Mont Saint Michel: vydejte se na 8. div světa

Veronika Soustružníková Veronika Soustružníková, Expert Radynacestu.cz Vydáno 23. 1. 2017 • Přečteno 69164x

Mocný ostrov Mont Saint Michel do překladu „Hora Svatého Michala“ patří k nevýznamnějším atrakcím současné západní Francie.

Vyberte si z našich 4 zájezdů do NormandieZobrazit zájezdy

Tip pro vás: 

Pozoruhodný výhled na celý záliv vám nabídne nezapomenutelná procházka na hradbách. Hlavně ve východní části, a to tedy od severní věže až ke Královské bráně.

Mocný ostrov Mont Saint Michel do překladu „Hora Svatého Michala“ patří k nevýznamnějším atrakcím současné západní Francie. Pomyslná hranice Normandie s Bretaní vám tu představuje zázrak, a jeden z nejvíce ikonických obrazů celé Francie.

Štíhlé gotické věže spolu s masivními hradbami se dramaticky zvedají z moře, anebo se vypínají nad třpytivými písčinami obnažené odlivem. Navzdory turistickým davům tu stejně budete mít pocit, jako když jste se přenesli zpátky do středověku.

Příliv a odliv

Mimořádně silný příliv a odliv v zátoce Baie du Mont Saint Michel lze využít jako přírodní obranu. Voda stále klesá a stoupá v závislosti na lunárním kalendáři, a to rychlostí až 10 km/h. Lidé přirovnávají rychlost vody tempu cválajícího koně.

Toto místo je proslulé největším rozdílem mezi přílivem a odlivem v celé Evropě. Během pouhých 6 hodin může činit až neuvěřitelných patnáct metrů. V případě, kdy koeficient přesáhne hodnotu 100 a výška přílivu 14 metrů, Mont Saint Michel je zcela obklopen mořem. Tento jev se stává tak jednou za měsíc či dva.

Bohatá historie

Dlouhá historie spjatá s opatstvím Mont Saint Michel sahá až do roku 708. V tomto roce to byl Aubert, biskup z Avranches, který dostal příkaz postavit na hrobové hoře svatostánek poté, co se mu zjevil archanděl Michael.

Svatostánek byl vysvěcen, a hora se rázem stala cílem poutníků. V roce 966 vévoda z Normandie, Richard I., daroval kapli benediktům, kteří zde založili opatství, kolem kterého vznikla dokonce i celá vesnice. Nebylo to jen důležité poutní místo, ale i významné centrum vzdělanosti v celé západní Evropě. Od 11. století sloužila hora rovněž králi a vojákům, jakožto pevnost. V průběhu 14. století pak vesnice zabrala celý prostor skály.

Po dobu 100leté války se místo na skále s opatstvím svatého Michala stalo nedobytnou baštou. Anglie se snažila po dobu stoleté války dokonce horu dobýt třikrát, ale vždy bez úspěchu. Mont Saint Michel se v té době stává opravdu výjimečným příkladem typické vojenské architektury.

Tím, že hradby a opevnění místního opatství bylo schopné odolávat veškerým anglickým útokům, se tato hora stala symbolem národní identity. Přestože toto krušné období hora Saint Michel ustála, začal pomalu, ale jistě slábnout její mocenský i finanční vliv. Dnešní korunku gotické katedrály s archandělem Michaelem na 152metrové špici kostela dostala hora po osvobození Normandie od Angličanů v roce 1450. 

Poté, co se rozpadla náboženská komunita během Velké francouzské revoluce, místní ostrov se stal až do roku 1863 žalářem pro politické vězně. Rok 1874 byl směrodatný v tom, že se ostrov poté stal historickou památkou a podstoupil velkou porevoluční rekonstrukci.

Od konce 19. století probíhaly soustavně práce po celém ostrově. Dnešní návštěvníci, kterých je ročně kolem 4 miliónů, mohou díky rekonstrukcím objevit pravé krásy opatství, přesně tak, jak to vypadalo v dobách středověku. V roce 1979 byla hora Saint Michel zapsána na seznam světového dědictví Unesco.

