Katedrály v Anglii: půvabná gotika a románský styl

Petra Bělohubá Petra Bělohubá, Expert Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 18167x

Anglie je zem, která se může pochlubit množstvím románských a zejména gotických katedrál.

Vyberte si z našich 59 zájezdů do AnglieZobrazit zájezdy

Anglie je zem, která se kromě krásné přírody a půvabných měst může pochlubit také množstvím románských a zejména gotických katedrál. A čím jsou tyto stavby zajímavé?

1. Katedrála sv. Pavla

Katedrála sv. PavlaKatedrála sv. Pavla

Tato monumentální katedrála stojí na pahorku Ludgate Hill v Londýně. Nejznámější a zároveň největší anglická katedrála je dílem Christophera Wrena a její stavba trvala 35 let. Inspiroval se u velkých italských renesančních staveb a i přes prvotní zákazy se mu podařilo prosadit svou myšlenku a postavil místo věže kopuli. Katedrála má půdorys kříže a v místě, kde se ramena kříže protínají, se nachází právě tato kopule.

Čtení na podobné témaKatedrála sv. Pavla: druhá největší na světěPřečíst

Ve výšce 30 metrů nad zemí se nachází Šeptající galerie a říká se jí tak proto, že když pronesete slova v blízkosti stěny, jsou slyšet až na druhé straně ochozu, který je vzdálen 32 metrů. Ve výšce 111 metrů se z katedrály můžete pokochat fantastickým pohledem na Londýn, který nehyzdí žádné zábradlí a bariéry. Tomuto pohledu se hned tak něco nevyrovná.

Krypta katedrály ukrývá hrobky Wellingtona a Nelsona. Jsou zde pohřbeni například i Reynolds, Wiliam Blake, van Dyck či sám stavitel Wren. Své ano si zde řekli princ Charles s princeznou Dianou. Katedrála je chápána jako symbol odporu, vlastenectví a pýchy a je téměř zázrak, že při nacistických náletech neutrpěla ani škrábnutí.

2. Southwark Cathedral

Katedrála v SouthwarkKatedrála v Southwark

Tato krásná stavba je po katedrále sv. Pavla hned druhou nejznámější v Londýně. Nachází se v Southwarku, čtvrti, podle které nese název. Kostel se stal katedrálou až v roce 1905. Nachází se zde kromě hrobky básníka Johna Gowera a herce Edmonda Shakespeara i památník jeho bratra, slavného dramatika Williama, který zde má i pamětní okno. Barevná mozaika okna zachycuje postavy z některých jeho her, například z Hamleta a z dramatu Sen noci svatojánské.

Čtení na podobné témaKatedrála Southwark: druhá nejznámější v LondýněPřečíst

U vchodu po levé straně se nachází takzvaný markýzin pomník, který připomíná tragickou událost, a sice srážku výletní lodě s plovoucím rypadlem u mostu Southwark Bridge. Při této nehodě zahynulo 51 osob. Zajímavostí je, že v této katedrále byl pokřtěn John Harvard, který později ve Spojených státech založil Hardvardovu univerzitu.

Čtení: Zájezdy do Anglie – srovnání a doporučení

3. Westminster Abbey

Westminsterské opatství je architektonickým unikátemWestminsterské opatství je architektonickým unikátem

Toto mistrovské dílo bylo svědkem mnoha významných událostí z anglických dějin. Od roku 1066 se zde konala téměř každá korunovace. Chrám pochází z 11. století, ale dnešní podobu nabyl až ve století třináctém. Toto velkolepé opatství nabízí mnoho zajímavých věcí k vidění. Jednou z nich je například hrobka Alžběty I. Nacházejí se zde i jiné hroby s ostatky dalších významných panovníků i básníků.

Mezi nejvýznamnější pomníky patří hrobka neznámého vojína, která zastupuje všechny neznámé britské bojovníky, kteří zahynuli ve válkách. Impozantní je jednak pozdně gotická kaple Jindřicha VII. s vějířovou klenbou, ale také dubový korunovační trůn. A fanoušci Šifry mistra Leonarda naleznou v chrámové lodi pomník Isaaca Newtona.

