu, který na bohatě vyzdobené fasádě kombinoval baroko a lidové motivy.

Legendy místních pahorků

Mezi plovdivskými pahorky vyčnívá místní minaret Mezi plovdivskými pahorky vyčnívá místní minaret

Město bylo založeno na několika pahorcích, podobně jako třeba starověký Řím. Zdejších šest pahorků je podle legendy šest kamenů, které hodil za Poseidonem otec krásné nymfy, kterou bůh odnesl na širé moře. Když moře později vyschlo, vyrostl na kamenech a v jejich blízkosti Plovdiv.

Jiná legenda vypráví příběh o vladaři, který měl tři syny. Jeden z nich se vypravil hledat štěstí do světa a stal se vládcem daleké asijské země. Nevyslyšel ovšem přání své umírající matky, která ho marně volala zpět a nakonec jej proklela. Když si ve stáří vzpomněl na svůj domov, sestavil karavanu s velbloudy a vydal se na cestu. Sotva překročil práh rodného domu, došlo k naplnění matčiny kletby a zkameněl. Plovdivské pahorky jsou zkamenělým tělem neposlušného syna a jeho velbloudů.

Thrácké opevnění i římský amfiteátr

Římský amfiteátr patří k nejpůsobivějším památkám Plovdivu Římský amfiteátr patří k nejpůsobivějším památkám Plovdivu

V Plovdivu si lze prohlédnout starověké thrácké opevnění, a to především v parku na pahorku Nebet Tepe. K vidění je také velkolepé římské divadlo nabízející nádherný pohled na pohoří Rodopy. V létě ožívá a konají se v něm různá představení.

Amfiteátr, kde kdysi dost možná bojovali o život gladiátoři a jehož velkolepé zbytky jsou dodnes k vidění, tu nechal zbudovat už císař Marcus Aurelius ve druhém století. Svému účelu tak slouží už více než 1800 let. Působivá je rovněž Chisar kapia (Brána pevnosti), kterou jako východní vchod do své pevnosti nechal postavit Filip II. Makedonský. 

Památkou na tureckou okupaci města je Džumaja džamija neboli Páteční mešita, postavená na počátku 15. století. Její minaret zdobí kosočtverečný vzor. Na celé město s vrchu dohlíží Aljoša – voják, jehož kamenná socha je umístěná na nejvyšším místě jednoho z místních pahorků.

České stopy v současném Plovdivu

Autorem současné radnice je český architekt Schnitter Autorem současné radnice je český architekt Schnitter

Za tvůrce moderního Plovdivu, tedy části města, kde většina domů pochází z 19. století, je považován Josef Václav Schnitter, architekt českého původu, který většinu svého života zasvětil právě tomuto bulharskému městu. Jednou z jeho prvních realizací je zvonice kostela Panny Marie. Postavil tu mimo jiné také rezidenci Dragona Mančeva, ve které dnes sídlí městský úřad, a vilu Joakima Grueva, ve které je dnes mateřská škola.

Současný Plovdiv je městem veletrhů. K těm nejvýznamnějším patří veletrh věnovaný spotřebnímu zboží, který se koná na začátku května, a zářijový, obvykle průmyslový veletrh. Patronátní smlouva s brněnskými veletrhy se stará nejen o výměnu zkušeností, ale třeba i o možnosti pobytu v plovdivských lázních.

Atraktivita Plovdivu je umocněná i jeho zvolením za Evropské hlavní město kultury 2019. Ve stejném roce se bude titulem pyšnit i italská Matera. Titul si užila mimo jiné města Wroclaw, Plzeň, Riga, Marseille, Maribor či Tallinn.  

Barbora Šupíková

Barbora ŠupíkováPrůvodce Radynacestu.czExpert Radynacestu.cz

Chci na cestách potkávat lidi, nasávat jejich pocity, nálady, zkušenosti… Prožít a předat vám.URL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/plovdiv/Doporučujeme z Bulharska

Nejnovější z BulharskaZískejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024