Po Rubensových stopách v Antverpách: objevte místa spojená s pikantnostmi života slavného umělce

Barbora Klement Hůlková Barbora Klement Hůlková, Průvodce Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 5588x

Rubens navštěvoval katedrální školu – na dnešní ulici Papenstraatje č. 1. Míst, které město s Rubensem pojí, je ale mnohem víc.

Vyberte si z našich 4 zájezdů do AntverpZobrazit zájezdy

Víte, že...

Mezi nejznámější díla Petra Paula Rubense (1577–1640) patří například tzv. Medicejský cyklus (vystaven v Louvru v Paříži), Klanění Tří králů (vystaveno v Antverpách) nebo Tři grácie (vystaveno v Museo del Prado v Madridu).

Belgické Antverpy odnepaměti přitahují umělce a intelektuály. Ten nejznámější z nich, který ve městě zanechal své nesmazatelné stopy, byl velký mistr barokního malířství Peter Paul Rubens. Strávil tu více než polovinu svého života a jeho díla dnes ve městě zdobí nejen tzv. Rubensův dům. Vítejte v Antverpách, Rubensově městě.

Rubensova rodina pocházela z Antverp, kvůli milostné aféře jeho otce se však ještě před malířovým narozením musela přestěhovat do Německa, a tak se budoucí umělec narodil v roce 1577 v městečku Siegen poblíž Kolína nad Rýnem. Když mu bylo deset let, jeho otec zemřel a matka se spolu s dětmi mohla do Antverp vrátit.

Rubens zde navštěvoval katedrální školu (na dnešní ulici Papenstraatje č. 1, na místě současné restaurace Brasserie Appelmans) a poté nastoupil do učení k několika místním malířům. Byl velmi pilný, ctižádostivý a nechyběl mu výjimečný talent. Jeho kariéra měla proto velmi rychlý vzestup a už coby dvacetiletý mladík byl přijat do antverpského spolku malířů…

Zastávka č. 1 – Sídlo spolku malířů: Kde Peter Paul Rubens začínal?

Radnice na Grote MarktRadnice na Grote Markt

Prestižní spolek, jehož se mladý Rubens stal součástí, měl své sídlo na hlavním antverpském náměstí (Grote Markt) v domě číslo sedm (tzv. Španělský dům). Oficiální název této umělecké skupiny byl „Spolek svatého Lukáše“ - jméno vycházelo z toho, že evangelista Lukáš byl údajně také malířem a snad portrétoval samotnou Pannu Marii.

Tento spolek vzdělával malířské učně, jmenoval malířské mistry a posuzoval nově vytvořené malby. Již coby velký malíř a mistr, daroval Rubens tomuto společenství známý obraz Svatá rodina s papouškem, který spolu s díly jiných členů zdobil slavnostní sál v sídle spolku. Tuto malbu dnes můžete obdivovat v antverpském Královském muzeu krásných umění (KMSKA).

Zastávka č. 2 – Katedrála Panny Marie – přehlídka expresivních děl

Interiér Katedrály Panny MarieInteriér Katedrály Panny Marie

Od hlavního antverpského náměstí a bývalého sídla Spolku svatého Lukáše je to jen nedaleko k nejznámějšímu symbolu města, Katedrále Panny Marie (Onze Lieve Vrouwe Kathedraal). Tato impozantní stavba postavená v brabantské gotice je plošně největším chrámem na území Belgie i Nizozemska, pojme až 24 tisíc lidí a její věž se vypíná do výše 123 metrů.

V katedrále najdete cenná díla různých umělců, včetně čtyř děl Rubensových, která patří k vrcholům jeho tvorby. Triptych Vztyčení kříže naleznete v severní lodi a Rubens na něm začal pracovat po svém návratu z Itálie. Tam se vydal v roce 1600, coby třiadvacetiletý mladý muž, aby se zabýval uměním Tiziana, Carravagia a jiných velkých italských mistrů.

Po několika letech se vrátil do Antverp vybaven znalostmi vrcholných děl italského umění a také s rozsáhlými společenskými styky a jeho kariéra právě tehdy začala závratně stoupat. Triptych Vztyčení kříže vytvořil v letech 1609–1610, kdy byl ve stejném věku jako hlavní motiv v podobě trpícího Krista, a zavedl s ním do tehdejšího Nizozemí baroko. Jedná se o velmi dynamický a expresivní obraz, na němž Krista vztyčují na kříž katovi čeledíni.

Katedrála – Rubensovo Snímání z křížeKatedrála – Rubensovo Snímání z kříže

Opodál najdeme další z Rubensových maleb, monumentální Snímání z kříže, jen o pár let mladší než dílo předchozí, které je již vzorovým dílem barokní malby. Bez zajímavosti není jistě fakt, že v naší pražské Národní galerii máme vystavenou Rubensovu studii hlavy muže, která se vztahuje právě k tomuto triptychu.

Na centrálním místě katedrály, hned za hlavním oltářem, narazíme na další z Rubensových děl – Nanebevzetí Panny Marie a o kousek dál ještě na dílo s názvem Zmrtvýchvstání Krista, na němž Kristus vstává ze svého hrobu ve skále, což pro Rubensovu dobu představovalo velmi netradiční a svým způsobem revoluční zobrazení, jelikož bylo zvykem znázorňovat Kristův hrob jako sarkofág.

Čtení: Zájezdy do Belgie – srovnání a doporučení

Zastávka č. 3 – Náměstí Groenplaats s Rubensovou sochou

Rubensova socha na náměstíRubensova socha na náměstí

Nedaleko katedrály se rozkládá tzv. Groenplaats, Zelené náměstí – otevřený prostor lemovaný kavárnami, bary a restauracemi. V jeho středu stojí Rubensova socha v nadživotní velikosti z roku 1843. Po získání nezávislosti a vzniku samostatného státu v roce 1830 nastala v Belgii potřeba vytvořit si svoji národní identitu, nezávislou na Nizozemí.