Čtení: Zájezdy do Francie – srovnání a doporučení

Kdo byl svatý Michal?

Svatý Michal, známý jako Archanděl Michael je opravdu jedna z legendárních církevních postav. Málokterá církevní postava má totiž tolik patronátu, jako právě archanděl Michael. V náboženské tradici je nazývám jako knížetem andělů a zároveň andělem spravedlnosti, hlídačem ráje a ochráncem církve Kristovy, anebo taky knížetem duší.

Jeho hlavní role je však role důvěrníka. Toho, který podává pokyny páně lidu. Byl patronem nejen katolické církve a vojáků, Němců, ale například i doktorů, právníků, soustružníků, kupců, pozlacovačů a všech co umírají za dobrou smrt. Rovněž byl patronem všech, co mají svou duši v očistci. Památka svatého Michala se slaví od 5. století, kdy Lev I. v tento den posvětil v Římě kostel sv. Michaela.

Mont Saint Michel dnes

Hrázi z roku 1879 spojující ostrov se zálivem, byla čím dál více zanášena pískem, a Mont Saint Michel tak hrozilo, že by se na dobro stala poloostrovem. Proto velikou novinkou z roku 2014 bylo odstranění hráze, která byla nahrazena moderním dvoukilometrovým mostem. To umožnuje, aby přílivy a odlivy a řeka Coues-non odplavovaly usazeniny. Nová barrage neboli přehrada řeky totiž zachycuje přílivovou vodu a za odlivu ji vypouští.

Bezesporu hlavní atrakcí je tu návštěva opatství. Úchvatný architektonický komplex, který se nachází na samém vrcholu hory, je tu největší chloubou.

Praktické informace

Většinu areálu lze navštívit i bez průvodce, v ceně vstupenky však můžete absolvovat prohlídku i s odborným výkladem. Dokonce tu je i možnost využít 90minutového audioprůvodce, který je dostupný v 6 různých jazycích. Turisté se mohou dokonce setkat i s Benediktiny, kteří jsou stále součástí opatství.

Mši slouží v 6:50 h od úterý do pátku poté pak v 7:50 h v sobotu, neděli a o svátcích. Velkým lákadlem nejen pro turisty, ale i místní jsou pak noční prohlídky, tzv. nocturnes, které se pořádají od poloviny července do konce srpna každý den kromě neděle, a to vždy od 19 h do 24 h a jsou doprovázeny dokonce živou komorní hudbou.

Opatský kostel

Celá stavba opatství se vám může jevit jako skutečný přírodní úkaz a to také je. Není divu, že se jí říká 8. div světa. Kostel stojí na skalnatém výběžku kužele hory, příčná loď je na pevné skále, zatímco hlavní loď, chór a opěry příčné lodi jsou podepřeny spodními prostorami.

Kostel je proslulý právě tím, že na sobě kombinuje nejrůznější druhy stavebních slohů. Hlavní a jižní příčná loď, které pochází z 11. a 12. století jsou reprezentantkami normandského románského slohu. Zatímco chór, který byl postavený na sklonku 15. století, se řadí do tzv. flamboyantní, (tedy nejvyššího stupně) gotické architektury.

Zázrak neboli Merveille

Stavba, které se přezdívá „zázrak“ byla vybudována na severní straně ostrova. Někdy se jí dokonce říká „div“. Skvostná křížová chodba, má na sobě dvojitou řadu jemně tesaných oblouků, které spočívají právě na žilových sloupech. Součástí je tzv. Réfectoire – neboli refektář.

Je výjimečný svou valenou klenbou postavenou z počátku 13. století a je nasvětlen vysokými úzkými okny, která jsou oddělena vnitřními pilíři. V ryze gotickém Salle de Hotes, tedy sálu pro hosty, rovněž z počátku 13. století, jsou dva enormní zachovalé krby.

