Remeš: kulturní dědictví i růžové sušenky

Dana Jakoubková Dana Jakoubková, Expert Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 17104x

Katedrála v Remeši je slavným příkladem gotické architektury s fasádou nepřekonatelného výrazu.

Vyberte si z našich 50 zájezdů do FrancieZobrazit zájezdy

Představte si ten báječný den někdy kolem roku 1700, kdy benediktýnský mnich Dom Perignon po mnoha neúspěšných pokusech s druhotným kvašením hroznové šťávy objevil ono bublinkové potěšení. Jakmile okusil první doušky „šampaňského“, rozběhl se opatstvím s výkřikem: „Bratři, pojďte rychle, právě jsem vypil hvězdy!“

Takto poeticky se počala pravděpodobná historie šampaňského vína, bez kterého se neobejde asi žádná pořádná oslava. Ať už onen mnich přispěl více či méně k životaschopnosti slavného moku, každopádně dostal region v severovýchodní Francii pod názvem Champagne do map. Dobře dostupná oblast s pěkným městem Remeš (Reims) nabízí atraktivní výletní cíle nejen pro milovníky vinařské turistiky.

Od Římanů po Art Deco

Rozložená na evropských křižovatkách měla oblast Champagne poměrně pohnutou historii. Remeš v jejím centru byla jako obchodní a kulturní centrum vždy tzv. na ráně. V 5. století jím prošel vůdce Hunů Attila, když táhl vyplenit Paříž. O devět století později odolávalo město stoleté válce a ve století sedmnáctém válce třicetileté.

Kámen na kameni pak nezůstal po válce první světové. Jeho stávající podoba pochází právě z poválečné doby, kdy bylo prakticky znovu vystavěno a naplněnou eklektickou (mísení stylů) architekturou „art deco“. To si můžete ověřit třeba na budově knihovny Carnegie, kostela Saint-Nicaise, v interiéry Opery i na Villa Douce (rezidence prezidenta univerzity).

Pozůstatky středověku aby tu člověk pohledal? Kdepak, rozhodně je ucítíte v úzkých uličkách a hlavně ve třech objektech zářících na Seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Usměvavý anděl

Katedrála v Remeši je slavným příkladem gotické architektury s fasádou nepřekonatelného výrazu, který se utvářel po tři staletí (současná katedrála byla postavena v roce 1211 za vlády Filipa II. Augusta v letech 1180–1223). Jako jedna z prvních památek byla katedrála Notre Dame du Reims zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO a každoročně přivítá jeden milion návštěvníků.

Aby také ne, vždyť jde o jeden z největších a nejkrásnějších evropských kostelů. Jeho rozlehlý interiér (4 800 m2, délka 149 m, šířka 34 m) se zvedá do úctyhodných 93 metrů výšky a zahrnuje nejbohatší sbírku sochařství (přes 2 300 kusů).

Už jen kvůli antickým draperiím na oděvech středověkých soch Navštívení Panny Marie (kol. 1230–33), umístěných u středního vstupu západního portálu, by sem měl vážit cestu každý milovník umění. Spolu s výjimečností tzv. usměvavého anděla, který zvěstuje Panně Marii (kol. 1255–65) se jedná o dílo, které by jen těžko hledalo srovnání.

Region Champagne-Ardenne má také velmi bohatou historii sklářství. Ačkoliv katedrála ztratila část z původních barevných vitráží především v důsledku těžkého bombardování za války, stále jsou její okna považována za jeden z nejvýznamnějších příkladů tohoto umění.

Výjimečné vitráže míchají styly od středověku až do 20. století, přičemž zcela ojedinělý zážitek z nich můžete mít například při světlené show rêve de couleurs, která probíhá vždy po setmění večer od května do 20. září.

Právě v této katedrále byly zapuštěny francouzské křesťanské kořeny, a to s křestem prvního franckého krále Clovise (r. 498). Pro středověký lid byla katedrála ideálem nebeského Jeruzaléma v srdci galského města a symbolické centrum církevní autority. V politické historii pak hrála důležitou roli při korunovaci králů a královen Francie (prvním byl v roce 816 Ludvík I. Zbožný, nejznámějším pak Karel VII. v doprovodu Johanky z Arku v roce 1429).

V těsném sousedství katedrály stojí arcibiskupský palác Tau (Palais du Tau, 1498), který poskytoval přístřeší králům během jejich korunovační cesty a dnes funguje jako muzeum stavby katedrály a korunovace s oslnivou sbírkou artefaktů až do doby Karla Velikého.

Minout byste neměli ani vzdálenější románsko-gotickou baziliku Sain-Rémi se sbírkou historie umění v rozpětí od doby římské po gotiku včetně artefaktů křtu zmíněného Clovise. Obě jsou rovněž na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Čtení: Zájezdy do Francie – srovnání a doporučení

Křídové jeskyně a bublinkový poklad

Dalším z unikátních míst Remeše jsou vinné sklepy. Tady to však nejsou jen tak obyčejné podzemní prostory. Většinou se jedná o jeskyně, ručně vytesané do vápencového podloží a s historií sahající až do desátého století. Původně tyto „crayéres“ – jak se jim říká – sloužily jako spižírny a pevnostní prvek města.

Později byly využívány i průmyslově v souvislosti s těžbou křídy. V Remeši je jich téměř jeden tisíc, v délce chodeb 200 kilometrů a sahající až do hloubky sedmdesáti metrů. Podzemní prostory bývalých lomů na křídu tak udržují kvalitu doslova milionů lahví vína, jejichž ochutnávku v rámci prohlídky s průvodcem můžete absolvovat. Největší nádrž na víno (75 000 litrů) mají ve sklepích Champagne Pommery.

Symbol města

Ať už budete mít tu možnost dostat se do vnitřku katedrály, do podzemích jeskyní nebo na sebe necháte působit hravý styl art deco či vibrující pěší zónu, Remeš vám vleze pod kůži svým historickým šarmem a mladistvým tepem. A pokud byste snad neměli dost, zkuste ještě místní sladkost v podobě na růžovo barveného cukrátka „biscuits roses de Reims“.

Jedná se o jednu z nejstarších francouzských sušenek, jejichž výroba sahá až do konce 17. století, a také jeden z posledních pravých „bis-cuits“, který se stal i symbolem Remeše. Sklenka šampusu – pro nás symbol luxusu, pro zdejší dělníky však běžná snídaně – pak udělá za vaším výletem dokonalou tečku.

Dana Jakoubková

Dana JakoubkováExpert Radynacestu.cz

Francie

Sladká Francie, říkají...

Vyberte si jeden z našich 50 zájezdů do Francie

Zájezdy do Francie

Nejbližší volný zájezd již 16. květnaURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/remes/Doporučujeme z Francie

Nejnovější z FrancieZískejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024