Bazilika Svaté krve: Bruggy uchovávají vzácnou relikvii s tajemným příběhem

Barbora Klement Hůlková Barbora Klement Hůlková, Expert Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 16294x

Říká se jí „Bazilika Svaté krve“, protože již po staletí uchovává jednu z nejcennějších relikvií v Evropě.

Vyberte si z našich 5 zájezdů do BruggZobrazit zájezdy

Přímo v centru malebných belgických Brugg stojí zvláštní dvojitá bazilika. Říká se jí „Bazilika Svaté krve“, protože již po staletí uchovává jednu z nejcennějších relikvií v Evropě: Kapky krve Ježíše Krista. Jejich příběh je plný tajemství i napětí – především proto, že není tak úplně jasné, jestli kdy někdo vůbec Kristovu krev zachytil a uchoval.

Mohl to být Josef z Arimatie a mohla být snad krev zachycena do bájného Svatého grálu? Pojďte se s námi podívat na příběh, který vyprávějí středověké Bruggy.

Honba za relikviemi: Posedlost středověké Evropy

Středověká křesťanská Evropa byla přímo posedlá náboženskými relikviemi. Věřilo se, že ostatky či předměty spjaté s mučedníkem či světcem a jeho smrtí mají velkou moc a dějí se díky nim zázraky. Lidé je uctívali při náboženských obřadech a s relikviemi se také čile obchodovalo a vedly se o ně souboje.

Když nějaký vladař cennou relikvii získal, tak on osobně, jeho město i země, které vládl, získali na prestiži v rámci tehdejšího křesťanského světa

Relikvie byly uchovávány ve vzácných zdobených relikviářích a byly pro ně coby „schránky“ stavěny velkolepé stavby. Památky vztahující se přímo k Ježíši Kristu měly pak hodnotu nejvyšší a dodnes budí zájem, diskuze i emoce. Turínské plátno, do něhož mělo být bezprostředně po ukřižování zabaleno Ježíšovo tělo, učinilo z italského města významné duchovní centrum křesťanstva…

Trnová koruna, uchovávána dodnes v pokladnici pařížské Notre-Dame, dala vzniknout úchvatné gotické stavbě Sainte-Chapelle a Paříž díky ní v rámci tehdejší Evropy stoupala do výšin… Svaté kopí, jímž byl probodnut bok Ježíše Krista, je podle jedné z verzí v současné době uloženo ve vídeňské klenotnici a bývalo majetkem Habsburků…

Jak krev do Brugg přišla…

Vraťme se ale zpět do Brugg a podívejme se na příběh Svaté krve. Dnes už město Bruggy nemá takový zvuk, nicméně již v raném středověku se jednalo o významnou obchodní křižovatku a později, za vlády burgundských vévodů, o jedno z předních kulturních center Evropy.

Člověk, který svou měrou přispěl k rozkvětu Brugg v rámci středověkého křesťanského světa, se jmenoval Dětřich Alsaský. Byl to flanderský hrabě, vládce útvaru, pod který tehdy Bruggy spadaly. Žil v čase křížových výprav, tedy v té době, kdy se vládcové Evropy pokoušeli pod záštitou papeže „očistit“ Svatou zemi od jinověrců.

Dětřich byl za své hrdinské skutky v době druhé křížové výpravy náležitě odměněn: byl obdarován cennou relikvií a jedním ze symbolů Kristova utrpení, Svatou krví…

Čtení: Zájezdy do Belgie – srovnání a doporučení

Záhady Svaté krve: Kdo ji vlastně získal a jak?

O původu Svaté krve toho víme jen poskrovnu: Neexistují žádné spolehlivé historické prameny, v nichž by bylo zmíněno, že někdo Ježíšovu krev skutečně zachytil a uchoval. Nezbývá nám tedy než vycházet z ústního tradování a svědectví, která byla zaznamenána až několik staletí po Kristově smrti nebo která se opírají o dávno ztracené knihy a dokumenty.

Z biblických Evangelií víme jen to, že tělo Kristovo bylo sňato z kříže, podle židovských zvyků omyto a následně nabalzamováno. Poté jej do hrobu uložil Josef z Arimatie, významný člen židovské velerady a Ježíšův stoupenec. O žádném zachycení a uchování krve není v Evangeliích ani zmínka.

Zmínka o krvi se objevuje až později, v Apokryfech, tedy jakýchsi „dodatcích“ k Novému zákonu, které však nikdy nebyly církví uznány a staly se předmětem mnoha konspiračních teorií.

V jednom z těchto apokryfů je zmíněno to, že předtím, než byl Ježíš uložen do hrobu, omýval Josef z Arimatie jeho tělo. Přitom sebral vodu zředěnou s krví do jedné nádoby a čistou krev z Ježíšových ran do nádoby jiné. Objevují se i teorie, že nádoba, do které Josef z Arimatie čistou krev zachytil, byl bájný Svatý grál, tedy pohár, při kterém Ježíš pil při své poslední večeři a který dodnes budí silné emoce. Vzácné relikvie pak údajně Josef z Arimatie uchovával jako cenný poklad a byly v jeho rodině předávány z generace na generaci.

Pomineme-li tedy nyní příběh a tajemství Svatého grálu, můžeme vycházet z domněnky, že Ježíšova krev byla skutečně nějakým způsobem uchována. Nasvědčují tomu mimo jiné i pozdější raně křesťanské zvyky – v prvních stoletích křesťanství totiž věřící prokazatelně krev mučedníků uchovávali a odkazovali se právě na to, že i Kristova krev byla odejmuta a uchována.