Pokud byste měli zájem zhlédnout jednu z nejzachovalejší kleneb v Evropě, rozhodně nesmíte vynechat část nazvanou jako Promenoir (ambit). Zajímavostí je fakt, že veškerý materiál, ze kterého se opatství stavělo, se dopravoval na ostrov jedině lodí a následně se vytahoval na lanech.

Zajímavosti a tipy

1. Kyvadlová doprava

Na Place du Barrage vám zastaví kyvadlový autobus, který v sezoně jezdí do večerních hodin každých deset minut. Z náměstí to pak máte kousek do hlavního areálu Mont Saint Michel. Autobus poté jezdí až na velké parkoviště autobusů a osobních aut. Na cestu z parkoviště nazvané La Caserne až k hoře Saint Michel si vyhraňte min. 60 minut, a to v lepším případě, když se nebudete prodírat davem turistů.

2. Přivstaňte si

Vydejte se na Mont Saint Michel buď hodně brzy z rána, před otvírací dobou, která je v 10 h, abyste nestáli hodinové fronty na lístek. Nebo naopak vyrazte v pozdních odpoledních hodinách, kdy největší nával turistů opadne (před zavíračkou).

3. Co k snědku?

Kupte si studenou variantu oběda, pokud nechcete zbytečně utrácet ve fast foodech, které se nacházejí na hlavní ulici směrem ke vstupu do areálu Mont Saint Michel. Piknik si pak můžete udělat na samotném prostranství uvnitř opatství.

4. Nákup suvenýrů

Hlavní ulice ostrova tzv. Grand rue, stoupá k opatství. Na ulici jsou pak schodiště a úzké průchody klikatící se rovnou nahoru. Jeden z průchodů, který je naproti restauraci La Croix Blanche, je široký dokonce jen půl metrů a stává se tak jednou z atrakcí pro místní odvážlivce, kteří netrpí klaustrofobií.

Cestou nahoru máte hodně restaurací a obchodů se suvenýry, které jsou předražené a kýčovité. Opět máte lepší v tomto případě si nakoupit směrem na parkoviště, kde si z autobusu buď vystoupíte o zastávku dříve, anebo si zvolíte variantu příjemné procházky.

5. Možnosti výletů

Vytipujte si, kdy je odliv a vydejte se na výpravu kolem celé hory Saint Michel. Tabulku přílivu a odlivů můžete najít v jakémkoliv turistickém centru. Bez průvodce výlet nedoporučujeme, jelikož to může být dost riskantní. Rovněž je nebezpečné vzdálit se od ostrova příliš.

Právě výlety do zálivu nebo dokonce přes něj nabízejí zkušení průvodci, které najdete na druhé straně zálivu Genets. Místní turistické kanceláře mají dostatek informací o jednotlivých průvodcích. Doporučujeme si zajednat průvodce předem, protože zkušení průvodci jdou tady na dračku a je jich na množství turistů nedostatek.

Pokud se vydáte na přírodní úkaz jménem Mont Saint Michel, buďte si jistí, že litovat rozhodně nebudete. Ať už je tu tisíce turistů, anebo jste tu sami, nic vám tento jedinečný zážitek z tohoto mystického místa nemůže zkazit.

Veronika Soustružníková

Veronika SoustružníkováPrůvodce Radynacestu.czExpert Radynacestu.cz

Normandie

Francie, jak ji neznáte

Vyberte si jeden z našich 4 zájezdů do Normandie

Zájezdy do Normandie

Nejbližší volný zájezd odlétá již 17. červenceURL stránky: www.radynacestu.cz/magazin/mont-saint-michel/Doporučujeme z Francie

Nejnovější z FrancieZískejte pravidelné tipy na skvělá místa

Přidejte se do klubu a získáte exkluzivní přístup ke skrytým perlám v Evropě i ve světě, které vám představí naše největší cestovatelské osobnosti.

Katalog 2024