Zájezdy pro cestovatele

Volejte +420 608 261 719 Po–Pá: 8–17

Zájezdy pro cestovatele


Volejte +420 608 261 719
Po–Pá: 8–17

Volejte Po–Pá: 8–17 hodin+420 608 261 719

letecky z Prahy

To nejlepší z východního Švédska + KODAŇ

komfortní hotel
7 dní
vlastní autobus na místě
žádné noční přejezdy
zkušený průvodce
7 dní22. 8. – 28. 8. 2017

Jediný termín v letošním roce


Nenaplněna kapacita zájezdu
Letecky

Z Prahy

Ubytování

Hotel

Stravování

Snídaně

Skupina

Do 40 osob

Průvodce

Po celý zájezd

Jak bude

16–20°C

Výjimečný poznávací zájezd se zkušeným průvodcem, během kterého uvidíte to nejzajímavější z jižního a východního Švédska. Navíc budete obdivovat barevné domky v Kodani a přejedete slavný Öresundský most. Zhlédnete skanzen v Linköpingu, švédské Stonehenge a zažijete plavbu po souostroví Stockholmu. Cestujte s námi se vším pohodlím a prožijte tajemné Švédsko!

Na co se můžete těšit

 • Druhý největší most na světě – Öresund
 • Unikátní stockholmská muzea a skanzen
 • Návštěvu pohádkového zámku Gripsholm
 • Příjemnou plavbu na ostrov Sandhamn

Co vše zažijete: den po dni

1.DEN
Dánská pohoda nábřeží Nyhavn

Přílet do Kodaně, kde už bude čekat náš autobus Radynacestu, kterým se společně přesuneme do centra města, a poté nás bude doprovázet po celou dobu našeho skandinávského putování. Prohlídka Kodaně.

Prohlídku Kodaně začneme u nejznámějšího symbolu města – sochy Malé mořské víly z pohádky Hanse Christiana Andersena, která melancholicky hledí na připlouvající lodě. Od ní se přesuneme kolem pevnosti Kastellet ve tvaru pěticípé hvězdy postavené v 17. století k okouzlující fontáně Gefion znázorňující mýtickou bohyni dánských dějin, která podle legendy své čtyři syny proměnila ve voly. Přilehlý kostelík Sankt Albans Kirke nás okouzlí svými krásnými vitrážemi.

Budeme pokračovat k nádhernému baroknímu kostelu Marmorkirken a k zámku Amalienborg Slot, u kterého uvidíme královskou gardu v typických uniformách. Poté se přesuneme k malebnému nábřeží Nyhavn, které lemují barevné domky a kotví tu staré dřevěné lodě.

Ve večerních hodinách přejedeme přes slavný Öresundský most, který spojuje Dánsko se Švédskem a je druhým největším pevným mostem na světě. Odjezd na ubytování.

Ubytování je v hotelu: Park Inn by Radisson Malmö

2.DEN
Lilla Torg v Malmö

Dopolední prohlídka Malmö, návštěva vikingské rezervace Foteviken a večerní procházka po městečku Ystad.

Dnešní den začneme procházkou po centru třetího největšího švédského města Malmö. Navštívíme jeho historické centrum s náměstím Stortorget, kde budeme moci obdivovat nádhernou renesanční radnici z roku 1546. Projdeme se kolem starých měšťanských domů z 16. stol. a zastavíme se na nejkrásnějším náměstí Lilla Torg s barevnými hrázděnými domy. Naše kroky povedou také k pevnosti Malmöhus, kterou obklopuje vodní příkop a zahrady, a nevynecháme ani zastávku u 190 metrů vysoké budovy Turning Torso – nejvyšší budovy ve Skandinávii. Poblíž se budeme moci projít po pobřežní promenádě s fantastickými výhledy na Öresundský most a Kodaň v dáli.

Odpoledne nás bude čekat návštěva poloostrova Falsterbo s jednou z největších atrakcí v celém Švédsku, vikingskou rezervací Foteviken. Jedná se o rekonstrukci pozdně vikingské vesnice s vikingskými domy a obyvateli, kteří se rozhodli žít tak, jako kdysi žili Vikingové.

Na závěr dne se projdeme půvabnými dlážděnými středověkými uličkami městečka Ystad. Budeme obdivovat kouzelné hrázděné domky a starobylé hlavní náměstí.

Ve večerních hodinách odjezd na ubytování.

Ubytování je v hotelu: Hotel Continental du Sud

3.DEN
Hrad v Kalmaru

Návštěva švédského Stonehenge, moštárny v Kiviku a příjemného městečka Kalmar.

