Gentský oltář: poklad světového umění

Barbora Klement Hůlková Barbora Klement Hůlková, Průvodce Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 9373x

V gentské katedrále svatého Bavona se nachází Gentský oltář.

Vyberte si z našich 4 zájezdů do GentuZobrazit zájezdy

Víte, že…

Toto mistrovské dílo chtěli vlastnit jak Napoleon, tak Hitler?

V gentské katedrále svatého Bavona se nachází jeden z největších uměleckých pokladů v Evropě – tzv. Gentský oltář s motivem Klanění Božímu Beránku od bratrů van Eyckových. Jeho barvitá historie a umělecký význam by vydaly na rozsáhlou knihu a rozhodně by to nebyl nudný příběh.

Gentský oltář vznikl ve středověku, v roce 1432 – tedy v době, kdy většina dnešní Belgie spadala pod Burgundské vévodství. Oltář tedy brzy oslaví své šesti set leté narozeniny a to, že se dodnes těší takové pozornosti, je důkazem věčné hodnoty tohoto uměleckého díla.

Proč vlastně oltář vznikl?

Původně však oltář neměl být ničím neobyčejným – jeho zhotovení si objednal gentský občan Joos Vijd s manželkou Alžbětou pro rodinnou kapli v jednom gentském farním kostele. Vijd tehdy zřejmě vůbec netušil, jaké slávy toto dílo později dosáhne. A je na něm navíc zvěčněn i on sám – jeho portrét najdete společně s portrétem jeho ženy na zadní straně oltáře.

Autory díla jsou bratři van Eyckové a historikové umění se dodnes přou o to, který z bratrů namaloval kterou z částí. Na základě latinského nápisu na oltářním rámu se má za to, že dílo pravděpodobně navrhl a rozpracoval starší Hubert a po jeho smrti dokončil mladší a slavnější Jan.

Jak oltář vypadá a proč je obdivován?

Gentský oltář je tzv. polyptychem, tedy dílem rozděleným na několik částí s různými motivy. Těchto částí je celkem dvanáct a oltář je otevírací s otočnými křídly. Kdysi tvořil jakési „pozadí“ za hlavním oltářem a v rozevřené podobě býval k vidění jen při významných svátcích, ve všední dny pak byla křídla zavřena.

Celková rozloha oltáře je 25 metrů čtverečních a tato plocha na dubových deskách je pomalována milimetr po milimetru. Dílo obsahuje několik různých výjevů, mimo jiné celkem 284 postav a 47 různých druhů rostlin. Vše je dovedeno až do mikroskopických detailů – na detailní malbu používal van Eyck štětec tvořený jedinou koňskou žíní.

Tak můžeme některé detaily spatřit pouze za použití lupy. Díky tomu, že bratři Eyckové dobře zacházeli s optickými vlastnostmi perspektivy, uměli také vytvořit dokonalou iluzi prostoru. Barvy a tóny díla jsou podány tak realisticky, že i dnes působí jako nové. Každý, kdo oltář pozoruje, brzy získá pocit pochybností nad tím, zda disponuje dostatečným věděním a správnými slovy k tomu, aby dílo pochopil a popsal. Naše oči registrují každou chvíli tisíce věcí a na jedno pozorování je toho zkrátka moc.

Čtení: Zájezdy do Belgie – srovnání a doporučení

Hlavní téma: Klanění Božímu beránku

Ústředním tématem oltáře je jedna z částí Janovy Apokalypsy. Znázorňuje svět, který se přichází klanět Božímu beránku, tedy symbolu oběti Ježíše Krista. Výjev je představen ve spodní části oltáře: stojí tu beránek Boží, z jehož hrudi pryští krev do kalicha.

Zajímavostí je, že když se na beránka pozorně zadíváte, zjistíte, že má čtyři uši. Je to důsledek restaurace díla v padesátých letech minulého století. Tehdy totiž restaurátoři tak spěchali s dokončením prací na oltáři, že již nestihli tento drobný detail opravit.

