Mýty a legendy světa: nejpůsobivější příběhy odvážných hrdinů a děsivých příšer

Magdaléna Jurczygová Magdaléna Jurczygová, Expert Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 29265x

Osm území a jejich tajemné mýty a legendy v jednom článku.

Vyberte si z našich 29 zájezdů do AnglieZobrazit zájezdy

Každá země má své příběhy a mýty, které dokreslují jinak trochu ploché dějiny. Poutavé legendy zachycují atmosféru své doby a jsou neodmyslitelným kulturním a literárním dědictvím země. Představíme vám alespoň zlomek těch nejpůsobivějších mýtů světa. Pohodlně se usaďte, začínáme: Bylo, nebylo...

1. Indonésie – Jsme bratři a sestry z nebes

Jsme bratři a sestry z nebesJsme bratři a sestry z nebes

Kdysi v dávných dobách žili na obloze nad Indonésií bratři a sestry. Jednou se mladší bratr Parpara vydal na lov ryb a ztratil háček, který mu půjčil starší z bratrů. Ten se na Parpara rozčílil a přikázal mu, aby ztracený háček našel.

Parpara pomocí ryb háček skutečně nalezl, ale nelíbil se mu tón, jak s ním bratr mluvil. Rozhodl se proto, že se mu pomstí. V době, kdy už všichni spali, zavěsil Parpara nad bratrovo lůžko džbán s vínem. Ráno při probuzení se starší bratr udeřil do džbánu a víno vylil.

Parpara se samolibým úsměvem řekl, že mu rozlil nejlepší víno a chce jej zpět. Rozčilený bratr začal zuřivě hrabat, až vyhrabal obrovskou díru, kterou viděli svět dole. Okamžitě zapomněli na svou hádku a zajímalo je, co se to pod nimi nachází.

Vyslali dolů psa, který když se vrátil, měl bílé tlapky. Bratři a sestra se spustili do díry prozkoumat neznámou oblast na vlastní pěst. Obyvatelé nebes je za trest nechali ve světě pod oblohou, ve světě, který obýváme my, lidé.

2. Finsko – Proč je moře slané? 

VainamoinenVainamoinen

Jedna ze severských pověstí vypráví o hrdinovi jménem Vainamoinen. Hrdina toužil po krásné manželce a vládkyně Severu Louhi mu svou dceru skutečně slíbila za manželku. Pod jednou podmínkou. Chtěla, aby vyrobil bájný mlýnek Sampo, který by mlel z jedné strany obilí, z druhé strany zlato a z té poslední sůl.

Vainamoinen věděl, že tak těžký úkol nedokáže splnit sám. Poslal po větru pro kováře, který mlýnek ukoval. Louhi byla spokojená, ale byla také lstivá. Dceru Vainamoinenovi za manželku nedala.

Hrdina mlýnek Sampo ukradl, ale při souboji na moři s Louhi, která se o krádeži dozvěděla, mlýnek nešťastnou náhodou upustil do moře. Otevřela se pouze jedna část mlýnku. A to ta, která obsahovala sůl. Sampo na samém mořském dně mele sůl, proto dle této báje je moře slané.

Čtení: Zájezdy do Anglie – srovnání a doporučeníČtení: Zájezdy do Řecka – srovnání a doporučení

3. Řecko – Pýcha předchází pád

IkarusIkarus

Dle řecké mytologie byl nejzručnějším kovářem v Athénách Daidalos. Ten měl syna Ikara a vzal si k sobě do učení také syna své sestry Talóa. Ačkoliv byl jeho synovec velice mladý, brzy předčil svého mistra. Celým městem se začalo proslýchat, jak je mladý učeň zručný a šikovný. Lidé z Athén chodili se složitými úkoly jen za tímto zázračným dítětem.

Daidalos začal na svého synovce žárlit. Jeho žárlivost ho dohnala k tomu nejhoršímu činu. Zavraždil Talóa. Když se obyvatelé Athén dozvěděli o hrůzném činu, vyhnali Daidala i s jeho synem Ikarem z Athén.

Kovář našel útočiště na Krétě. Na ostrově vytvořil složité bludiště pro netvora Minotaura – napůl člověka, napůl býka, který se živil lidským masem. Poté, co byl Minotaurus zabit hrdinou jménem Théseus, byl stavitel bludiště i se svým synem Ikarem zavřen do vězení.

Daidalos se však nevzdal a vymyslel plán útěku. Zhotovil křídla z peří a vosku. Před útěkem poučil syna, aby se ho držel. Ikaros však byl domýšlivý chlapec, vzlétl vysoko k slunci a vosk na křídlech se rozpustil. Ikaros spadl do moře a utonul. Otec už jej nemohl nijak zachránit.

4. Severní Amerika – Máš, cos chtěl

KojotKojot

Hrdinou našeho příběhu je zvíře zvané kojot. Kojot je severoamerická šelma z čeledi psovitých. Toto zvíře hraje významnou roli v mytologii severoamerických Indiánů. Jeden příběh vypovídá i o stvoření světa.

Kdysi dávno byl svět zahalen mlhou a vodou. Tehdy přišli na svět Stvořitel a Kojot. Stvořitel byl moudrý a chtěl vytvořit svět, ve kterém by se lidé měli dobře. Kojot žárlil na Stvořitele a na všechno kladné reagoval negativně.

Stvořitel vdechl život lidem a přál si, aby se po smrti vraceli znovu na zem. Kojot ale opáčil, že pokud jednou lidé zemřou, tak to také tak zůstane. Byl starší, proto Stvořitel souhlasil.

Kojot měl syna, krásného chlapce, který se vydal se džbánem pro vodu. U potoka chlapec narazil na hady – chřestýše a ti ho zabili.