K tomu mladý stát potřeboval vlastní historické postavy, kterým by se v belgických městech mohly postavit památníky a sochy. Koho jiného zvolit pro Antverpy než právě Rubense, jehož socha měla být ve městě slavnostně odhalena k dvousetletému výročí jeho úmrtí. Nakonec byla vztyčena až o tři roky později a strhly se kvůli ní bouřlivé diskuze.

Mnohým totiž vadilo netradiční zobrazení malíře bez typického klobouku, se kterým se sám portrétoval, a bez malířské palety v ruce. Pokud se však na sochu podíváte pozorně, zjistíte, že jak klobouk, tak paleta leží u umělcových nohou.

Zastávka č. 4 – Kostel svatého Jakuba a mistrův hrob

Kostel sv. JakubaKostel sv. Jakuba

Gotický kostel svatého Jakuba se stavěl po tři staletí a původně se jednalo o kapli, ve které si mohli odpočinout poutníci do španělského Santiago de Compostela. V současné stavbě najdete četná díla umělců ze 17. století, především obrazy od van Dycka nebo Jordaense, a také hroby významných antverpských rodin.

Přímo za hlavním oltářem se pak nachází hrob samotného Rubense. Zajímavé je, že oltářní malbu namaloval Rubens sám, jedná se o jednu z jeho posledních velkých maleb s názvem Madona se světci.

Zastávka č. 5 – Rubensův dům – dobře zavedená firma

Rubensův důmRubensův dům

Žádný návštěvník Antverp nemůže z města odjet, aniž by navštívil Rubensův dům. Do něj se Rubens nastěhoval krátce po svém návratu z Itálie. V té době se také oženil, jeho vyvolenou se stala Isabella Brandtová pocházející z rodiny vzdělaného antverpského právníka.

Na vrcholu Rubensovy kariéry, v roce 1626, však jeho žena zemřela během morové epidemie. Po čtyřech letech se Rubens oženil podruhé, tentokrát s teprve šestnáctiletou Helenou Fourmentovou, dcerou antverpského obchodníka. Rubensovi tenkrát bylo 53 let. Mladičká Helena prý byla označována za nejkrásnější dámu ve městě a malíř s ní strávil poslední léta svého života.

Právě ona se stala předlohou pro mnoho – pro Rubense tak typických – maleb kyprých žen. Rubens ji stylizoval do rolí biblických postav, maloval ji coby antickou Venuši, odráží se v jeho postavách grácií i podobách hrdinek různých mytologických příběhů.

Lože slavného malíře v jeho domě v AntverpáchLože slavného malíře v jeho domě v Antverpách

Od svatby s Helenou je také možné v Rubensových malbách pozorovat daleko větší erotičnost. Některé z Rubensových maleb, včetně maleb krásné Heleny, můžeme spatřit i v Rubensově domě na náměstí Wapper, kam se Rubens nastěhoval v roce 1610.

Odhaduje se, že za svůj pobyt v tomto domě „malíř králů“ namaloval více než dva tisíce obrazů. Jak bylo pro jeho dobu typické, provozoval Rubens velmi výkonnou malířskou dílnu – řadu děl pouze načrtl a poté je dokončovali jeho spolupracovníci a žáci, z nichž někteří v dílně pracovali coby specialisté.

Jan Brueghel starší měl třeba na starost malbu drobných živočichů a rostlin, Frans Snyders bravurně zvládal zvířata, Lucas van Uden zase pohledy na krajinu… Mohli bychom tak říct, že Rubens provozoval něco jako vysoce výkonnou malířskou firmu, v níž vznikaly stovky velkých děl, mnohdy několik monumentálních obrazů současně.

Za Klaněním tří králů aneb další místa v Antverpách spojená s malířem 

Kostel sv. PavlaKostel sv. Pavla

Míst spojených s Rubensem je v Antverpách opravdu požehnaně. Milovníci umění by rozhodně neměli vynechat ani Kostel sv. Pavla, který nechal postavit řád dominikánů. V něm je ukryt soubor maleb s názvem Patnáct tajemství růžence, na němž se podíleli význační antverpští umělci. Jedno ze zpodobení je také úchvatné Rubensovo plátno, znázorňující Bičování Krista, a kromě něj kostel ukrývá ještě další dvě Rubensovy malby. 

Putujete-li Antverpami po Rubensových stopách, neměli byste minout ani místní Královské muzeum krásných umění (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten), jednu z nejvýznamnějších uměleckých sbírek v celé Belgii. V muzeu najdete několik Rubensových maleb, mimo jiné světoznámé Klanění Tří králů.

Peter Paul Rubens byl velkým světoběžníkem – často cestoval, pracoval pro bohaté a mocné z celé Evropy a dokonce prohlásil, že „celý svět vnímá jako svou vlast“. Belgické Antverpy však přesto zůstávají tím místem, kde zanechal odkaz největší, a tak jsou právem nazývány Rubensovým městem…

Barbora Klement Hůlková

Barbora Klement HůlkováPrůvodce Radynacestu.czExpert Radynacestu.cz

Cestování je moje droga. Prožijte se mnou to radostné očekávání zážitků.

Belgie (Antverpy)

Belgický skvost na Scheldě

Vyberte si jeden z našich 4 zájezdů do Antverp

Zobrazit aktuální zájezdy do Antverp

Nejbližší volný zájezd odlétá již 16. záříURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/rubens-v-antverpach/Doporučujeme z Belgie

Nejnovější z BelgiePřihlašte se do Newsletteru a cestujte výhodně!

Katalog 2021