Po snídani se vydáme do nedalekého Ales Stennar. Jedná se o neobyčejně zajímavou švédskou obdobu Stonehenge, odhaduje se, že je to místo, kde se setkávali dávní Vikingové. Spatříme zde 56 kamenů uspořádaných do tvaru lodi, ze kterých na nás bude dýchat mystika. Vzhledem k tomu, že se nachází na náhorní plošině, zážitkem budou i nádherné výhledy na moře.

Cestou se zastavíme v městečku Kivik, abychom navštívili moštárnu Applet Hus a zejména obchůdek s jejich výrobky. Budeme mít tak možnost zakoupit si různé produkty z jablek jako např. mošty, chutney, marmelády, jablečné víno aj. a popř. tak dovézt originální suvenýry. 

Poté přejedeme autobusem Radynacestu do historicky unikátního městečka Kalmar, v němž se na krátkou dobu podepsala dohoda o spojení Švédska, Norska a Dánska. Město je přitažlivé svým úchvatným zámkem Kalmar Slott s vodními příkopem, četnými věžemi i tajnými chodbami a také kouzelnou oblastí Starého města se starobylými dřevěnými domky. Kalmar leží na několika ostrovech, které jsou vzájemně propojeny mosty. V bývalém parním mlýně se nachází hodně vyhledávané Městské muzeum. Nedaleko centra města nalezneme také pláže ideální k procházce. 

Ve večerních hodinách odjezd na ubytování.

Ubytování je v hotelu: Best Western Plus Kalmarsund Hotel

4.DEN
Stockholm z ptačí perspektivy

Dnes se budeme přesouvat směrem na sever do Linköpingu a cílem bude až hlavní město Stockholm.

V poledních hodinách zavítáme do města Linköping nacházející se v oblasti, kterou prochází tzv. kanál Göta, který spojuje svou sítí řek, jezer a umělých kanálů západní a východní pobřeží Švédska. Město Linköping je známé impozantní katedrálou Domkyrkauniverzitou či také událostí v historii země tzv. krvavou lázní v Linköpingu, při které bylo na sklonku 16. století popraveno mnoho vojáků katolické armády. V místním skanzenu Gamla si prohlédneme desítky půvabných domků z předminulého století, řemeslné dílny nebo dokonce malou čokoládovnu. Zde budete mít dostatek volného času, abyste si skanzen a jednotlivé budovy prošli nebo si dali třeba také kávu a zákusek v místní tradiční cukrárně.

Odpoledne přejedeme do hlavního města Švédska, do Stockholmu, kde se ubytujeme a bude nás čekat první seznámení s touto metropolí.

Vydáme se na večerní procházku do oblasti starého město (Gamla Stan), kde se budeme procházet malebnými křivolakými uličkami a ze všech stran na nás bude dýchat duch středověku. Gamla Stan je také populárním místem pro nákup suvenýrů a uměleckých předmětů. Projdeme se kolem nejstaršího švédského farního kostela Storkyrkan, jenž je místem konání slavnostních královských obřadů. Navštívíme nejstarší náměstí Stortorget, na kterém sídlí Nobelovo muzeum, zhlédneme Královský palác a projdeme se jednou z prvních městských ulic.

Z Gamla Stanu přejdeme na vedlejší ostrov Riddarholmen, kde budeme obdivovat stejnojmenný kostel Riddarholmen, který je stockholmskou ikonou a současně místem posledního odpočinku švédských králů a královen. Cestou také zhlédneme rozsáhlou budovu parlamentu, která leží na malém ostrůvku obklopeném ze všech stran vodou.

Návrat na ubytování ve večerních hodinách.

Ubytování je v hotelu: Ibis Styles Stockholm Järva

5.DEN
Vasa muzeum

Dopoledne strávené na ostrově Djurgarden, který je oázou klidu se skvělými muzei, odpoledne výlet na hrad Gripsholm.

Po snídani se vydáme autobusem Radynacestu na ostrov Djurgarden, jehož hlavní atraktivitou jsou místní jedinečná muzea. Zde si budete moci vybrat z návštěvy dvou výjimečných míst. Prvním je Vasa muzeum a druhou možností je prohlídka skanzenu, jehož návštěva je stejně nezapomenutelná.

Zájemci tedy mohou navštívit unikátní Vasa muzeum, jehož hlavním exponátem a středobodem celé prohlídky je loď Vasa, která se potopila hned při své první plavbě v roce 1628 ve Stockholmském zálivu, kde ležela celá staletí a pod nánosy písku byla prakticky zakonzervována, díky čemuž se zachovala v obdivuhodném stavu. Světlo světa spatřila opět až po 333 letech, kdy byla slavnostně vytažena a umístěna v muzeu, které je v současnosti nejnavštěvovanějším ve Skandinávii.

Další možností je prohlídka stockholmského skanzenu, který je fascinujícím muzeem pod širým nebem. Jedná se o nejstarší skanzen na světě založený v roce 1891, který je současně také zoologickou zahradou a nám se tedy naskytne možnost pozorovat typická skandinávská zvířata. V průběhu prohlídky se zde seznámíme s architekturou a způsoby života v celém Švédsku v různých historických dobách.

