Andělská pevnost: strategické místo ve Svinoústí

Martin Adámek Martin Adámek, Expert Radynacestu.cz Vydáno 30. 10. 2017 • Přečteno 1818x

Stavba pevnosti započala roku 1854 a byla dokončena za 4 roky.

Vyberte si z našich 18 zájezdů do PolskaZobraz zájezdy

Město Svinoústí, ač není mezi českými turisty příliš známé, nabízí mnoho zajímavostí. Kromě moře a církevních památek je velmi zajímavá i historie tohoto místa. Pokud se podíváme na mapu, zjistíme, že se nachází na břehu Baltského moře na severozápadním okraji Polska v těsné blízkosti hranic s Německem.

Tato strategická poloha město předurčila k tomu, že zde v minulosti probíhaly různé boje a války. Určitou dobu bylo Svinoústí pod nadvládou pomořanských knížat, která sídlila v nedalekém Štětíně, ale také náleželo Prusku a často sem prováděli výpady i Švédové a další vojáci ze Skandinávie. Proto v blízkém městě Volyň najdeme i společný skanzen Slovanů a vikingů.

S tím souvisely i náboženské rozpory, ze západu zde byl vliv protestantů, zatímco na východě působila katolická církev. Z toho důvodu ve městě dosud najdete pozůstatky různých pevností a bývalých vojenských objektů. Zřejmě nejzajímavější a určitě největší z nich je Andělská pevnost.

Historie pevnosti

Její stavba započala roku 1854 a byla dokončena za 4 roky. Nechal ji postavit tehdejší pruský král jako součást severovýchodní části země. Základem je kruhovitá stavba připomínající rotundu s terasou a strážní věž. Na rotundě jsou dosud patrné velké střílny, které nesloužili pouze vojákům s puškami, ale byly vybudovány i pro menší děla.

Samozřejmostí je i mohutné opevnění, jež v minulosti bylo umocněno vodním příkopem. Ten byl později zasypán a v areálu byly postaveny nové menší budovy. Na konci 19. století byla pevnost vybavena elektrickým proudem a telegrafickou sítí. Na počátku minulého století zde vzniklo komunikační centrum, působila zde velká radiostanice.

Později místo ztrácelo svůj význam obranné pevnosti a postupně se měnilo v jakési strategicko-logistické středisko. V období první světové války zde sídlilo cca 100 mužů obsluhujících radiostanice a vysílačky. V době druhé světové války místo sloužilo jako hlavní centrum komunikace mezi jednotlivými německými pevnostmi.

Roku 1945, kdy Němci město opustili a Svinoústí se stalo součástí Polska, se do areálu nastěhovala Rudá armáda. Několik desetiletí pak sovětští vojáci objekt využívali.

Průvodce nám všichni chválí. Tam, kam jezdí, se vyznají lépe než místní. Ukážou vám místa, o kterých se běžně nepíše.

Prohlídka pevnosti

Základem je původní budova, která svým tvarem připomíná románskou rotundu. Z vnější strany jsou stále velmi dobře patrné otvory, které sloužily jako střílny pro vojáky s puškami i pro dělostřelce. Budova není nijak mohutná, dá se obejít během pár minut. Uvnitř pak můžete obdivovat točité schodiště i několik místností ukazujících, jak zde vojáci žili.

V areálu v současné době funguje muzeum, v němž najdete např. halu vikingů, která je poněkud netypická tím, že je interaktivní. Všechno si zde můžete osahat. Mezi hlavní budovou a hradbami se nachází menší park, který sousedí s lázeňským parkem a je odsud vidět ústí řeky Sviny do moře.

Další zajímavostí je tzv. hala navigací, ve které naleznete obrovské množství různých kompasů a map z období let 1960 – 1990. Jedná se o mimořádnou sbírku s exponáty hlavně z Polska, bývalé NDR. Konají se zde i koncerty a jiné společenské akce, je možné navštívit i pevnostní kavárnu, která v tomto prostředí působí na návštěvníky velmi autenticky.

V neposlední řadě je možné podívat se i na některou z výstav, které se obměňují. Často zde vystavují polští výtvarníci své obrazy, řezby, jiné ruční práce, bižuterii…

Od roku 2017 přišlo vedení muzea s novou myšlenkou, jak přilákat více návštěvníků. Přišli s možností „těžby“ vlastního jantaru. V těsné blízkosti pevnosti a na jednom místě na pláži jsou menší ložiska baltského jantaru, který si můžete za určitých podmínek najít a odnést domů.

Skupiny se musí předem registrovat, ale jednotlivcům stačí, když zaplatí poplatek ve výši 8 PLN. Veškeré potřebné pomůcky dostanou. Potom mohou 15 minut hledat jantar a co za tuto dobu najdou, si mohou odnést. Tato nová aktivita je turisty vyhledávaná a mimořádně oblíbená. Kdo může ukázat jantar, který si sám vydobyl?

Praktické informace

Andělská pevnost se nachází na ulici jménem Jachtowa. Přímo ve Svinoústí jsou na různých místech směrovky a město není zvlášť velké, proto je snadné se sem dostat. V sezóně je zde otevřeno denně od 10:00 do 19:00. Místo je vhodné zejména pro milovníky vojenské historie i architektury. Základní vstupné činí 9 PLN, ale studenti, důchodci, děti a skupiny mají slevu.

Jantar můžete „těžit“ od 11:00 do 12:00, vždy v celou a o půl. V celém západním Pomořansku si váží zahraničních turistů, proto i zde můžete očekávat vstřícné jednání. Nenarazíte tady ani na jazykovou bariéru a město Svinoústí se svými památkami vás přijme s otevřenou náručí.

Martin Adámek

Martin AdámekExpert Radynacestu.cz

Baví mě hlavně poznávat nová místa a oblasti, kde se pořád něco děje.

Polsko

Za zážitky do sousedství

Vyberte si jeden z našich 18 zájezdů do Polska

Zobrazit aktuální zájezdy do Polska

Nejbližší volný zájezd odjíždí již 30. listopaduURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/andelska-pevnost/

Doporučujeme z Polska

Nejnovější z PolskaZážitkovník pro rodiče a děti

Výběr zážitků, tipy, omalovánky, rébusy a spousta zábavy.

Přihlašte se do Newsletteru a cestujte výhodně!