Brno: nezapomenutelné a druhé největší město České republiky

Sabina Rodićová Sabina Rodićová, Expert Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 5800x

Druhé největší město v České republice.

Druhé největší město v České republice, Mekka studentů a sídlo soudní moci České republiky. Nejen tímto je charakterizováno Brno, jedno z nejzajímavějších míst u nás. Pojďte se s námi podívat na památky, které byste si neměli při své návštěvě města nechat ujít.

Špilberk

Hrad ŠpilberkHrad Špilberk

Hrad Špilberk tvoří již od 13. století dominantu Brna. V průběhu let se úloha hradu pomalu měnila. Nejdříve sloužil jako sídlo moravských markrabat, později byl využíván jako nejtěžší vězení rakouské monarchie a vojenská kasárna. Dnes zde naleznete Muzeum města Brno.

Asi největším lákadlem hradu jsou kasematy. Součástí hradu jsou již od roku 1742, v jejich prostorách měli naleznout ochranu vojáci, avšak v době jejich dokončení již Brno nebylo vojensky ohroženo, a tak se prostory dále využívaly jako sklady vojenského materiálu.

Roku 1783 z nich císař Josef II. nechal udělat vězení pro nejtěžší zločince Habsburské monarchie. Nejznámějším vězněm v brněnských kasematách byl bezpochyby loupežník Václav Babinský.

Katedrála sv. Petra a Pavla

Katedrála sv. Petra a PavlaKatedrála sv. Petra a Pavla

Původně stála na místě dnešní katedrály pouze románská rotunda. Ta byla během 14. století přestavěna v gotickém stylu. Chrám byl však poškozen a za použití barokních prvků byl opraven. Dnešní neogotický vzhled je výsledkem poslední přestavby z roku 1909, která proběhla podle návrhu architekta A. Kirsteina.

Zajímavostí Petrova je každodenní vyzvánění poledne již v 11:00 dopoledne. Tato skutečnost má připomínat událost, kdy se Brno roku 1645 jako jediné moravské město ubránilo v třicetileté válce švédským vojskům.

Po neúspěšném více než tři měsíce trvajícím obléhání prý prohlásil generál švédských vojsk, že pokud se jim nepodaří prolomit do poledne hradby města, tak obléhání ukončí. Louis Radouit de Souches, velitel obranného vojska, tedy nechal chytře poledne zvonit již o hodinu dříve a švédské vojsko se vzdalo a odtáhlo.

Villa Tugendhat

Villa TugendhatVilla Tugendhat

Jedinou památkou moderní architektury v České republice, zapsanou na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je vila manželů Tugendhatových postavena v letech 1929–1930 pod dohledem architekta Miese van der Rohe. Villa Tugendhat má celkem 73 místností. V letech 2010–2012 zde proběhla celková rekonstrukce. Interiéry vily dnes obsahují pouze repliky původního vybavení.

Kašna Parnas

Další brněnskou památkou, kterou při svých toulkách Brnem nemůžete minout, je kašna Parnas, která se nachází na náměstí Zelný vrch. Kašna ze 17. století je výsledkem práce architekta Jana Bernarda Fishera z Erlachu. Samotná kašna zobrazuje kamennou jeskyni a tři alegorické postavy symbolizující Babylonii, Persii a Řecko.

Kostel sv. Jakuba

Původně románský kostel ze 13. století byl později nahrazen gotickou stavbou. Na stavbě kostela se podílel mimo jiné také významný architekt Anton Pilgram, jehož rukopis nalezneme také na budově Staré radnice, kde vytvořil bohatě zdobený portál s ohnutou věžičkou.

U kostela sv. Jakuba pro změnu vytesal na jižním okenním oblouku mužíčka vystrkujícího holý zadek směrem na Petrov. Legenda praví, že tato socha měla být projevem konkurence mezi svatojakubským kostelem a katedrálou sv. Petra a Pavla.

Kostnice u sv. Jakuba

Již od 13. století se nachází u svatojakubského kostela hřbitov. Jeho kapacita však nebyla pro stále rozrůstající se město dostatečná, a tak zde byl zaveden výměnný systém pohřbívání, tzn. že po 10–12 letech byl hrob otevřen a ostatky zesnulého vyjmuty a na jeho místo byl pohřben další zemřelý.

Obsah hrobů se pak ukládal do podzemní kostnice, která se v průběhu času rozrůstala. Na kostnici se však časem zapomnělo. Znovuobjevena byla až v roce 2001, návštěvníkům byla poprvé otevřena roku 2012. Jsou zde uchovávány pozůstatky více než 50 000 zemřelých. Rozbory prokázaly, že některé pozůstatky pochází již z dob středověku.

Stará radnice

Další zajímavou budovou je několikrát rozšiřovaná a upravovaná Stará radnice. Ta v minulosti sloužila především jako místo schůzí městské rady, byly zde uchovávány důležité písemnosti, peníze i pečetidla. Přijímaly se zde důležité návštěvy a rovněž zde měl kancelář městský písař.

Po určitý čas se zde nacházela také věznice. Dnes zde naleznou návštěvníci turistické informační centrum a galerii. Je možné využít také vstup do přilehlé 65 metrů vysoké věže a z vyhlídkového ochozu si prohlédnout Brno. Veřejnosti jsou pak zpřístupněny také některé místnosti Staré radnice, konkrétně se jedná o Ernův sál, Křišťálový sál a Klenotnice.

Kapucínský klášter

Jedním z největších turistických lákadel je Kapucínský klášter spolu se svou hrobkou, která je přístupná veřejnosti a nabízí prohlídku vzduchem mumifikovaných těl. Dochovaných zůstalo 24 těl kapucínských mnichů, všechna jsou položena na zemi s hlavami podloženými dvěma cihlami. V dřevěných rakvích zde našli místo posledního odpočinku také dobrodinci řádu.

Labyrint pod Zelným trhem

Od roku 2011 jsou pro všechny dobrodruhy zajímající se o historii otevřeny podzemní prostory Labyrintu pod Zelným trhem. Středověké sklepy názorně ukazují návštěvníkům, jak se v tehdejší době uchovávaly potraviny, vývoj osvětlování podzemních chodeb od prvních pochodní až po petrolejové lampy.

Celou atmosféru pak dotvářejí předměty běžné potřeby nalezené během archeologických vykopávek. Vrcholem celé prohlídky je replika pranýře a klece bláznů ze 17. století.

Sabina Rodićová

Sabina RodićováExpert Radynacestu.cz

Nejradostnější chvílí v mém životě je cesta do neznámých zemí.URL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/brno/Doporučujeme z České republiky

Nejnovější z České republikyZískejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024