Delegát × Průvodce: Kdo s vámi jede na dovolenou? Poznejte hlavní rozdíly

Dana Jakoubková Dana Jakoubková, Expert Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 9759x

Role delegáta a průvodce se významně liší. Co můžete chtít po jednom, od druhého nečekejte.

Vyberte si z našich 11 zájezdů do USAZobrazit zájezdy

Víte, že...

Delegát i průvodce pracují v zákonných mantinelech dané země, tzn. že mohou potřebovat (záleží na konkrétní zemi a délce pobytu) pro vykonávání své činnosti pracovní povolení? To si vyřídí buď osobně, či jej zajistí za jeho spoluúčasti vysílající cestovní kancelář. Pracovní povolení je povinen každý nosit neustále u sebe pro případ namátkové kontroly např. policií.

Přesvědčit klienta, aby jel s danou cestovní kanceláří na dovolenou, je jen první krok. Důležitou roli hraje také osoba, která přichází do přímého styku s klientem v místě vaší dovolené - tedy delegát či průvodce. Do míry větší než malé záleží právě na něm, jak spokojeni nakonec budete. Poznejte s námi hlavní rozdíly mezi delagátem a průvodcem a buďte v obraze!

V obou případech jde o práci psychicky i fyzicky poměrně náročnou. Oba dávají zájezdu konečnou podobu a mohou pokazit i jinak cestovní kanceláří výborně připravený zájezd.

Může tomu být ale i opačně. Jak průvodce tak delegát může při nedostatečném organizačním zajištění uplatněním vlastních schopností a osobnostních rysů mnohé zachránit.

Faktem ale je, že se jejich role v rámci vašeho zájezdu významně liší, a pokud budete vědět rámcově v čem, pak bezesporu mezi klienty zazáříte. Nebudete totiž ztrácet čas pláčem na špatném hrobě.

Delegát

Delegát vám doporučí místní fakultativní výletyDelegát vám doporučí místní fakultativní výlety

Delegát je zástupce organizující cestovní kanceláře v místě vašeho pobytu. V turistické destinaci, kam cestovní kancelář své klienty přiváží, pobývá obvykle dlouhodobě, což zakládá předpoklad, že bude v uvedeném místě dobře zorientován a na případné problémy bude umět rychle a dobře reagovat. Neznamená to, že bude odhánět z pláže toulavé psy, ale bude vám umět doporučit tu nejlepší pláž. Neznamená to ani, že vysype historii Troji z rukávu, ale bude vám umět nabídnout výlet tam, kudy kráčely dějiny.

Nejčastější působností delegáta jsou oblasti pobytových zájezdů, kam si lidé přijedou odpočinout a načerpat nové impulzy. Jeho hlavním posláním je tedy dohlížet na kvalitu a kompletnost služeb, které vyplývají z vaší cestovní smlouvy. Sice vám neopraví kohoutek v koupelně, ale jistě sežene fundovaného odborníka.

První kontakt turistů s cílovou zemí i s delegátem samotným je velmi důležitý. Delegát by proto měl být jasně rozeznatelný i v davu, aby klient věděl, na koho se obrátit. Současně by měl působit klidným, profesionálním dojmem, a to pro klientův pocit, že o něj bude dobře postaráno.

Fakultativní výlet se obvykle platí zvlášťFakultativní výlet se obvykle platí zvlášť

Jelikož je delegát často jedinou osobou zastupující cestovní kancelář v dané destinaci, představuje pro klienta jistotu a určitý standard v péči, kterou mu během dovolené poskytuje. Měli byste to brát v úvahu v případě, že byste si na něm chtěli zchladit žáhu za něco, co nespadá do jeho kompetence. Bez delegáta byste totiž mohli zůstat zcela bezprizorní, a neznalí poměrů ani jazyka byste tak mohli zhynout touhou po Šumavě.

Každopádně převzetím klientů do péče odpovídajícím způsobem tak osoba delegáta založí de facto základní kámen celého zájezdu, a je jenom na něm, zda „vystaví“ zákazníkům úžasnou dovolenou, nebo ji nechá zhroutit jako domek z karet.

Zjednodušeně lze shrnout práci delegáta do následujících bodů:

  1. přivítání, transfer, sdělení nejnutnějších informací a ubytování,
  2. po odpočinku první informativní schůzka (praktické informace, fakultativní program, kontaktní info na delegáta, místo, nástěnka, dotazy,...),
  3. průběžné schůzky (osobní účast delegáta, nedostatky, reklamace, fakultativní akce atd.),
  4. závěrečná schůzka před odjezdem.

Delegát sice nemusí být nutně fyzicky přítomen v místě pobytu po celou dobu zájezdu, je však nezbytné, aby na něj klient měl spojení pro případ potřeby. Obvyklé je, že delegát oznámí termín, v kolik hodin a kde se bude nacházet, a pak je jen na volbě jednotlivce, zda delegáta v tomto místě a určeném čase vyhledá a jeho služeb využije (viz výše).

