Mauzoleum Mao Ce-tunga: honosná budova v samém centru Pekingu

Martin Adámek Martin Adámek, Expert Radynacestu.cz Vydáno 2. 5. 2017 • Přečteno 5740x

Tělo Mao Ce-tunga je uloženo ve velmi reprezentativních prostorách, které navštíví téměř každý turista v Pekingu.

Mauzoleum... toto slovo se dá do češtiny přeložit jako „monumentální hrobka“, nebo obecněji jako velkolepá stavba, ve které je pohřbena významná osobnost. Poslední dobou jsou mauzolea spjata s nabalzamovanými těly státníků, na která se chodí dívat lidé, ale v minulosti se skutečně jednalo o obrovské hrobky.

Počátky mauzoleí můžeme najít až v Persii, neboť první, kdo byl pochován v takové hrobce, byl významný politik jménem Mausol II. Mezi nejvýznamnější stavby tohoto druhu patří například Andělský hrad v Římě, ve kterém je pochován císař Hadrián.

Další typickou ukázkou je Tádž Mahal v Indii, ale nejvíce navštěvované je zřejmě mauzoleum V. I. Lenina v Moskvě. Tělo Mao Ce-tunga je uloženo ve velmi reprezentativních prostorách, které v Pekingu navštíví téměř každý turista.

Kdo byl Mao Ce-tung

Mao Ce-tung řídil Čínu až do své smrtiMao Ce-tung řídil Čínu až do své smrti

Zřejmě neexistuje jediný Číňan, který by největšího čínského státníka 20. století neznal a neměl k němu vyhraněný vztah. Číňané ho buď zcela bezmezně milují a obdivují, nebo naopak z duše nenávidí. V každém případě to byla osobnost, která Čínu velmi výrazně proměnila.

Mao se narodil roku 1893 a již od mládí se velmi angažoval v komunistické straně, kterou od roku 1943 i vedl. Aktivně působil v období druhé světové války, po níž velel komunistům v občanské válce s nacionalisty. Tu komunisté vyhráli a roku 1949 Mao Ce-tung osobně vyhlásil vznik Čínské lidové republiky. Komunistickou Čínu řídil až do své smrti v roce 1976.

Dosud se o něm hovoří jako o „Velkém kormidelníkovi“ a řadí se spolu s Hitlerem a Stalinem do trojice největších a nejkrutějších politiků 20 století. Vedení ČLR ho ale stále oslavuje, dosud je vyobrazen na bankovkách a jeho portréty nalezneme téměř všude.

Budova mauzolea

Jakožto významný státník byl Mao Ce-tung krátce po své smrti nabalzamován a urgentně se hledal prostor, kde by mělo být jeho tělo uloženo. Bylo vybráno místo na hlavním pekingském náměstí Tchien-an-men – v jeho centrální části v blízkosti brány Nebeského klidu. Náměstí je velmi exponované a zřejmě nejreprezentativnější v celé zemi.

Honosná budova se začala stavět ihned po vládcově smrti v roce 1976 a slavnostně otevřena byla 24. května 1977. Na stavbě se podílelo obrovské množství lidí, mnoho z nich i jako dobrovolníci, neboť loajalita ke komunistické straně byla u Číňanů v 70. letech minulého století velmi silná. Zároveň bylo důležité, aby každý region poskytl nějaký materiál.

Základní principy balzamování i vlastní stavby byly přejaty ze Sovětského svazu od Leninova mauzolea, nicméně pekingská budova je mnohem modernější a reprezentativnější. Také byly k dispozici modernější technologie, proto se moskevská a pekingská budova nedají srovnávat.

Praktické informace

Připravte se před vstupem na větší bezpečnostní kontrolyPřipravte se před vstupem na větší bezpečnostní kontroly

Už při příchodu na náměstí Nebeského klidu vás budou kontrolovat policisté a budete muset projít bezpečnostními rámy. V případě prohlídky vlastní budovy pak je nutno očekávat ještě daleko přísnější opatření. Otevřeno je denně s výjimkou několika dnů v roce a vstup je bezplatný.

Budova je již z dálky viditelná a výrazným znakem je i fronta zájemců, kteří se chtějí na tělo významného politika podívat. Fronta naštěstí postupuje rychle, ale je nutné obrnit se trpělivostí při „komunikaci“ se strážci pořádku. Oni totiž udržují všechny v určitém napětí. Lidé musí stát v určených koridorech a nesmí s sebou mít vůbec nic.

Pokud má někdo tašku či jiný předmět, popřípadě nestojí v určeném koridoru v zákrytu, přiběhnou k němu uniformovaní strážci a čínsky mu prostřednictvím megafonu velmi hlasitě vysvětlí, že porušuje pravidla. Na ty, kteří nerozumí čínsky, tato situace působí velmi chaoticky a nepříjemně. Pokud však tuto frontu vystojíte a projdete velmi přísnou prohlídkou, pak se s davem dostanete do vlastní budovy.

Při příchodu do haly, ve které je uloženo tělo Maa, je nutné respektovat pravidlo absolutního ticha a piety. Kolem rakve se prochází ve dvojicích s tím, že Číňané pokládají do její blízkosti květiny a hluboce se uklánějí. Na rozdíl od Lenina v Moskvě máte relativně dost času si nabalzamované tělo prohlédnout za dostatku světla.

Může vás pouze zmást, že z budovy vyjdete jiným vchodem. Pokud tedy někoho požádáte, aby vám pohlídal tašku, deštník, fotoaparát nebo telefon, musíte oběhnout poměrně velkou část náměstí, abyste se s ním i se svými věcmi znovu shledali.

Martin Adámek

Martin AdámekExpert Radynacestu.cz

Baví mě hlavně poznávat nová místa a oblasti, kde se pořád něco děje.URL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/mauzoleum-mao-ce-tunga/Doporučujeme z Číny

Nejnovější z ČínyZískejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024