Odpoledne nás čeká výlet do městečka Mariefred na břehu jezera Mälaren a návštěva nedalekého velkolepého zámku Gripsholm. Tento malebný zámek z červených cihel leží na kruhovém ostrově a patří k nejznámějším stavebním dílům v zemi. Zájemci budou moci navštívit  jeho interiéry. Poté se projdeme do malebné vesnice s roztomilými uličkami a několika obchůdky.

Návrat na ubytování ve večerních hodinách.

Ubytování je v hotelu: Ibis Styles Stockholm Järva

6.DEN
Plavba po stockholmském souostroví

Fakultativní plavba po stockholmském souostroví na ostrov Sandhamn nebo volný den ve Stockholmu.

Po snídani se se zájemci vypravíme na plavbu po stockholmském souostroví. Budeme proplouvat mezi stovkami malinkých ostrůvků a ostrovů a kochat se zdejší půvabnou přírodní scenérií. Cílem naší plavby bude ostrov Sandhamn s pěkným přístavem, který je rájem pro milovníky jachtingu. Zde budeme mít možnost zhlédnout jachty v přístavu, projít se malými uličkami města a obdivovat typické dřevěné švédské domky a třeba si i dát něco dobrého na zub v místní hospůdce či kavárně.

Kdo by se nechtěl zúčastnit plavby, bude mít individuální volno, které lze využít k návštěvě dalších zajímavostí města – např. Královského paláce, Nobelova muzea, Muzea švédské kultury či zábavního parku Gröna Lund Tivoli.

Dle času návratu z plavby možnost v podvečer navštívit společně s průvodcem věž Kaknäs. Jedná se o 155 metrů vysokou věž, která byla v 60. letech zřízena jako věž televizní. Naskytne se nám tak šance spatřit Stockholm téměř z ptačí perspektivy!

Ubytování je v hotelu: Ibis Styles Stockholm Järva

7.DEN

Po snídani přesun na letiště. Odlet zpět do Prahy.Ozvěte seTento zájezd připravuji.Máte dotaz? Tento zájezd připravuji.Zájezd připravuji   Martina Poláková – přímá linka: +420 776 028 448

Co už máte v ceně?

 • letenku Praha – Kodaň a Stockholm – Praha
 • doprava autobusem Radynacestu v rámci programu
 • kabinové zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel viz níže
 • 6x ubytování v hotelu
 • 6x snídaně
 • průvodce po celou dobu zájezdu
 • pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?

 • odbavované zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel
 • cestovní pojištění
 • vstupné na místě
 • příplatek za jednolůžkový pokoj: 9 000 Kč

Podmínky pro přepravu zavazadel

 • Zavazadlo  v ceně zájezdu – malé kabinové zavazadlo o max. rozměrech 55 (d) x 40 (v) x 23 (h) cm, hmotnost do 10 kg (toto zavazadlo si lze vzít na palubu letadla)
 • Zavazadlo za příplatek 1 000 CZK – odbavované zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg
 • Co nesmí obsahovat kabinové zavazadlo

Cestovní pojištění zařídíme my. Vy si jen vyberete:

EASY

245 Kč

UNIVERSAL + STORNO

720 Kč

60 Kč / den / osoba + STORNO 300 Kč

Srovnání a podmínky pojištěníVstupné

Tyto vstupenky do vybraných památek a případné fakultativní výlety si můžete před zájezdem u nás přiobjednat. S možností prohlídky je počítáno v programu zájezdu. Klienti, kteří se prohlídky nezúčastní, mohou tento čas využít např. vlastním programem:


Důležité informace

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem, o plánovaných časech se můžete informovat v CK. Tyto časy jsou určeny aktuálním letovým řádem a mohou podléhat změnám. Ubytování je možné vždy po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla.

U zájezdů do zahraničí je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování. Program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem.

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně.

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Doporučujeme rezervaci co nejdříve. Cena zájezdu je závislá na aktuálních cenách letenek, a ty se mohou měnit.

Pasové a vízové povinnosti, zdravotní podmínky.


Cestujte s námi mazaně. Jsme cestovatelé – profíci.

ŽÁDNÁ MASOVKA

Průměrně 15 cestovatelů na jeden zájezd. Pro pohodovou atmosféru.

SKRYTÁ MÍSTA

Máme vlastní koncept. Poznáte i místa, o kterých se běžně nepíše.

NADŠENÍ PRŮVODCI

Chválí nám je všichni. Jsou to profíci, kteří v cizině žili a milují cestování.

MYSLÍME DOPŘEDU

Včas rezervujeme vstupenky a jsme připraveni na vše s předstihem.