Pevnost Yedikule: hradby zachované do současnosti

Věra Stará Věra Stará, Expert Radynacestu.cz Vydáno 22. 1. 2017 • Přečteno 5427x

Pevnost prošla během let mnoha rekonstrukcemi.

Vyberte si z našich 25 zájezdů do IstanbuluZobrazit zájezdy

Tak jako každý dobrý vládce, tak i císař Theodosios II. dal vybudovat kolem Konstantinopole v první polovině pátého století hradby, dodnes nesoucí jeho jméno Theodosiánké. Že se jednalo o pevné hradby svědčí i fakt, že podstatná část těchto hradeb v délce téměř 6 kilometrů se nám zachovala až do dnešního 21. století.

Historie hradeb

Jedna ze sedmi věžíJedna ze sedmi věží

Tyto hradby se pokoušel v historii dobýt nemalý počet dobyvatelů, ale podařilo se přes ně dostat do města jen vojsku čtvrté křížové výpravy v roce 1204, vedené benátským dóžetem Enricem Dandolem a následně pak Osmanům, vedeným Mehmedem Dobyvatelem roku 1453. I ten však při dobývání města propadal panice a beznaději, že se mu město dobýt nepovede a nebýt uherského inženýra Urbana a jeho obrovského děla, asi by se dnes dějiny psaly jinak.

Součástí těchto Theodosiánských hradeb byla i velkolepá Zlatá brána, která se nacházela na cestě vedoucí ze západu do města na začátku Via Egnatia. Nazvána byla podle pozlaceného křídla - Zlatá brána. Za ní byla ve 13. století vybudována pevnost k obraně města. Po dobytí Konstantinopole v 15. století dal sultán Mehmed II.

Dobyvatel pevnost roku 1457 přestavěl, přidal tři nové věže ke čtyřem stávajícím a vytvořil pevnost o sedmi věžích, jejíž stěny utvořily tvar pěticípé hvězdy. Od té doby nese název Yedikule Hisar - Pevnost sedmi věží a je třetí největší pevností v Istanbulu. Po většinu osmanského období sloužila jako tvrz, pevnost, pokladnice, trezor k uchování důležitých dokumentů, zbrojnice ale i jako vězení.

Vězení

Nádvoří pevnostiNádvoří pevnosti

Velvyslanci zemí, které byly zrovna ve válce s osmanskou říší, zde byli vězněni a jen velmi malému počtu vězňů se podařilo odtud dostat. Jedním z nejvýznamnějších vězňů byl mladý sultán Osman II., kterého zde uvěznili a nakonec i popravili roku 1622 Janičáři. Během napoleonských válek bylo v pevnosti uvězněno mnoho Francouzů, mimo jiné i spisovatel, cestovatel a diplomat Francois Pouqueville.

Byl zde držen po více než dva roky, konkrétně v letech 1799 až 1801. Po svém propuštění celý svůj pobyt dopodrobna popsal na základě poznámek, které si zde tajně vedl.

Čtení: Zájezdy do Turecka – srovnání a doporučení

Rekonstrukce pevnosti

Interiér dochované věžeInteriér dochované věže

Pevnost prošla během let mnoha rekonstrukcemi. V 18. století byla doplněna o mešitu a kašnu na vnitřním nádvoří, kde stávaly také domy pro posádku pevnosti a hřbitov. Ta nejrozsáhlejší proběhla v 60. letech 20. století a podílela se na ní jedna z prvních ženských tureckých architektek a restaurátorek Cahide.

Dnes je součástí pevnosti muzeum útrpného práva se zachovalými sofistikovanými nástroji k mučení, před kterými blednou i metody středověké inkvizice. Mezi mnoho výmluvných detailů patří sklad dělových koulí ve dvoře, nápisy na stěnách a tmavé skvrny, které se zdají být stopami byzantské krve.

V další části pevnosti se dnes nachází Open-air divadlo, vybudované ve 20. století, kde po čas letních měsíců můžete vzhlédnout některá představení kulturního festivalu.

Věra Stará

Věra StaráExpert Radynacestu.cz

Prožijte novou zemi tak, jak ji prožívám já.

Turecko (Istanbul)

Objevte bránu Orientu

Vyberte si jeden z našich 25 zájezdů do Istanbulu

Zájezdy do Istanbulu

Nejbližší volný zájezd odlétá již 11. červnaURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/pevnost-yedikule/Doporučujeme z Turecka

Nejnovější z TureckaZískejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024