Pravoslavné náboženství: K ortodoxní víře se hlásí 98 % Řeků

Michaela Smékalová Michaela Smékalová, Průvodce Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 8779x

Podle oficiálních údajů se v Řecku k ortodoxní víře hlásí 98 % obyvatel.

Vyberte si z našich 10 zájezdů do ŘeckaZobraz zájezdy

Víte, že…

Kněžím, se zde říká pop? Nosí dlouhou černou kutnu a dlouhý plnovous. Popové se v ortodoxní církvi mohou ženit a mít děti! Ovšem za podmínky, že ženatí byli již před uvedením do kněžského stavu.

Celých 98 % Řeků vyznává křesťanství a hlásí se k tzv. ortodoxní víře. Název ortodoxie pochází právě z řečtiny a skládá se ze slov orthos (ορθός) a doxa (δόξα), což v překladu znamená rovná, pravá víra. Toto východní křesťanství, jak se ortodoxii také říká, ovlivňuje život Řeků v mnoha ohledech...

Týká se to nejen dodržování tradic, oslav křesťanských svátků, kterým Řekové přikládají významnou váhu, ale víra se značnou měrou projevuje i v jejich osobních životech. Například obřady týkající se svatby, křtu nebo pohřbu bývají přísně dodržovány v co nejpůvodnější (středověké) podobě.

Svatební obřad na hodinu, mše na celý den

Právě tradice hraje v pravoslavné víře tu nejdůležitější roli. Průběh obřadů, mší, slavností apod. se řídí podle předloh, které vznikaly spolu se samotným křesťanstvím a do dnešních dnů jsou změněny jen nepatrně. Proto svatební obřady trvají více než hodinu anebo například oslavná mše patronky ostrova Chios, svaté Markely, trvá i celý den. Kněží (popové) se ve sloužení mše střídají a věřící volně do kostela vchází a vychází, povídají si apod.

Zásadní rozpor mezi východní a západní církví nastal v roce 1054, kdy se představitelé těchto dvou větví neshodli na základních pravidlech praktikování víry, ani na definici božské podstaty. Tímto rokem tedy můžeme oficiálně datovat vznik ortodoxního náboženství.    

Víme, co děláme. A přes 65 000 spokojených klientů na 3000 zájezdech od roku 2010 je toho důkazem.

Pravoslavná vs. katolická - rozdíl nejen v kalendáří

Mezi katolickou a ortodoxní křesťanskou vírou existuje mnoho rozdílů. Jeden se týká organizační struktury uvnitř církve. Pravoslavní nemají jednoho jediného představeného, jako je tomu v případě katolického papeže. Ortodoxní církev se dělí na 15 autokefálních (samosprávných) celků vedených patriarchou, arcibiskupem nebo metropolitou.

Pravoslavná církev, respektive určování východokřesťanských svátků, se řídí podle juliánského kalendáře (narozdíl od západní církve, která se řídí novějším gregoriánským), což je v praxi patrné především v případě Velikonoc. Ty se zde většinou slaví o pár dní později než na Západě.

Chrám páně se soukromím pro kněží

Že vstupujete do ortodoxního chrámu poznáte jak podle architektury (většinou ve tvaru řeckého kříže s kupolí nad křížením), tak ještě zřetelněji podle tzv. ikonostasu. Ikonostas je dřevěná zeď sahající do různé výšky, která odděluje veřejný prostor pro věřící a soukromý prostor pro kněží. Je zdoben několika pásy ikon – podle nich jeho název.

Chrám je vyzdoben buď freskami (chudší kostely) nebo mozaikami (bohatší). 

Hlavou řecké ortodoxní církve je od února 2008 arcibiskup Jeroným II. a metropolitní chrám Zvěstování Panně Marii se nachází v centru Athén na náměstí Mitropoleos – na půli cesty mezi náměstími Syntagma a Monastiraki.

Michaela Smékalová

Michaela SmékalováPrůvodce Radynacestu.czExpert Radynacestu.cz

Vychutnat si daný moment a odnést si nezapomenutelné zážitky – to je celá podstata cestování.

Řecko

Objevte kraj pod Olympem

Vyberte si jeden z našich 10 zájezdů do Řecka

Zobrazit aktuální zájezdy do Řecka

Nejbližší volný zájezd odlétá již 19. březnaURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/pravoslavne-nabozenstvi-recko/

Doporučujeme z Řecka

Nejnovější z ŘeckaNOVÝ E-BOOK
PLNÝ CHUTI!

Co ochutnat na cestách?
Gastro rady, tipy
a recepty z celého světa..

Přihlašte se do Newsletteru a cestujte výhodně!