Zeď nářků v Jeruzalémě: Odhalte její tajemství

Katarína Maruškinová Katarína Maruškinová, Průvodce Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 6539x

O Zdí nářků se všeobecně ví, že je posvátným místem Židovských věřících.

Vyberte si z našich 3 zájezdů do JeruzalémaZobraz zájezdy

Víte, že...

Zeď nářků je možné si vyfotit? Dbejte, ale na zákaz focení o šabatu, tj. od západu slunce v pátek, do západu slunce v sobotu podvečer. 

O Zdí nářků se všeobecně ví, že je posvátným místem Židovských věřících, kteří se k ní již po tisíciletí chodí modlit. Jak ale tato Zeď vznikla, co pro Židy symbolizuje a jaký je příběh psaníček, které se do ní vkládají? 

Zašlá sláva Jeruzalémského chrámu

Během vlády krále Šalamouna, v 10. století před naším letopočtem, postavili Židé na hoře Moriah chrám, ve kterém uctívali Boha a přinášeli mu oběti. Byl to ústřední bod a nejposvátnější místo pro Židy v tehdejším světě.

Nacházela se v něm takzvaná Archa úmluvy, ve které bylo na kamenných deskách vyryto 10 Božích přikázání, hůl patriarchy Árona a kousek manny, která podle Bible živila Židy po čtyřicet let putování po poušti. Chrám pak ale zanikl při nájezdech babylonského krále Nabukodonozora, který odvedl větší část Židů z Jeruzaléma a jeho okolí do babylonského zajetí. To bylo v 6. století.

Židé se za necelých 100 let do Jeruzaléma opět vrací a obnovují původní chrám. Tento chrám, který se často pro odlišení nazývá Druhým chrámem, zůstal stát do Židovského povstání proti Římanům v roce 70 našeho letopočtu. Herodes Veliký, který se proslavil svou krutostí, byl králem, který v touze zalíbit se svému lidu, investoval 500 let po jeho postavení do celkové rekonstrukce chrámu.

Při rekonstrukci také rozšířil plochu chrámového nádvoří a postavil kolem něj působivé opevnění. Když poté Římané chrám zničili, zůstala stát pouze spodní část západního opevnění chrámu – to je právě ta zeď, kterou známe jako Zeď nářků (nebo jak jí říkají Židé a Arabové – Západní zeď). Jelikož je jediným, co ze slavného chrámu Židům zůstalo, po tisíciletí sem přichází na každodenní modlitby. 

Žádná masovka. Na zájezd bereme průměrně 15 cestovatelů. Přátelská atmosféra je rozhodně tou nejlepší.

Kdy navštívit Zeď nářků

Zeď nářků je vysoká 19 metrů a dlouhá 57 metrů. Je rozdělena na mužskou a ženskou sekci, přičemž pro muže je zpřístupněna také část zdi ve vnitřních prostorách domů, které byly postavené v pozdějších dobách. Zážitkem je navštívit Zeď nářků ráno, kdy se věřící schází na ranní modlitbu a muži si na tuto příležitost oblékají bílé modlitební pláště – tality.

Ve čtvrtek je u Zdi nářků rušno, jelikož je to tradiční den, kdy se pořádají slavnosti Bar micva, při kterých se 13letí kluci uvádí do rituální dospělosti. Zpěv a hra na hudební nástroje, doprovázející jejich příchod a odchod z tohoto místa, je dobře slyšet všude kolem. V sobotu, kdy Židé slaví šabat, si Zeď nářků sice nevyfotíte, ale zúčastníte se jako pozorovatel jejich svátečních modliteb. 

Jak to bylo s přaníčky

I turisté všech náboženství nebo bez vyznání můžou přijít zcela blízko k samotné Zdi a dotknout se jí. V jejich spárách se nachází tisíce papírků, na kterých lidé vyjadřují svá přání a modlitby. Tento zvyk je starý téměř pět set let a na jeho počátku stáli dva muži: marocký rabín Or ha Chajim a jeho žák, který se připravoval na studijní pobyt v Jeruzalémě.

Moudrý učitel mu tehdy na cestu přibalil na papírku napsané přání, které měl student za úkol vložit do Zdi nářků. Mladý student, okouzlen Jeruzalémem, na přáníčko zapomněl a když se mu začalo v Jeruzalémě vést hůř, kousek papíru opět našel.

Vzpomněl si na slova svého mistra a opravdu papírek zanesl ke Zdi nářků, kde ho vložil do jedné z puklin. Traduje se, že byla na papírku napsaná modlitba rabína za svého žáka a jeho úspěch ve studiích, která se nakonec naplnila. Tímto žákem byl jeden z nejslavnějších rabínů své doby, rabbi Azulai. 

Katarína Maruškinová

Katarína MaruškinováPrůvodce Radynacestu.czExpert Radynacestu.cz

Provázení není o suchých historických faktech.

Izrael (Jeruzalém)

Posvátný Jeruzalém

Vyberte si jeden z našich 3 zájezdů do Jeruzaléma

Zobrazit aktuální zájezdy do Jeruzaléma

Nejbližší volný zájezd odlétá již 14. říjnaURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/izrael-zed-narku/68 pečlivě vybraných cestovatelských zážitků
Osobně prověřeno průvodci!

Přihlašte se do Newsletteru a cestujte výhodně!