Celý výjev pak sledují postavy ze Starého a Nového zákona, světci a světice. Nahoře celé kompozici vévodí tři postavy – Bůh otec, Panna Marie a Jan Křtitel a po stranách jsou obklopeni anděly, Adamem a Evou a také výjevy z příběhu o Kainovi a Ábelovi. Ztvárnění Evy bylo mimochodem na svou dobu dost revoluční: jednalo se o sebevědomě a hrdě vyhlížející ženu, která byla navíc veřejnosti představena tak, jak ji Pán Bůh stvořil, což v patnáctém století rozhodně nebylo obvyklé.

Ze spodních bočních křídel se pak beránkovi přijíždějí poklonit další lidé – Spravedliví soudcové a Boží bojovníci zleva a svatí Poutníci a Poustevníci zprava. Levá část se Spravedlivými soudci je jedinou částí oltáře, která není původní. Originál totiž v roce 1934 ukradl neznámý pachatel.

Tato loupež je dodnes nevyjasněná a existuje kolem ní spousta hádanek a řadí se tak po boku krádeže Mony Lisy k nejnapínavějším loupežím v dějinách umění vůbec. Její spis dnes obsahuje na šest set stran a dodnes se těší zájmu bádání ze strany uměleckých historiků, hledačů senzací i laické veřejnosti.

Bouřlivé osudy Gentského oltáře

Dílo mělo za oněch téměř šest set let namále mnohokrát a jeho historie byla značně bouřlivá. Přitahovalo mocné krále a diktátory, uniklo několika požárům i protestanským bouřím, pokusům o zničení i odstraňování „nemravných“ částí. Uměnímilovný Napoleon nechal některé části oltáře odvézt do Paříže a mnoho nechybělo k tomu, aby byl oltář zničen nacisty. Adolf Hitler chtěl dílo získat pro své muzeum v Linci a na sklonku války bylo společně s dalšími uměleckými poklady nacisty málem zničeno v salcburských šachtách.

Gentský oltář však nakonec všechny bouře zdárně přežil a dnes jej můžete spatřit v Katedrále sv. Bavona. Nachází se v jedné ze zadních kaplí pod 33 milimetrů silnou skleněnou vitrínou. Abyste jej mohli spatřit, musíte zaplatit vstupné, i když do samotné katedrály je vstup zdarma.

Dejte si při vaší návštěvě také pozor na různou otevírací dobu katedrály a kaple Vijd, ve které je oltář uložen. Pokud se na oltář nestihnete v otevírací době přijít podívat, nachází se v katedrále několik jeho kopií, které slouží především pro první seznámení s velkolepým dílem, případně jako pomůcka k výkladu průvodců.

Tyto kopie zdárně splňují svůj účel, avšak pocit z originálu vám nemohou nahradit. Až uvidíte oltář v celé jeho kráse, zaplaví vás vzrušující pocit nad dokonalostí, precizností a mystikou tohoto velkolepého díla. A můžete zde v klidu rozjímat a přemýšlet. Třeba nad slovy, která jsou napsána na stěně kaple: „Ani oheň, ani čas ho nezničily. Nyní slouží slávě Boží.“

Barbora Klement Hůlková

Barbora Klement HůlkováPrůvodce Radynacestu.czExpert Radynacestu.cz

Cestování je moje droga. Prožijte se mnou to radostné očekávání zážitků.

Belgie (Gent)

Půvab Belgie, šarm Francie

Vyberte si jeden z našich 4 zájezdů do Gentu

Zobrazit aktuální zájezdy do Gentu

Nejbližší volný zájezd odlétá již 16. záříURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/gentsky-oltar/Doporučujeme z Belgie

Nejnovější z BelgiePřihlašte se do Newsletteru a cestujte výhodně!

Katalog 2021