Bazilika Svaté krve: Bruggy uchovávají vzácnou relikvii s tajemným příběhem

Barbora Klement Hůlková Barbora Klement Hůlková, Průvodce Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 9762x

Říká se jí „Bazilika Svaté krve“, protože již po staletí uchovává jednu z nejcennějších relikvií v Evropě.

Vyberte si z našich 4 zájezdů do BruggZobrazit zájezdy

Přímo v centru malebných belgických Brugg stojí zvláštní dvojitá bazilika. Říká se jí „Bazilika Svaté krve“, protože již po staletí uchovává jednu z nejcennějších relikvií v Evropě: Kapky krve Ježíše Krista. Jejich příběh je plný tajemství i napětí – především proto, že není tak úplně jasné, jestli kdy někdo vůbec Kristovu krev zachytil a uchoval.

Mohl to být Josef z Arimatie a mohla být snad krev zachycena do bájného Svatého grálu? Pojďte se s námi podívat na příběh, který vyprávějí středověké Bruggy.

Honba za relikviemi: Posedlost středověké Evropy

Středověká křesťanská Evropa byla přímo posedlá náboženskými relikviemi. Věřilo se, že ostatky či předměty spjaté s mučedníkem či světcem a jeho smrtí mají velkou moc a dějí se díky nim zázraky. Lidé je uctívali při náboženských obřadech a s relikviemi se také čile obchodovalo a vedly se o ně souboje.

Když nějaký vladař cennou relikvii získal, tak on osobně, jeho město i země, které vládl, získali na prestiži v rámci tehdejšího křesťanského světa

Relikvie byly uchovávány ve vzácných zdobených relikviářích a byly pro ně coby „schránky“ stavěny velkolepé stavby. Památky vztahující se přímo k Ježíši Kristu měly pak hodnotu nejvyšší a dodnes budí zájem, diskuze i emoce. Turínské plátno, do něhož mělo být bezprostředně po ukřižování zabaleno Ježíšovo tělo, učinilo z italského města významné duchovní centrum křesťanstva…

Trnová koruna, uchovávána dodnes v pokladnici pařížské Notre-Dame, dala vzniknout úchvatné gotické stavbě Sainte-Chapelle a Paříž díky ní v rámci tehdejší Evropy stoupala do výšin… Svaté kopí, jímž byl probodnut bok Ježíše Krista, je podle jedné z verzí v současné době uloženo ve vídeňské klenotnici a bývalo majetkem Habsburků…

Jak krev do Brugg přišla…

Vraťme se ale zpět do Brugg a podívejme se na příběh Svaté krve. Dnes už město Bruggy nemá takový zvuk, nicméně již v raném středověku se jednalo o významnou obchodní křižovatku a později, za vlády burgundských vévodů, o jedno z předních kulturních center Evropy.

Člověk, který svou měrou přispěl k rozkvětu Brugg v rámci středověkého křesťanského světa, se jmenoval Dětřich Alsaský. Byl to flanderský hrabě, vládce útvaru, pod který tehdy Bruggy spadaly. Žil v čase křížových výprav, tedy v té době, kdy se vládcové Evropy pokoušeli pod záštitou papeže „očistit“ Svatou zemi od jinověrců.

Dětřich byl za své hrdinské skutky v době druhé křížové výpravy náležitě odměněn: byl obdarován cennou relikvií a jedním ze symbolů Kristova utrpení, Svatou krví…

Čtení: Zájezdy do Belgie – srovnání a doporučení

Záhady Svaté krve: Kdo ji vlastně získal a jak?

O původu Svaté krve toho víme jen poskrovnu: Neexistují žádné spolehlivé historické prameny, v nichž by bylo zmíněno, že někdo Ježíšovu krev skutečně zachytil a uchoval. Nezbývá nám tedy než vycházet z ústního tradování a svědectví, která byla zaznamenána až několik staletí po Kristově smrti nebo která se opírají o dávno ztracené knihy a dokumenty.

Z biblických Evangelií víme jen to, že tělo Kristovo bylo sňato z kříže, podle židovských zvyků omyto a následně nabalzamováno. Poté jej do hrobu uložil Josef z Arimatie, významný člen židovské velerady a Ježíšův stoupenec. O žádném zachycení a uchování krve není v Evangeliích ani zmínka.

Zmínka o krvi se objevuje až později, v Apokryfech, tedy jakýchsi „dodatcích“ k Novému zákonu, které však nikdy nebyly církví uznány a staly se předmětem mnoha konspiračních teorií.

V jednom z těchto apokryfů je zmíněno to, že předtím, než byl Ježíš uložen do hrobu, omýval Josef z Arimatie jeho tělo. Přitom sebral vodu zředěnou s krví do jedné nádoby a čistou krev z Ježíšových ran do nádoby jiné. Objevují se i teorie, že nádoba, do které Josef z Arimatie čistou krev zachytil, byl bájný Svatý grál, tedy pohár, při kterém Ježíš pil při své poslední večeři a který dodnes budí silné emoce. Vzácné relikvie pak údajně Josef z Arimatie uchovával jako cenný poklad a byly v jeho rodině předávány z generace na generaci.

Pomineme-li tedy nyní příběh a tajemství Svatého grálu, můžeme vycházet z domněnky, že Ježíšova krev byla skutečně nějakým způsobem uchována. Nasvědčují tomu mimo jiné i pozdější raně křesťanské zvyky – v prvních stoletích křesťanství totiž věřící prokazatelně krev mučedníků uchovávali a odkazovali se právě na to, že i Kristova krev byla odejmuta a uchována.