Mimo to se o Svaté krvi zmiňují pozdější spisy nejrůznějších učedníků, světců a teologů. Věřme tedy tomu, že Dětřich dvanáct století po Kristově smrti skutečně získal pro Bruggy opravdovou Svatou krev a že my máme dodnes možnost si tuto více než dva tisíce let starou křesťanskou památku prohlédnout.

Bazilika Svaté krve: Ojedinělé místo s mystickou atmosférou

Kapky krve jsou uloženy ve zvláštní schránce – tato podlouhlá křišťálová ampulka se zaschlou krví zapečetěná červeným voskem nebyla od svého příjezdu do Brugg nikdy otevřena. Četní věřící však věří tomu, že při uctívání krve se z pevného skupenství v ampulce stává tekuté.

Podle způsobu broušení bylo zjištěno, že ampulka pochází z oblasti Konstantinopole, kde měla být krev uložena předtím, než ji Dětřich získal pro Flandry. Tato zapečetěná ampulka je pak uložena ve skleněném pouzdře, které je ozdobeno zlatými korunkami a dvěma zlatými andělíčky.

Vzácná relikvie byla nejprve uložena v malé kapli zasvěcené svatému Basilovi na bruggském Hradním náměstí. Později, aby se cenné relikvii dostalo důstojnějšího úložiště, byla kaple přestavěna v románském slohu a přeměněna na kapli dvojitou, tedy kapli se dvěma podlažími.

V té době nebyly dvojité kaple ničím výjimečným, avšak ta bruggská byla přeci jen ojedinělá. V ostatních dvojitých kaplích bylo totiž z galerie nebo tribuny v horní kapli vidět na prostor dolní kaple. Horní část používala šlechta a významní občané tehdejší společnosti, aby tak byli odděleni od prostého lidu. Části dvojité kaple v Bruggách jsou však od sebe zcela odděleny a spojeny pouze točitým schodištěm, jedná se vlastně o dva samostatné kostely nad sebou.

Dolní část kaple zůstala do dnešních dnů zachována v románském slohu 12. století, což z ní činí jediný zachovaný románský kostel v západních Flandrech. Horní kaple pak byla na konci 15. století přestavěna v gotickém slohu a ohromí vás svojí mystickou atmosférou. Tu vytvářejí barevné vitráže z 19. století, které představují panovníky vládnoucí flanderskému hrabství, díky nimž do kaple proniká zvláštní světlo.

Za oltářem pak najdete rozměrnou malbu vztahující se k oné vzácné relikvii, díky které dnes svatostánek nese název Bazilika Svaté krve (Basiliek van het Heilig Bloed). Na malbě spatříte Mystérium kříže a také Krista zalitého krví. V pozadí pak uvidíte dvě města: Betlém (tedy místo, kde se Kristus narodil) a Jeruzalém (tedy místo, kde zemřel). Obdivovat budete moci také fresku, která znázorňuje převoz vzácné relikvie do Brugg.

Uctívání Svaté krve: Zážitek, při kterém zamrazí

Právě v horní kapli je Svatá krev vystavována a uctívána. Věřící i turisté stojí ve frontě a stoupají po schůdkách k místu, kde je krev uložena. Dotýkají se jí, klaní se, líbají ji. Některým dokonce vyhrknou slzy.

A i když jste zapřísáhli ateisté, stáváte se najednou součástí zvláštního náboženského zanícení, které vás, budete-li vnímaví a otevření, zcela pohltí. Jednou týdně se pak koná bohoslužba k uctění cenné relikvie a ta vám dopřeje ještě daleko hlubší zážitek z tohoto místa.

Ochranu krve i baziliky má na starosti šlechtické Bratrstvo Svaté krve, které bylo založeno již v 15. století. V den Nanebevzetí Panny Marie každoročně v květnu se v Bruggách koná pestrá lidová slavnost, významné procesí, při kterém bývá Svatá krev během průvodu v dobových kostýmech nesena centrem města. A Bratrstvo během tohoto průvodu nosí svůj přepychový oděv: černý talár zdobený motivem pelikána.

Co má krev společného s pelikány?

Proč zrovna pelikán? Světe div se, tento opeřenec opět souvisí s Ježíšovou krví! Podle jedné z legend rozšířené ve středověku totiž pelikán svá mláďata v období hladu živí svou vlastní krví, kterou získá tak, že si zobákem sám probodne hruď.

Bývá tedy vnímán jako podobenství k Ježíši, který proléval svou krev, aby lidstvo bylo vykoupeno. Symbol pelikána najdete na mnoha středověkých stavbách, ba i v erbech a znacích měst či obecně ve středověké křesťanské symbolice. Stačí se jen dívat.

A budete-li se dívat pozorně, najdete sochu pelikána i v bruggské kapli, která uchovává jednu z nejcennějších relikvií v Evropě. Vyrazte tedy do Brugg a přesvědčte se na vlastní oči…

Barbora Klement Hůlková

Barbora Klement HůlkováPrůvodce Radynacestu.czExpert Radynacestu.cz

Těmito místy Vás provedu osobně

To nejlepší z Holandska
1. – 5. 5. 2024

To nejlepší z Holandska

12 990 Kč
z Ostravy

Vyberte si z mých 4 zájezdů

Belgie (Bruggy)

Romantický klenot Belgie

Vyberte si jeden z našich 5 zájezdů do Brugg

Zájezdy do Brugg

Nejbližší volný zájezd odlétá již 17. červnaURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/bazilika-svate-krve/Doporučujeme z Belgie

Nejnovější z BelgieZískejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024