Průvodce

Naše průvodkyně - Kateřina HerkováNaše průvodkyně - Kateřina Herková

Jistě mi dáte za pravdu, že průvodce je alfou i omegou zájezdu. Takový člověk musí fungovat po stránce organizační, musí umět improvizovat, být tak trochu psychologem i učitelem dějepisu a leckdy i všeumělem. To, že by měl mít příslušnou kvalifikaci dle zákona a zejména s ohledem na plnohodnotné naplnění programu poznávacího zájezdu či fakultativního výletu s poznávacím charakterem, je jasné. Pokud je ale ještě k tomu zábavným člověkem, pak takového aby si cestovní kancelář nechala pozlatit.

Mít na starost skupinu klientů po stránce sociální, psychologické i fyzické kondice není vůbec legrace. Schopnost odhalit role klientů, resp. jednotlivých členů skupiny (což je zcela přirozený jev a průvodce se s ním setkává každý den), znamená, že se musí naučit s těmito lidmi jednat.

Průvodkyně ve FlorenciiPrůvodkyně ve Florencii

Dále mimo základních znalostí průvodce cestovního ruchu a zdravotnické problematiky by měl ovládat i přípravu poznávané trasy, fyziognomii zátěže, práci s mapou, krizové situace, volbu optimálního postupu s množstvím kulturně poznávací činnosti a reprodukovat získané poznatky klientům prostřednictvím odborného výkladu, ovšem formou pro turisty srozumitelnou a zábavnou.

Zjednodušeně řečeno průvodce by měl být fajn člověk, schopný klienty svým výkladem neunudit k smrti, jinak by s ním příště neměl kdo jet. A právě takové průvodce si hýčkáme i my. 

Zjednodušeně lze shrnout práci průvodce do následujících bodů:

  1. podávání výkladu v rodném jazyce klienta o kulturním dědictví, přírodním bohatství apod. daného místa, zajímavé a lehce zapamatovatelné informace,
  2. stará se o harmonogram/itinerář zájezdu/výletu,
  3. zvládá logistiku programu (cíle, přestávky, návaznost...), má povědomí o místních poměrech a zvyklostech,
  4. vkládá osobní invenci do zpestření akce, vlastní zkušenosti,
  5. snaží se „vrátit“ turisty do hotelu příjemně unavené a maximálně obohacené.
Čtení: Zájezdy do USA – srovnání a doporučeníČtení: Zájezdy do Belgie – srovnání a doporučeníČtení: Zájezdy do Itálie – srovnání a doporučeníČtení: Zájezdy do Anglie – srovnání a doporučení

Další varianty? 

Cestovní kanceláře si někdy najímají i místní průvodceCestovní kanceláře si někdy najímají i místní průvodce

Zvláštností některých zemí je průvodcovská činnost poskytovaná místními průvodci, kteří vlastní průvodcovské licence vydané Ministerstvem cestovního ruchu. Průvodcovská licence je opravňuje k podávání výkladu o kulturním dědictví daného místa na území dané země. V takovém případě obvykle vystupuje průvodce CK jako tlumočník, případně – vyžaduje-li to zákon dané země – účastní se vždy programu s místním průvodcem.

Průvodce bývá spojen obvykle jen s konkrétním zájezdem, kromě destinací, kde je ho v místě pobytu třeba dlouhodobě (např. střídání turnusů k jednomu programu apod.). Některé cestovní kanceláře angažují průvodce i delegáta v jedné osobě, což není nic proti ničemu, ovšem na daného pracovníka je tím kladena velká míra pracovních povinností a zodpovědnosti. Leckdy ovšem přináší situace, na které nezapomene on sám ani jeho klienti.

Nejlepším vysvědčením práce všech zúčastněných pracovníků v cestovním ruchu je zákazník, který se na konci akce ptá na další zájezdy. Ví totiž, že s dovolenou na podnikové chatě by to zrovna nevyhrál – není tam totiž ani delegát, ani průvodce...

Dana Jakoubková

Dana JakoubkováExpert Radynacestu.cz

USA

Šuby duby Amerika

Vyberte si jeden z našich 11 zájezdů do USA

Zájezdy do USA

Nejbližší volný zájezd odlétá již 9. června

Belgie

Objevte belgická města

Vyberte si jeden z našich 5 zájezdů do Belgie

Zájezdy do Belgie

Nejbližší volný zájezd odlétá již 17. června

Itálie

Vidět Neapol a... Řím

Vyberte si jeden z našich 40 zájezdů do Itálie

Zájezdy do Itálie

Nejbližší volný zájezd odjíždí již 9. května

Anglie / Velká Británie

Poznejte anglické triumfy

Vyberte si jeden z našich 34 zájezdů do Anglie

Zájezdy do Anglie

Nejbližší volný zájezd odlétá již 8. květnaURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/delegat-x-pruvodce-kdo-s-vami-jede-na-dovolenou-poznejte-hlavni-rozdily/Doporučujeme z celého světa

Nejnovější z celého světaZískejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024