Holandsko, Nizozemsko, Nizozemí: Jak je to vlastně správně?

Kateřina Lefebvre Kateřina Lefebvre, Expert Radynacestu.cz Vydáno 21. 1. 2017 • Přečteno 52550x

Za všemi třemi slovy se skrývají různé státní útvary.

Vyberte si z našich 16 zájezdů do HolandskaZobrazit zájezdy

Za všemi třemi slovy se skrývají různé státní útvary, ale přesto bývají často zaměňována a v jejich používání panuje zmatek podporovaný sdělovacími prostředky. Jak je to tedy správně?

Historický stát Nizozemí

Nizozemí je dějinný název pro oblast shodnou s územím dnešního Beneluxu a části severní Francie. Rozkládalo se kolem ústí řek Rýn, Šelda a Máza.

Historie jeho vzniku sahá až do 14. stol., kdy roku 1384 zdědil burgunský vévoda Filip II. Smělý dnešní Flandry. Jeho pravnuk Karel Smělý však zahynul bez mužských potomků roku 1477 v bitvě u Nancy, čímž vymřel rod Burgunďanů po meči. Filipova dcera Marie byla poté provdána za Maximiliána Habsburského, syna císaře, a tak celé toto území připadlo Habsburkům. Ti tu získali funkci místodržitelů.

A konečně Nizozemsko…

Nizozemsko je současný název evropské země o rozloze 41 526 km². Jako samostatný stát bylo vyhlášeno na Vídeňském kongresu roku 1815. Tehdy k němu patřilo ještě území dnešní Belgie a Lucemburska. A po oddělení těchto států (Belgie v roce 1830, Lucemburska roku 1890), vzniklo Nizozemsko v dnešní podobě.

V čele státu stojí dynastie Oranžské-Nasavských, tedy dle doslovného překladu z nizozemštiny dům oranžsko-nasavský, jež vznikla sňatkem Jindřicha III., barona z Bredy, z rodu Nasavských a Claudie Châlonsko-Oranžské. Jejich syn René poté získal Oranžsko jako dědictví po svém strýci.

Administrativně je celý stát rozdělen na 12 provincií. Každá z nich je jinak veliká a má různý počet obyvatel. V jejich čele vždy stojí guvernér, kterého jmenuje královna na návrh vlády. S ním spolurozhodují provinční stavy a na plnění pokynů ministra a guvernéra tu dohlíží šestičlenná správa.

Čtení: Zájezdy do Holandska – srovnání a doporučení

Holandsko – dvě provincie v jednom názvu

Holandsko je shrnující název pro dvě nizozemské provincie: Severní a Jižní Holandsko. Dle lidové pověry toto jméno vychází ze slov HOL a LAND, tedy nízká země. Ale není to pravda. Jméno je odvozeno od slova HOLT, tj. les, a Holandsko znamená lesnatá země. Název tedy odkazuje na tehdejší množství lesů na tomto území.

Prameny uvádí, že tohoto názvu se začalo používat roku 866 pro okolí dnešního Haarlemu a v roce 1064 tak bylo oficiálně pojmenované hrabství. To se stalo v letech 1581–1795 nejdůležitější provincií Republiky spojených nizozemských provincií. Na počátku 19. století Napoleon vytvořil dokonce Holandské království, zabírající velkou část současného státu, ale tato monarchie trvala jen pouhé 4 roky.

V současné době patří obě holandské provincie k nejhustěji obydleným a představují cíl mnoha turistů. Však tu také leží největší lákadla země, jako je hlavní město Amsterdam, městečko Alkmaar s tradičními sýrovými trhy, pro Čechy významný Naarden jako místo posledního odpočinku Jana Ámose Komenského, světoznámá květinová burza v Aalsmeer, rybářská vesnička Volendam, květinová zahrada Keukenhof, moderní vělkoměsto Rotterdam a mnohá další.

Aby to nebylo tak jednoduché…

Setkat se můžeme i s názvem Nizozemské království. To není totožné s Nizozemskem, ale Nizozemsko je v Nizozemském království zahrnuto. Jedná se o státní útvar složený ze tří zemí: evropského Nizozemska a dvou jeho bývalých kolonií, tzv. karibského Nizozemska: ostrova Aruba a několika ostrovů v Nizozemských Antilách.

Každý členský subjekt má vlastní vládu a premiéra, společného mají jen krále! Tím je od roku 2013, kdy poslední dubnový den abdikovala královna Beatrix, její nejstarší syn Vilém Alexandr.

Poznávejte svět, poznávejte sebe!

Kateřina Lefebvre

Kateřina LefebvrePrůvodce Radynacestu.czExpert Radynacestu.cz

Těmito místy Vás provedu osobně

Vyberte si z mých 2 zájezdů

Holandsko / Nizozemsko

Holandsko vás dostane

Vyberte si jeden z našich 16 zájezdů do Holandska

Zájezdy do Holandska

Nejbližší volný zájezd odjíždí již 3. dubnaURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/holandsko-nizozemsko-nizozemi/Doporučujeme z Holandska

Nejnovější z HolandskaZískejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024