Westminster Abbey je i místem, kde se uskutečnilo mnoho královských svateb, mezi kterými nově přibylo i uzavření sňatku prince Williama a Kate Middleton. Není divu, že si pro tento významný den vybrali staré opatství, je totiž nádherné a má bohatou historii.

4. Salisburská katedrála

Věž katedrály měří 123 metrů a díky tomu patří k těm nejvyšším v zemi. Věž katedrály měří 123 metrů a díky tomu patří k těm nejvyšším v zemi.

Stavba gotické katedrály, jak ji známe dnes, byla zahájena v první polovině třináctého století. Samotná věž s úctyhodnými 142 metry je nejvyšší v zemi. Katedrála v Salisbury má ovšem ještě jedno specifikum. V jejích útrobách se nacházejí nejstarší hodiny ve Velké Británii a téměř jistě se jedná také o připomínku nejranějších mechanických hodin světa.

Byly zkonstruovány již roku 1386 a téhož roku vyzdviženy na věž s příznačným názvem Bell Tower. Zde sloužily až do roku 1884, kdy byly nahrazeny hodinami novými. Dílo hodné mistra bylo následně umístěno v dolní části katedrály, v současné době je tedy tato památka přístupná všem návštěvníkům.

Pokud si uvědomíte, že časem těchto hodin se řídili obyvatelé Salisbury bezmála půl tisíciletí, s o to větší úctou a obdivem k jejich tvůrci, budete na tento mechanismus odpočítávající čas pohlížet. Chrám v Salisbury ovšem nabízí ještě jeden unikát – tím je jeden z několika mála dochovaných exemplářů Magny Charty Libertatum - Velké listiny práv a svobod, který se nachází ve sbírkách tamní knihovny.

5. Elyská katedrála

Katedrála v ElyKatedrála v Ely

Cathedral Church of the Holy and Undivided Trinity of Ely (Katedrální kostel Nejsvětější trojice v Ely) zní celý název Elyské románské katedrály, která bývá označována jako jedna z nejpůsobivějších staveb středověku.

Unikátní osmiboká boční věž je široká 23 m a vysoká 52 m. Tato věž pochází ze 14. století a nahradila tu původní, která se zřítila. Ke stavbě nové věže bylo použito největších dubů, jaké byly v Anglii k nalezení. Na Elyské katedrále vás ihned po vstupu do interiéru okouzlí obdivuhodná délka 172,2 metrů, která ji činí nejdelší katedrálou v celé Velké Británii.

Kromě úžasných dveří, jejichž autorem je Christopher Wren, mohou návštěvníci obdivovat krásnou sbírku barevného skla od 13. století až po současnost.

6. Bradfordská katedrála

Bradfordská katedrálaBradfordská katedrála

Bradfordská katedrála stojí na místě, které sloužilo obřadům již od 8. století. Poslední rekonstrukce katedrály proběhly v roce 1987, kdy byl zvýšen počet sedadel pro narůstající počet návštěvníků. Katedrála se může pochlubit novým vstupem přes zeď věže, krásným novým osvětlením i novými varhanami.

7. Bristolská katedrála

Katedrála v BristoluKatedrála v Bristolu

Bristolská katedrála (Cathedral Church of the Holy and Undivided Trinity) se nachází v Bristolu na College Green a její stavba trvala neuvěřitelných 700 let. Z původního kostela, jehož výstavba byla započata v roce 1140 a byl v románském slohu, zůstala pouze kapitula a strážní dům opatství.

Světlo do lodě proudí oknem v průčelí, které je tomu přizpůsobeno, a tudíž je neobvykle velké. Dalšími zvláštnostmi katedrály jsou tři unikátní klenby a netradiční kulaté okno nad hlavním vstupem. Bristolská katedrála má jednu velkou vzácnost – úžasné historické varhany.

