Katedrála sv. Jana Křtitele: najdete ji v centru duchovního života na Tumském ostrově

Martin Adámek Martin Adámek, Expert Radynacestu.cz Vydáno 30. 11. 2017 • Přečteno 6440x

Katedrála sv. Jana Křtitele se nachází v historickém centru a zároveň v centru duchovního života na Tumském ostrově.

Vyberte si z našich zájezdů do WroclawiZobrazit zájezdy

Polsko je velmi silně katolickou zemí, proto v každém polském městě najdete nějaký kostel. Ve větších sídlech se nacházejí velkolepé chrámy nebo katedrály. Ačkoli nejvýznamnějším je v tomto směru bezesporu Krakov, Vratislav (v originále Wroclaw) za ním příliš nezaostává. Najdete zde nějakou katolickou stavbu téměř na každém kroku. Město má dokonce dvě katedrály – ta větší je zasvěcena sv. Janu Křtiteli.

Umístění katedrály

Katedrála sv. Jana Křtitele se nachází v historickém centru a zároveň v centru duchovního života na Tumském ostrově. Ten najdete pár set metrů na sever od Starého města přes most na malý ostrůvek nazvaný Piasek a přes Tumský most. Sice se v současné době už nejedná o ostrov, neboť jedno rameno řeky Odry bylo zasypáno, ale o duchovním významu není pochyb.

Kromě uvedené katedrály je zde možné obdivovat několik dalších ohromných kostelů, dále zde sídlí různé instituce nějakým způsobem spojené s katolickou církví. Najít katedrálu je snadné, protože se její věže tyčí do takové výšky, že jsou vidět prakticky z celého města. Jen je třeba dávat pozor, zda se jedná skutečně o věže této katedrály. Kostelních věží je ve Vratislavi obrovské množství.

Osobnost sv. Jana Křtitele

Svatý Jan Křtitel je jednou z největších osobností katolické církve a je mu v Bibli věnován velký prostor. Jako mladý odešel do pouště, aby se připravil na své poselství. Živil se tam medem, kořínky a kobylkami. Později se stal kazatelem a připravoval lidi na příchod Spasitele. Pojem „Křtitel“ získal, neboť za ním přicházelo mnoho lidí, kteří ho žádali, aby je pokřtil v řece Jordán.

Později tímto způsobem pokřtil i samotného Ježíše Krista. Na konci svého života kritizoval život Héroda, jenž mu za to nechal setnout hlavu. Janu Křtiteli je zasvěceno velké množství kostelů i v České republice a jeho sochu najdeme např. na Karlově mostě v Praze.

Čtení: Zájezdy do Polska – srovnání a doporučení

Historie katedrály

V současnosti se jedná o čtvrtý kostel na tomto místěV současnosti se jedná o čtvrtý kostel na tomto místě

V současné době se jedná o čtvrtý kostel na tomto místě. První z nich zde nechali vystavět už Přemyslovci v 10. století. Asi o 100 let později byl tento kostel zničen a byla zde vybudována větší bazilika. V pořadí třetím stál na tomto místě románský kostel, vybudovaný na příkaz knížete Kazimíra I. Současná budova je ve stylu slezské gotiky tak jako většina katedrál a chrámů v Polsku.

Výstavba tohoto svatostánku začala pravděpodobně roku 1244. V 16. století došlo k velkému poškození střechy, která je proto již renezanční. V dalších stoletích došlo ještě k několika poškozením a přestavbám s tím, že k největším ztrátám došlo v průběhu druhé světové války.

To byla katedrála téměř srovnána se zemí. Po válce došlo k restauraci celé stavby, která vyvrcholila roku 1951 jejím opětovným vysvěcením. Poslední úpravy byly dokončeny roku 1991, od kdy mají věže původní kuželovitý tvar.

Popis budovy

Katedrála je skutečně velkolepá a pokud budete mít příležitost, určitě se do ní podívejte. Architektonicky je natolik zajímavá, že zaujme i lidi jiného vyznání či ateisty. Místní se rádi chlubí tím, že se jedná o kostel, jenž má nejvíc vitráží v celém Polsku.

V katedrále se nachází celkem 20 kaplí, z nichž 3 jsou umístěny v prostoru za chórem. Zřejmě nejokázalejší je kaple svaté Alžběty ze 17. století, která byla vybudována jako mauzoleum pro kardinála Fridricha Hesensko-Damstadtského. Jsou zde nádherné nástěnné malby ilustrující nejdůležitější události ze života sv. Alžběty a samozřejmě hrobka kardinála i jeho busta.

Další ukázkou nádherné architektury (tentokrát gotické) je Mariánská kaple nacházející se přímo za chórem. V ní naleznete hrobku biskupa Přeclava z Pohořelé a známou mramorovou sošku Panny Marie s děťátkem. K ní se váže pověst, že když se při bombardování katedrály šířil oheň, před touto soškou se zastavil, čímž byla část kostela zachráněna. Ačkoli soška údajně při požáru spadla na zem, nebyla vůbec poškozena.

Další kaple také sloužily jako mauzolea. Známá je např. barokní kaple Kurfirstů či pochopitelně kaple sv. Jana Křtitele.

Kromě těchto a dalších kaplí zde můžeme obdivovat i největší varhany na území Polska. Byly postaveny roku 1913 německou firmou. V té době to byly největší varhany na světě a původně byly postaveny pro Halu století. Hala století je budova ve Vratislavi, jež byla postavena v letech 1912–1913 ke stému výročí vítězství nad Napoleonem u Lipska. Tehdy byla Vratislav součástí Německého císařství.

Martin Adámek

Martin AdámekExpert Radynacestu.cz

Baví mě hlavně poznávat nová místa a oblasti, kde se pořád něco děje.

Polsko (Wroclaw)

Ve stínu katedrál… a skřítků

Vyberte si jeden z našich zájezdů do Wroclawi

Zájezdy do Wroclawi

Nejbližší volný zájezd odjíždí již 21. záříURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/katedrala-sv-jana-krtitele/Doporučujeme z Polska

Nejnovější z PolskaZískejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024