Kojot byl nešťastný a prosil Stvořitele, aby vrátil život jeho synovi. Bylo pozdě. Stvořitel nemohl vrátit své rozhodnutí. Kojot od té doby bloudí světem a snaží se škodit lidem.

5. Japonsko – Z noci opět den

Bohyně Slunce - AmaterasuBohyně Slunce - Amaterasu

Jedna z bájí vypráví o třech sourozencích: boha měsíce Cukijomiho, boha bouře Susanooa a bohyni slunce Amaterasu. Všichni byli spokojení, až na boha bouře.

Susanoo vyděsil ze zloby svoji sestru bohyni slunce tak, že se schovala v jedné jeskyni a planeta se zahalila nepropustnou tmou. Slunce chybělo lidem i rostlinám a na planetě zavládl chaos.

Bohové se snažili vylákat bohyni slunce z jeskyně, ale Amaterasu se stále bála. Vymysleli proto lest. Proti vchodu jeskyně umístili obrovské zrcadlo a svým zpěvem lákali bohyni vylézt z úkrytu.

Bohyně se zeptala, proč se tak radují a bohové odpověděli, že objevili novou bohyni slunce. Amaterasu otevřela vchod jeskyně a v zrcadle viděla svůj odraz. Bohové tak lstí vylákali bohyni zpět a sluneční paprsky se rozlily po celé planetě. Amaterasu tak svítí dodnes.

6. Skandinávie – Lest je víc než síla

ThorThor

Nejznámějším bohem v severské mytologii je bůh Thor. Thor je bohem síly a je strážcem Asgardu, domova bohů. Thorovu sílu zajišťují tři cenné artefakty: opasek, který mu dává sílu, bájné kladivo Miollnir a železné rukavice, ve kterých kladivo uzvedne. 

Jeden příběh z mnoha vypráví o tom, jak se Thor vypravil měřit své síly do země obrů. Chtěl si dokázat, že je nejsilnějším ze všech bohů a že dokáže zvládnout jakýkoliv úkol. Když dorazil do země obrů a k jejich sídlu, obři jej přijali vlídně. První úkol se zdál Thorovi jednoduchý. Měl vyprázdnit roh jedním douškem. Thor měl obrovskou žízeň a usmál se nad primitivním úkolem. Bohužel se mu nepodařilo ani na třetí pokus roh vyprázdnit. 

Obři se Thorovi smáli. Bůh síly se nevzdal. Dalším úkolem bylo zvednout šedou kočku. Thor ale dokázal s vypětím všech sil zvednout pouze jednu tlapku.

Posledním úkolem byl boj se starou chůvou Elli. Stará babka však dostala Thora na kolena. Obři vyprovodili Thora na cestu zpět do Asgardu. Obr řekl Thorovi, že se dozvěděli o jeho návštěvě a nechtěli s ním bojovat. Konec rohu byl v oceánu a nikdo nedokáže vypít oceán. Kočka byla ve skutečnosti hadem, který je obtočený kolem celé země. Chůva byla ve skutečnosti stáří a to se nikomu nikdy nepodařilo porazit.

Thor se vrátil zpět domů a přivezl si také jedno poučení, že prohnaní a lstiví vždy porazí silné.

7. Anglie – Hrozivý netvor Grendel

BeowulfBeowulf

Anglií se traduje příběh o netvorovi jménem Grendel. Bájná příšera (trol) žila v jezeře nedaleko hradu dánského krále Hróthogára. Vyrušilo ji veselí, které se z hradu ozývalo a rozhodla se mstít lidem.

Grendel na hrad surově zaútočil a všem lidem zlámal vaz. Po celá léta pak vraždil lidi, dokud se neobjevil bájný hrdina Béowulf, o kterém se dnes dozvídáme skrze stejnojmenný epos. 

Ve dvou bitvách přemohl Béowulf nejprve Grendela a pak i jeho pomstychtivou matku. Hróthgár odmění Béowulfa bohatými dary a brzy poté se Béowulf stane géatským králem – králem svého národa. 

8. Írán – Věčný souboj dobra a zla

Symbol Ahury Mazdy, který můžete najít na spousty historických staveb v ÍránuSymbol Ahury Mazdy, který můžete najít na spousty historických staveb v Íránu

Nejslavnější báje vypráví o stvořiteli světa jménem Ahura Mazda. Byl to dobrotivý bůh, který se snažil vytvořit krásný svět.

Ahura Mazda měl dvojče Ahrimana. Ahriman žil ve tmě a nenáviděl vše, co jeho bratr vytvořil.

Ahura Mazda vytvořil prvního člověka Gajómarta. Ahriman otrávil prvního člověka a přinesl na svět nemoci a trápení. Říká se, že tam, kde jsou dobří lidé, rozšiřují svět Ahura Mazdy.

Tam, kde se nachází zlo, se uctívá Ahriman. Mýtus tak zobrazuje věčný boj mezi dobrem a zlem.

Fotografie z Flickru licencovány pod CC BY 2.0.

Magdaléna Jurczygová

Magdaléna JurczygováPrůvodce Radynacestu.czExpert Radynacestu.cz

Anglie / Velká Británie

Poznejte anglické triumfy

Vyberte si jeden z našich 29 zájezdů do Anglie

Zájezdy do Anglie

Nejbližší volný zájezd odlétá již 18. července

Řecko

Objevte kraj pod Olympem

Vyberte si jeden z našich 6 zájezdů do Řecka

Zájezdy do Řecka

Nejbližší volný zájezd odlétá již 3. září



URL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/myty-a-legendy-sveta-nejpusobivejsi-pribehy-odvaznych-hrdinu-a-desivych-priser/



Doporučujeme z celého světa

Nejnovější z celého světa



Získejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024