8. Canterburská katedrála

Canterburská katedrálaCanterburská katedrála

Cantebury leží 90 km od Londýna a pyšní se obdivuhodnou katedrálou s 66 metrů vysokou zvonicí. Známá je tím, že v ní v roce 1170 byl zavražděn arcibiskup Thomas Becket. Katedrála je na seznamu světového kulturního dědictví a je dominantní stavbou centra města.

Jedná se opravdu o impozantní raně gotický chrám plný okouzlujících příběhů a detailů úchvatné architektury. Arcibiskup Anselm z Canterbury nechal rozšířit chór, aby získal dostatečný prostor pro mnichy. Dole nechal postavit obrovskou a úžasně zdobenou kryptu, která si drží prvenství, co se velikosti týče – je největší svého druhu v celé Anglii.

9. Chesterská katedrála

Katedrála v ChesteruKatedrála v Chesteru

Chesterská pískovcová katedrála je zasvěcena Ježíši Kristu a Panně Marii. Pod jihozápadní věží byl vybudován prostor, který byl využíván jako biskupská konzistoř. Dnes se jedná o unikátní dochovanou památku prostoru takovéhoto typu. Hlavní atrakcí interiéru katedrály jsou chórové lavice ze 14. století s vyřezávanými misekordiemi.

10. Chichesterská katedrála

Katedrála v ChichesteruKatedrála v Chichesteru

Zvláštnostmi chichesterské katedrály je její zvonice, která je postavena jako samostatná věž a zdvojená postranní věž. Zajímavost, na kterou se sem jezdí lidé dívat z daleka, jsou zbytky římské mozaikové dlažby. Chichesterská katedrála je také jedinou katedrálou, kterou lze vidět z moře.

11. Coventryská katedrála

Katedrála v CoventryKatedrála v Coventry

Katedrála v Coventry je známá také jako katedrála sv. Michaela. Postavena byla ve 14. a 15. století. V roce 1918 získal kostel status pro vytvoření katedrály. Bohužel v průběhu 2. světové války byla katedrála zničena a jediné, co se dochovalo, byla věž a venkovní zdi.

Podél ruin těchto zdí byla vystavěna katedrála nová. Při její návštěvě si všimněte velkého západního okna, které je známé také jako Obraz se svatými a anděly. Okno je zajímavé tím, že bylo vytvořeno v expresionistickém slohu.

12. Exeterská katedrála

Katedrála v ExeteruKatedrála v Exeteru

Exeter se může pochlubit pozoruhodnou katedrálou sv. Petra s dvěma normanskými věžemi. Velmi okouzlující je gotická stěna v průčelí. Na ní se nacházejí tři řady soch, které zde byly doplněny při přestavbě kolem roku 1360. Z původní stavby jsou dochovány pouze dvě normanské věže.

Katedrála je výjimečná tím, že má nejdelší celistvý gotický strop na světě s ozdobnými skulpturami. Jedna z těchto skulptur zobrazuje vraždu Tomáše Becketa. Sochařskými skvosty jsou i andělé hrající na hudební nástroje. Uprostřed se nacházejí varhany ze 17. století.

13. Gloucesterská katedrála

Katedrála v GloucesteruKatedrála v Gloucesteru

Katedrála v Gloucesteru je proslulá mozaikovým oknem z roku 1350, které jako první vyobrazuje golf. Velmi zajímavá je i řezba lidí, kteří hrají míčovou hru. Tato řezba je považována za jednu z prvních vyobrazení středověkého fotbalu. Milovníci Harryho Pottera poznají, že se zde natáčel první díl filmové čarodějné ságy.

14. Lichfieldská katedrála

Katedrála v LichfieldKatedrála v Lichfield

Katedrála v Lichfieldu je jedinou anglickou středověkou katedrálou se třemi věžemi. Jednou z nejkrásnějších částí katedrály je osmiboká kapitula, ve které jsou obsaženy sbírky katedrálních pokladů.

