Сhrám svatého Izáka: vychutnejte si nádherný výhled na Petrohrad

Martin Adámek Martin Adámek, Expert Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 10834x

Jedná se o chrám zasvěcený svatému Izákovi, oficiálně nazvaný Chrám svatého Izáka Dalmátského.

Jedná se o chrám zasvěcený svatému Izákovi, oficiálně nazvaný Chrám svatého Izáka Dalmátského nebo také neoficiálně Isakievský chrám. Patří mezi ty největší a nejvýznamnější pravoslavné památky Petrohradu. Ačkoli Petrohrad příliš pravoslavnými památkami neoplývá tak jako Moskva nebo města v okolí současného hlavního města Ruska, některé stavby jako např. tento chrám rozhodně stojí za návštěvu.

Nachází se na stejnojmenném náměstí v centru města a v současné době působí hlavně jako muzeum. Kromě středy se zde však každý den konají bohoslužby. Car Petr Veliký velmi obdivoval svatého Izáka Dalmátského mimo jiné proto, jelikož se sám narodil 30. května, což je den památky tohoto světce.

Kdo byl Izák Dalmátský?

Byl to mnich, jenž ve čtvrtém století našeho letopočtu rozmlouval římskému císaři jeho kacířské myšlenky a předpověděl jeho smrt. Mnichovy ostatky byly umístěny nejprve v chrámu svatého Stefana, později byly přeneseny do chrámu všech svatých.

Po smrti byl prohlášen za svatého. V pravoslaví se však svatí rozlišují, v případě mnichů existuje pro výraz „svatý“ speciální výraz „prepodobnyj“, který znamená, že mnich žil podle Ježíše Krista, jemuž se snažil svými činy a skutky být podobný.

Historie chrámu

Stavba započala v roce 1818 a trvala celkem 40 let. Na stavbu dohlížel osobně car Mikuláš, který jmenoval i komisi na postavení tohoto velmi důležitého chrámu. Zajímavé je, že tento počin architekta Monferrana je už čtvrtým chrámem zasvěceným svatému Izákovi přímo v PetrohraduVýška chrámu převyšuje 100 metrů a vnitřní prostor obsahuje více než 4000 m2

Roku 1818 dostal Moferran od cara úkol přestavět třetí Isakijevský chrám na velkolepý svatostánek. Zůstat měla pouze oltářní část a kopule. Vše ostatní bylo zbouráno a postaveno nově v daleko větším rozsahu. Naprosto zásadně však byly přestavěny interiéry.

Interiér chrámu

Nyní je možné uvnitř chrámu obdivovat tři oltáře – původní, zasvěcený svatému Izákovi, dále pak na levé straně je oltář určený pro Kateřinu Velikou a pravý oltář náleží Alexandru Něvskému. Dva posledně jmenovaní patřili mezi cary, kteří se nejvíc zapsali do ruské historie.

Výzdoba je hlavně lazuritová, mnoho prvků je pozlacených nebo bronzových. Jako ve většině pravoslavných chrámů je na stěnách velmi specifická mozaika. Samozřejmostí je, že práci na výzdobě tohoto pro Rusy neocenitelného díla prováděli pouze nejlepší umělci té doby.

Z mnoha objektů, které se uvnitř chrámu nachází, je třeba jmenovat např. vitráž, což pro pravoslavné chrámy není typické. Jedná se o katolický prvek. V okně hlavního oltáře můžete spatřit vyobrazení Vzkříšení Krista, které schválil osobně car Mikuláš a dokonce i svatý Sinod, což je nejvyšší orgán pravoslavné církve.

Kromě nádherného pravoslavného vybavení se uvnitř chrámu nachází i sbírka malířského umění první poloviny 19. století. Sbírka obsahuje asi 150 exponátů. Některé obrazy byly vystavovány na celosvětové výstavě v Londýně roku 1962, kde obdržely vysoké ocenění.

Vnější vzhled chrámu

Jedná se o typickou ukázku pozdního klasicismu s prvky neorenesance a dalších modernějších uměleckých slohů. Stavba je nepřehlédnutelnou a unikátní dominantou centrální části města. Výška 101,5 metrů a šířka také více než 100 metrů názorně ukazuje monumentálnost tohoto uměleckého díla.

Okolí chrámu lemuje 112 jednolitých žulových sloupů. Hlavním motivem severní fasády je reliéf vzkříšení Krista, který je obklopen anděly. Na severní straně je také mnoho vyobrazení apoštolů. Západní fasáda je věnována setkání Izáka Dalmátského s císařem.

Na hlavním reliéfu jižní strany jsou vyobrazeni Tři králové a na východní straně potom Izák předpovídá císaři smrt. Velmi zajímavých architektonických prvků včetně sochařských je na stěnách chrámu obrovské množství.

Praktické informace (2016)

Chrám se nachází velmi blízko od stanice metra Admiratělskaja. Z metra je důležité vyjít správným východem – na opačnou stranu od Něvské třídy. Každý den kromě středy se zde konají bohoslužby, vždy v 9 a v 16 hodin, v tu dobu samozřejmě není možné navštívit muzeum.

Chrám se pro veřejnost otevírá po ranní bohoslužbě v 10:30 a je přístupný do 18 hod. V letní sezoně jsou nabízeny každý den i večerní programy. Kromě toho je denně zpřístupněna kolonáda, kterou speciálně v období bílých nocí můžete navštívit i v noci (od 22:30 do 4:30).

Zavírací dny nejsou zcela pravidelně, ale téměř nikdy ve středu není chrám otevřený pro veřejnost. Cena za individuální prohlídku je standardní – cca 250 rublů na osobu.

Martin Adámek

Martin AdámekExpert Radynacestu.cz

Baví mě hlavně poznávat nová místa a oblasti, kde se pořád něco děje.URL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/chram-svateho-izaka/Doporučujeme z Ruska

Nejnovější z RuskaZískejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024