Mimo to se o Svaté krvi zmiňují pozdější spisy nejrůznějších učedníků, světců a teologů. Věřme tedy tomu, že Dětřich dvanáct století po Kristově smrti skutečně získal pro Bruggy opravdovou Svatou krev a že my máme dodnes možnost si tuto více než dva tisíce let starou křesťanskou památku prohlédnout.

Bazilika Svaté krve: Ojedinělé místo s mystickou atmosférou

Kapky krve jsou uloženy ve zvláštní schránce – tato podlouhlá křišťálová ampulka se zaschlou krví zapečetěná červeným voskem nebyla od svého příjezdu do Brugg nikdy otevřena. Četní věřící však věří tomu, že při uctívání krve se z pevného skupenství v ampulce stává tekuté.

Podle způsobu broušení bylo zjištěno, že ampulka pochází z oblasti Konstantinopole, kde měla být krev uložena předtím, než ji Dětřich získal pro Flandry. Tato zapečetěná ampulka je pak uložena ve skleněném pouzdře, které je ozdobeno zlatými korunkami a dvěma zlatými andělíčky.

Vzácná relikvie byla nejprve uložena v malé kapli zasvěcené svatému Basilovi na bruggském Hradním náměstí. Později, aby se cenné relikvii dostalo důstojnějšího úložiště, byla kaple přestavěna v románském slohu a přeměněna na kapli dvojitou, tedy kapli se dvěma podlažími.

V té době nebyly dvojité kaple ničím výjimečným, avšak ta bruggská byla přeci jen ojedinělá. V ostatních dvojitých kaplích bylo totiž z galerie nebo tribuny v horní kapli vidět na prostor dolní kaple. Horní část používala šlechta a významní občané tehdejší společnosti, aby tak byli odděleni od prostého lidu. Části dvojité kaple v Bruggách jsou však od sebe zcela odděleny a spojeny pouze točitým schodištěm, jedná se vlastně o dva samostatné kostely nad sebou.

Dolní část kaple zůstala do dnešních dnů zachována v románském slohu 12. století, což z ní činí jediný zachovaný románský kostel v západních Flandrech. Horní kaple pak byla na konci 15. století přestavěna v gotickém slohu a ohromí vás svojí mystickou atmosférou. Tu vytvářejí barevné vitráže z 19. století, které představují panovníky vládnoucí flanderskému hrabství, díky nimž do kaple proniká zvláštní světlo.

Za oltářem pak najdete rozměrnou malbu vztahující se k oné vzácné relikvii, díky které dnes svatostánek nese název Bazilika Svaté krve (Basiliek van het Heilig Bloed). Na malbě spatříte Mystérium kříže a také Krista zalitého krví. V pozadí pak uvidíte dvě města: Betlém (tedy místo, kde se Kristus narodil) a Jeruzalém (tedy místo, kde zemřel). Obdivovat budete moci také fresku, která znázorňuje převoz vzácné relikvie do Brugg.

Uctívání Svaté krve: Zážitek, při kterém zamrazí

Právě v horní kapli je Svatá krev vystavována a uctívána. Věřící i turisté stojí ve frontě a stoupají po schůdkách k místu, kde je krev uložena. Dotýkají se jí, klaní se, líbají ji. Některým dokonce vyhrknou slzy.

A i když jste zapřísáhli ateisté, stáváte se najednou součástí zvláštního náboženského zanícení, které vás, budete-li vnímaví a otevření, zcela pohltí. Jednou týdně se pak koná bohoslužba k uctění cenné relikvie a ta vám dopřeje ještě daleko hlubší zážitek z tohoto místa.

Ochranu krve i baziliky má na starosti šlechtické Bratrstvo Svaté krve, které bylo založeno již v 15. století. V den Nanebevzetí Panny Marie každoročně v květnu se v Bruggách koná pestrá lidová slavnost, významné procesí, při kterém bývá Svatá krev během průvodu v dobových kostýmech nesena centrem města. A Bratrstvo během tohoto průvodu nosí svůj přepychový oděv: černý talár zdobený motivem pelikána.

Co má krev společného s pelikány?

Proč zrovna pelikán? Světe div se, tento opeřenec opět souvisí s Ježíšovou krví! Podle jedné z legend rozšířené ve středověku totiž pelikán svá mláďata v období hladu živí svou vlastní krví, kterou získá tak, že si zobákem sám probodne hruď.

Bývá tedy vnímán jako podobenství k Ježíši, který proléval svou krev, aby lidstvo bylo vykoupeno. Symbol pelikána najdete na mnoha středověkých stavbách, ba i v erbech a znacích měst či obecně ve středověké křesťanské symbolice. Stačí se jen dívat.

A budete-li se dívat pozorně, najdete sochu pelikána i v bruggské kapli, která uchovává jednu z nejcennějších relikvií v Evropě. Vyrazte tedy do Brugg a přesvědčte se na vlastní oči…

Barbora Klement Hůlková

Barbora Klement HůlkováPrůvodce Radynacestu.czExpert Radynacestu.cz

Cestování je moje droga. Prožijte se mnou to radostné očekávání zážitků.

Belgie (Bruggy)

Romantický klenot Belgie

Vyberte si jeden z našich 4 zájezdů do Brugg

Zobrazit aktuální zájezdy do Brugg

Nejbližší volný zájezd odlétá již 10. červnaURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/bazilika-svate-krve/Doporučujeme z Belgie

Nejnovější z BelgiePřihlašte se do Newsletteru a cestujte výhodně!

Katalog 2021