Největší cenností je nedávno objevená (v roce 2003) deska s vytesaným archandělem Gabrielem pocházející z 8. století, kterou si můžete při návštěvě katedrály prohlédnout.

15. Lincolnská katedrála

Katedrála v LincolnKatedrála v Lincoln

Katedrála v Lincolnu je (podle zastavěné plochy) třetí největší katedrálou v Anglii a byla dokonce po dvě stě let nejvyšší budovou na světě. V 16. století se však zřítila její centrální věž, která nikdy nebyla znovu postavena. V této katedrále se nachází jeden ze čtyř exemplářů Magny Charty, neboť zdejší mnich byl jedním z jejích signatářů.

16. Norwichská katedrála

Norwichská katedrálaNorwichská katedrála

Norwichská katedrála se může pochlubit dvoupatrovou příčnou chrámovou lodí, která je jediná svého druhu v Anglii. Věž katedrály měří 96 metrů a je druhou nejvyšší věží (hned po katedrále v Salisbury).

17. Peterboroughská katedrála

Katedrála v PeterboroughKatedrála v Peterborough

Peterboroughskou katedrálu poznáte podle velkého západního průčelí a podle tří mohutných oblouků, díky nimž nemá obdobu v ostatní architektuře. Interiér je vzorným příkladem normanské architektury. Nachází se zde také několik zajímavých hrobek, je zde pochována první manželka krále Jindřicha VIII. – Kateřina Aragonská.

Katedrála byla několikrát zdevastována. Naposled ji v roce 2001 zachvátil požár, který bohužel zničil historické varhany.

18. Wellská katedrála

Katedrála ve WellsuKatedrála ve Wellsu

Tato stavba je opravdu velkolepá a návštěvníkům města zůstává do poslední chvíle skrytá. Před katedrálou se nachází krásná travnatá plocha, kde dříve stával hřbitov.

Na západním průčelí se nachází kolem tří set postav světců a králů ze 13. století, které byly kdysi pestrobarevné a pozlacené, dnes mají medový nádech. Architektonicky zajímavé je, že hlavní loď přerušuje jeden oblouk, který byl postaven později, aby podpíral váhu nově postavené věže. Krásné sochařské práce jsou na hlavnicích a v sedadlech.

Unikátem jsou hvězdářské hodiny z roku 1390, na nichž každých 15 minut soupeří rytíři, z nichž jeden vždy udeří do některého ze zvonu. Prvky vrcholné anglické gotiky můžete obdivovat v Chapter House, kam se dostanete krásným schodištěm. Velmi pěkné je bohatě zdobené barevné sklo, které se nachází ve vedlejších lodích a pochází z Lady Chapel ze 14. století.

19. Winchesterská katedrála

Winchesterská katedrálaWinchesterská katedrála

Katedrála ve Winchesteru patří k největším katedrálám Evropy. V minulosti se stavba potýkala s velkými problémy, protože její základy byly postaveny na podmáčené půdě, a proto byly velmi nestabilní. Na počátku 20. století se s pomocí potápěče podařilo základy vyztužit. Do katedrály míří řada obdivovatelů Jane Austinové, neboť je pohřbena právě ve zdejší boční lodi.

20. Yorská katedrála

Yorská katedrálaYorská katedrála

Katedrála v Yorku je známá největším mozaikovým oknem na světě, které se dochovalo i přes žhářské útoky a podobné strasti, kterými si katedrála musela projít. Krásné je i okno s oblouky vysokými 16 metrů.

Petra Bělohubá

Petra BělohubáExpert Radynacestu.cz

Anglie / Velká Británie

Poznejte anglické triumfy

Vyberte si jeden z našich 59 zájezdů do Anglie

Zájezdy do Anglie

Nejbližší volný zájezd odlétá již 1. únoraURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/katedraly-v-anglii/Doporučujeme z Anglie

Nejnovější z AngliePřihlašte se do Newsletteru a cestujte výhodně!

Katalog 2024